Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Ostatni w tym roku numer Biuletynu zawiera wyjątkowo dużo ciekawych tekstów. Warto polecić, między innymi, obszerne omówienie serwisu internetowego SpringerLink, ze szczególnym uwzględnieniem jego użyteczności dla studentów Wydziału Towaroznawstwa. Ciekawy jest też artykuł przedstawiający procedury obowiązujące przy zakupie wydawnictw ciągłych dla naszej Biblioteki.

Kartka z kalendarza poświęcona została tym razem postaci Jana Karskiego, którego Sejm RP ustanowił jednym z patronów mijającego roku.

Tradycyjne w naszym Biuletynie działy Nowości oraz Konferencje, szkolenia przynoszą przegląd nowości w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej i Czytelni Czasopism oraz sprawozdania z licznych konferencji, w których brali udział pracownicy naszej Biblioteki.

Zapraszam do lektury i życzę wszystkim Czytelnikom Wesołych Świąt.

Aureliusz Potempa
Sekretarz naukowy BG UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK