Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

XIX Konferencja Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce.
Bydgoszcz 8–10 grudnia 2014 r.

XIX Konferencja Sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce odbyła się w dniach 8-10 grudnia w Bydgoszczy. Instytucją goszczącą było Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej Wyższej Szkoły Gospodarki, Centrum Dokumentacji Europejskiej w Krakowie reprezentowała Anna Tokarczyk. Ideą spotkania była prezentacja i dyskusja na temat priorytetowych obszarów działalności Unii Europejskiej oraz wypracowanie modelu wspólnych działań sieci na rzecz komunikowania o działalności Unii w społecznościach lokalnych, wśród których funkcjonują Centra.

Nieoficjalnie konferencję rozpoczęto 8 grudnia od popołudniowego spaceru z przewodnikiem po centrum Bydgoszczy oraz od wizyty w Bibliotece Bernardynów, gdzie zaprezentowano profil kolekcji oraz perły ze zbiorów dzieł XV i XVIII-wiecznych.

9 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. WSG dra inż. Wiesława Olszewskiego i dr Bożenę Sowińską, kierownika CDE w Bydgoszczy. Wykład inauguracyjny pt.: Ojcowie Unii Europejskiej, wygłoszony przez prof. WSG dr inż. Ryszarda Maciołka z Wyższej Szkoły Gospodarki, miał za zadanie wprowadzić uczestników konferencji w tematykę, którą będą się zajmować przez następne dwa dni.

Kolejnym punktem programu było szkolenie z wykorzystania mediów społecznościowych w pracy bibliotek oraz redagowania tekstów na strony internetowe. Przeprowadziła je Katarzyna Sumisławska z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce. Na szkoleniu zaprezentowano podstawowe zasady dobierania i prezentowania treści, w sposób, który zainteresuje odbiorcę i zapewni możliwość interakcji oraz wskazano praktyczne narzędzia internetowe pomocne przy edytowaniu treści wizualnych i tekstowych. Dyskutowano również na temat kwestii praw autorskich, szczególnie w kontekście umieszczania w mediach społecznościach zdjęć stanowiących ilustrację do przekazywanych informacji.

Po szkoleniu nastąpiło omówienie bieżących spraw sieciowych moderowane przez koordynatora sieci CDE Rafała Szyndlauera z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce i Wiktora Poźniaka z Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie. Między innymi, zaprezentowano pomysł serii debat oksfordzkich z udziałem pracowników EurActiv, CDE i członków Team Europe, a także omówiono przyszłe perspektywy współpracy Centrów z punktami Europe Direct oraz Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej.

Po obiedzie uczestnicy konferencji odwiedzili czytelnię CDE przy Bibliotece Głównej WSG, a następnie wysłuchali wykładu pt.: Wieloletnia perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, wygłoszonego przez dr Filipa Skawińskiego z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W związku z małą ilością opracowań książkowych, które do tej pory ukazały się na ten temat, było to wyjątkowo wartościowe wystąpienie. Drugi dzień zjazdu został zakończony wizytą w Operze Nova oraz uroczystą kolacją.

Trzeci dzień uczestnicy rozpoczęli od wysłuchania wykładu pt.: Europejski Rok Rozwoju – współpraca Unii Europejskiej z krajami Afryki, wygłoszonego przez prof. WSG dr hab. Killiona Munyamę, posła na sejm RP. Poruszone w nim zostały bardzo interesujące zagadnienia gospodarcze, które przerodziły się żywą dyskusję na temat możliwości współpracy polskich przedsiębiorstw z afrykańskimi partnerami. Kolejny wykład dotyczył wzbudzającej wiele emocji kwestii wprowadzenia waluty Euro w Polsce. Dr Krzysztof Biegun, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz członek Team Europe, rozprawił się z wieloma mitami dotyczącymi tej kwestii oraz w jasny i przejrzysty sposób opowiedział o warunkach prawnych i ekonomicznych jakie muszą zostać spełnione przed wprowadzeniem wspólnej waluty w Polsce.

Konferencja została zakończona dyskusją na temat planu pracy sieci i poszczególnych Centrów na rok 2015 oraz ustaleniem daty następnego zjazdu, który odbędzie się w lutym 2015 r.

Anna Tokarczyk

© 2009 Biblioteka Główna UEK