Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(43)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(43)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

W najnowszym numerze Biuletynu chciałbym przede wszystkim polecić tekst poświęcony prowadzonej już od ośmiu lat retrokonwersji wydawnictw ciągłych w naszej Bibliotece. Dzięki niemu możemy się dowiedzieć, jak wielka i żmudna praca została przez ten czas wykonana w Oddziale Wydawnictw Ciągłych.

Inne ciekawe teksty to m.in. artykuł o Leopoldzie Caro, jednym z czołowych przedstawicieli myśli ekonomicznej i społecznej II Rzeczpospolitej. Także tradycyjna „kartka z kalendarza”, poświęcona została jednej z uhoronowanej uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postaci roku 2014 – wybitnemu etnografowi Oskarowi Kolbergowi.

Stałe w naszym Biuletynie działy Nowości oraz Konferencje, szkolenia przynoszą przegląd nowości otrzymanych dla naszych bibliotek depozytowych oraz sprawozdania z konferencji, w których brali udział pracownicy biblioteki. Tu warto zapoznać się z obszerną relacją ze zorganizowanej przez Bibliotekę Jagiellońską konferencji naukowej E-eksplozja: narzędzia – metody – użytkownicy.

Zapraszam do lektury.

Aureliusz Potempa
Sekretarz naukowy BG UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK