Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowa strona domowa Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa UEK

Nowa strona domowa Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa UEK http://kangur.uek.krakow.pl/bwt/ została stworzona, by w przejrzysty i klarowny sposób zaprezentować czytelnikom całość dostępnych zasobów biblioteki (Rys. 1, 2).

Rysunek 1 Strona BWT

Strona pozwala szybko dotrzeć do informacji, baz danych, platform i portali internetowych z zakresu towaroznawstwa oraz dziedzin pokrewnych. Jest to więc swoisty kokpit umożliwiający efektywną pracę z narzędziami pracy, informacjami o zasobach bibliotecznych oraz naukowych towaroznawczych źródłach internetowych niezbędnych dla studentów WT np. przy pisaniu pracy dyplomowej.

Rysunek 2 Strona BWT

Rysunek 3 Aktualności

Na stronie startowej Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa znajduje się sekcja aktualności (Rys. 3), w której zamieszczane są na bieżąco informacje związane z działalnością tejże. Strona startowa zawiera także odsyłacz do plików w formatach pdf, z folderem biblioteki Miniprzewodnikiem BWT oraz bieżącą informacją skierowaną do kadry naukowej i studentów Wydziału Towaroznawstwa Newsletter BWT (Rys. 4).

Rysunek 4 Miniprzewodnik BWT oraz zakładka z Bieżącą Informacją – Newsletter BWT

Po przewinięciu strony, na samym jej dole, czytelnik ma do dyspozycji multiwyszukiwarkę, która pozwoli mu „na skróty” przeszukać bazy własne i katalog BG UEK. Tutaj także możliwe jest przeniesienie się do podstrony z kolekcją wydawnictw specjalnych: normy oraz do podstrony zawierającej przydatne linki, z zewnętrznymi bazami danych. W tej części strony startowej znajdują się także odsyłacze do baz bibliotecznych opracowywanych przez pracowników BWT: Bazy BazEkon oraz Ekonomii online (Rys. 5).

Rysunek 5 Szybkie przekierowanie do przydatnych baz i linków

Pasek zakładek (Rys. 6), znajdujący się na górze strony umożliwia szybkie przeniesienie się do podstron zawierających informacje o zasobach Biblioteki WT.

Rysunek 6 pasek zakładek

Po kliknięciu w zakładkę „Książki” przechodzimy do podstrony zawierającej informacje na temat wydawnictw zwartych BWT (Rys. 7). Znajdziemy tutaj, między innymi, odsyłacz przekierowujący do nowości książkowych zakupionych w bieżącym roku oraz hiperłącza, poprzez które można pobrać w formacie pdf spis książek zakupionych w latach poprzednich, nowości zakupione w roku 2013 oraz 2012. Podstrona ta zawiera także link odsyłający czytelnika do katalogu komputerowego. Tabela znajdująca się na dole strony przedstawia kategorie książek wg klasyfikacji UKD, dzięki której czytelnik może w szybki sposób odnaleźć położenie książki w BWT.

Rysunek 7 Podstrona Książki

Kolejną podstroną znajdującą się w panelu zakładek są „czasopisma” (Rys. 8).

Rysunek 8 Podstrona Czasopisma

Znajdziemy tutaj, między innymi, odnośnik przekierowujący do czasopism on-line o profilu towaroznawczym w języku polskim - kolekcja wydawnictw Sigma-Not, ProTest, Food Lex oraz obcojęzycznych Springerlink, Science Direct czy Wiley Online Library (rys. 9, 10, 11).

Rysunek 9 Czasopisma On-line

Rysunek 10 Czasopisma On-line cd.

Rysunek 11 Czasopisma On-line cd. 2

Na podstronie można również sprawdzić nowe czasopisma BWT oraz przejrzeć listę czasopism dostępnych w bibliotece w formie tradycyjnej (Rys. 12).

Rysunek 12 Lista prenumerowanych czasopism w BWT

Następną podstroną, znajdującą się wśród zakładek, są „Normy” (Rys. 14). Panel przedstawia tabelę prenumerowanych w BWT norm (wg dziedzin, grup i podgrup ICS). Znajduje się tutaj także odnośnik do wyszukiwarki norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Rysunek 13 Podstrona Normy

Kolejna zakładka o tytule „E-źródła” (Rys. 14) przenosi do publikacji naukowych, z których można korzystać w zdalnym dostępie.

RysunekRysunek 14 E-Źródła

Po zalogowaniu się do systemu pracownicy oraz studenci, którzy zostali zapisani do Wypożyczalni BG UEK, a także posiadający ważną kartę biblioteczną (w przypadku studentów legitymację) mogą korzystać z materiałów takich portali, jak: Czasopisma A-Z, Dorobek, Ebrary, EBSCO host, Emis, elektronicza wersja Gazety Prawnej, Ibuk, Infolex, Czasopismo Nature oraz innych (Rys. 15, 16).

Rysunek 15 E-źródła w zdalnym dostępie

Rysunek 16 E-źródła w zdalnym dostępie cd.

W części prawej podstrony ( Rys. 17) znajduje się sekcja polecanych przez pracowników BWT artykułów opisujących poszczególne bazy dostępne dla czytelników oraz odnośniki do strony BWT na Facebooku (Rys. 18) i przydatnych linków (Rys. 19). Portale internetowe, z których można korzystać po kliknięciu w ostatni z wymienionych odnośników, to między innymi BazTech, Eur-lex, Food Lex oraz Pro Test.

Rysunek 17 Polecane artykuły

Rysunek 18 FanPage BWT

Rysunek 19 Przydatne linki

Rysunek 20 Przydatne linki cd.

Korzystanie z funkcji strony domowej Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa może w dużym stopniu ułatwić proces kompletowania bibliografii do pracy dyplomowej, a na pewno może okazać się dobrym drogowskazem w docieraniu do informacji naukowej oraz źródłowej literatury na wysokim, światowym poziomie.

Piotr Fortuna
Anna Masłowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK