Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Książki elektroniczne w bibliotekach cyfrowych: aspekty prawne, problemy interpretacyjne

Seminarium „Książki elektroniczne w bibliotekach cyfrowych: aspekty prawne, problemy interpretacyjne” odbyło się w Warszawie 30 września br.

Autorzy prezentowanych wykładów i case study starali się przybliżyć uczestnikom spotkania aktualny stan prawny dotyczący książek elektronicznych oraz konsekwencje jakie z tego wynikają dla powstających bibliotek wirtualnych, cyfrowych wypożyczalni, wydawców i autorów.

Wykład rozpoczynający spotkanie przedstawił dr Emanuel Kulczycki, filozof z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem wykładu był sposób pracy pracowników naukowych, pozyskiwanie publikacji do pracy naukowej oraz coraz większe zainteresowanie książką elektroniczną, która pozwala na spokojną pracę w domu lub podróży, bez konieczności bywania w bibliotece.

Katarzyna Ślaska z Biblioteki Narodowej omówiła aktualny stan prac nad projektem Academica, który ma być tanim i szybkim sposobem na międzybiblioteczne wypożyczanie różnego rodzaju publikacji. W ramach tego projektu prowadzone są prace mające na celu pozyskanie licencji na udostępnianie publikacji naukowych w otwartym dostępie, bez ograniczeń wynikających z ochrony prawno-autorskiej.

Prawne aspekty procesów digitalizacji w bibliotekach w Polsce, w krajach Unii Europejskiej oraz w innych państwach przybliżyła dr Sybilla Stanisławska-Kloc. Omówiła także aktualne regulacje i ograniczenia prawne dotyczące wykorzystania utworów osieroconych. Dopełnieniem problematyki prawnej przedstawianej na tym seminarium były też dwa kolejne wystąpienia dotyczące digitalizacji w świetle ochrony praw autorskich oraz praw konsumenta w elektronicznej dystrybucji treści cyfrowych i świadczenia usług drogą elektroniczną przez biblioteki cyfrowe.

Elżbieta Kochan

© 2009 Biblioteka Główna UEK