Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA

Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wdrażany jest przez Bibliotekę Narodową oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), a finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki).

„ACADEMICA to innowacyjne narzędzie pozwalające na udostępnienie w bibliotekach naukowych i publicznych na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publikacji naukowych. – czytamy na stronie projektu - Dzięki systemowi elektronicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy bibliotek zyskają możliwość natychmiastowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego”. Krótko mówiąc, ambicją projektu jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnianiem publikacji w postaci cyfrowej.

Oparte na Repozytorium Biblioteki Narodowej zasoby AKADEMIKI obejmują „ ... współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym także najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery fachowych czasopism specjalistycznych”. Oczywiście cały proces przebiega z poszanowaniem zapisów ustawy o prawie autorskim. Oprócz tego, udostępniono część czasopism naukowych publikowanych w Internecie w ramach wolnego dostępu.

ACADEMICA nie jest jednak typową biblioteką cyfrową. Chcący z niej korzystać musi najpierw sprawdzić, czy w miejscu swojego zamieszkania ma do dyspozycji naukową lub publiczną bibliotekę zarejestrowaną jako bibliotekę partnerską (wykaz wszystkich – ponad 500 – bibliotek jest dostępny na stronie projektu). Na marginesie, w Krakowie – co powinno dziwić - jedyną zarejestrowaną jest Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

Biblioteka zainteresowana udziałem w projekcie musi pobrać z jego strony domowej odpowiednie dokumenty, a także przygotować jeden dedykowany tylko na użytek AKADEMIKI komputer, na którym, po otrzymaniu zgody, należy zainstalować specjalne oprogramowanie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W chwili pisania tego tekstu AKADEMICA udostępniała ponad 497 tysięcy dokumentów.

Aureliusz Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK