Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Czas kryzysu – czasem wyzwań dla bibliotek

W dniach 11-12 września 2014 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych Strategia biblioteki. Czas kryzysu - czasem wyzwań dla bibliotek. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Przedstawiono ciekawe pomysły i rozwiązania wykorzystywane w bibliotekach w celu poprawienia jakość ich usług (działania promocyjne, poprawę wizerunku, wprowadzanie nowych usług, np. wypożyczanie czytników e-booków).

Zaprezentowano działania mające na celu optymalizację kosztów poprzez wprowadzenie standardów kontroli zarządczej oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (strukturalnych z UE, ministerialnych, lokalnych oraz sponsorów).

Podkreślono, że sposobem na zmniejszenie kosztów jest też współpraca między bibliotekami (tworzenie konsorcjów, wymiana darów i wydawnictw własnych między uczelniami, wspólne opracowanie zbiorów, np. Nukat).

Jednym z takich konsorcjum omówionych podczas konferencji było Konsorcjum BazEkon (U. Cieraszewska). Przedstawiono historię powstania, zasady doboru czasopism, dla kogo tworzona jest baza oraz omówiono plany na przyszłość.

Zostały porównane biblioteki Niemiec, Francji i Polski w zakresie tworzenia lekcji bibliotecznych.

Omówiono również nowe funkcje i zadania biblioteki na przykładzie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej.

Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK