Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowa odsłona bazy BazEkon

We wrześniu 2014 r. udostępniliśmy nową wersję BazEkon. Prace nad bazą trwały od maja 2014 r. kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Konsorcjum BazEkon. Główna część spotkania poświęcona była zmianami w tej wspólnej platformie.

Z bardziej kosmetycznych zmian - usunięto logo Biblioteki Głównej UEK oraz ikony zeszytów naukowych i czasopism. Ikony były pomocne kiedy bazę obsługiwała jedynie nasza Biblioteka – czytelnik wiedział, czy po potrzebne źródło ma udać się do Czytelni Głównej, czy do Czytelni Czasopism. Informację o afiliacji autora umieszczono obok jego nazwiska przenosząc ją z końca rekordu.

Drugim krokiem było uproszczenie wyszukiwania – zamiast trzech zakładek, zostały dwie - a także inna kolejność indeksów. Najczęściej wykorzystywanym indeksem jest indeks słów kluczowych, który obecnie znajduje się na pierwszym miejscu.
Dodano operatorów logicznych (we wcześniejszej wersji stosowano jedynie łącznik „i”) oraz możliwość zawężenia wyszukiwań do pełnego tekstu od razu na pierwszym ekranie.

Rys. 1 - stara wersja interfejsu

Rys. 2 - nowa wersja interfejsu

Dodano kilka nowych rozwiązań, np. oprócz operatorów logicznych, pojawiła się również informacja o ilości:

  • dokumentów w bazie
  • rekordów z literatura załącznikową
  • rekordów z pełnymi tekstami

Każdy rekord opatrzony jest logiem instytucji, w której został utworzony. Dodano również możliwość przesłania korekty z poziomu konkretnego rekordu. Taka informacja idzie bezpośrednio do instytucji, która ten rekord stworzyła.

Na rekordach zostały wyświetlone adresy DOI/URI oraz numery ISSN.

Rys. 3 - wygląd rekordu

Zmianie uległa również zakładka przeglądaj. Po rozwinięciu tytułu w pierwszej kolejności zostają wyświetlone numery podstawowe czasopisma/zeszytu naukowego, a w drugiej numery specjalne oraz dodatki. Przy publikacjach, które mają odesłanie do pełnego tekstu pojawiają się ikony informujące, czy wszystkie , czy też część publikacji jest tak dostępna.

Również z tego poziomu możliwe jest dodatkowe sortowanie wg spisu treści (stron, na których znajduje się publikacja). W pozostałych przypadkach wszystkie wyświetlone wyniki są automatycznie sortowane alfabetycznie według tytułu.

Rys. 6 - lista rozwijana

Wielu wydawców oprócz tytułu czasopisma stara się scharakteryzować zawartość konkretnych numerów dodając tytuł tomu. Wychodząc temu naprzeciw dodaliśmy również informacje o tytule własnym numeru/tomu.

Dodatkowo od 2014 r. umieszczamy informację czy dana publikacja jest recenzowana.

Oprócz zmiany samego wyszukiwania i wyglądu dodano również zakładkę Konsorcjum BazEkon. Znajdują się w niej informacje dotyczące rozwoju bazy BazEkon oraz powstania samego Konsorcjum.
Dodatkowo wydawcy mogą znaleźć tutaj informacje dotyczące zasad zamieszczania wydawnictw w bazie.

Rys. 7 - strona Konsorcjum BazEkon

Zakończeniem pozytywnych wydarzeń wokół bazy BazEkon było otrzymanie przez Konsorcjum dotacji na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzeniem bazy dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych BazEkon w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN).

Lider Konsorcjum BazEkon
Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK