Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(47)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(47)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

CZASOPISMA A-Z w nowej odsłonie

TYTUŁEM PRZYPOMNIENIA

Lista A-Z (poprzednia nazwa Czasopisma A-Z) umożliwia obecnie wyszukiwanie tytułów czasopism pełnotekstowych ze wszystkich udostępnianych baz danych oraz książek elektronicznych z eBook Academic Collection. Dodatkowo system generuje informacje o prenumerowanych przez Bibliotekę periodykach elektronicznych i drukowanych oraz tytułach otrzymywanych w ramach darów i kolekcji specjalnych. Narzędzie to pozwala na uzyskanie informacji o dostępności poszukiwanych tytułów, ich zakresie czasowym, w jakim dostępny jest dany tytuł oraz zapewnia linkowanie do zasobu czasopisma lub pełnego tekstu.

ZMIANY, ZMIANY …

Poprzednia wersja serwisu została zaprezentowana w przedostatnim numerze Biuletynu – nr 1(45)/2015. Moim zamierzeniem jest omówienie najważniejszych zmian w jego aktualnej wersji występującej pod nową nazwą Lista A-Z. Na początek kilka słów o ścieżce dostępu do portalu na stronie Biblioteki. Link do Listy A-Z znajduje się w zakładce KATALOGI (po prawej stronie ekranu). Umieszczono go również na samym dole strony w kolumnie WYSZUKIWANIE tzw. „szybki dostęp” (rys. 1).

Rys. 1. Lista A-Z na stronie domowej Biblioteki.

Pierwszą istotną zmianą w serwisie Lista A-Z, na którą chcę zwrócić uwagę jest nowy interfejs wyszukiwarki. Ekran startowy portalu przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Ekran startowy portalu Lista A-Z.

ZAWARTOŚĆ PORTALU

Lista A-Z obejmuje:

  • czasopisma elektroniczne z pełnotekstowych baz danych: ACM Digital Library, Cambridge Journals - Humanities, Social Sciences (HSS), EBSCOhost, Emerald, JSTOR, OECD iLibrary, ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, Wiley Online Library,
  • prenumerowane przez Bibliotekę indywidualne tytuły online,
  • wybrane kolekcje zakupione przez Bibliotekę: Czytelnia Czasopism on-line, Inforlex.pl Expert, Sigma-Not. Archiwum prasy fachowej,
  • czasopisma elektroniczne o dostępie nieograniczonym (Open Access): Directory of Open Access Journals, Freely Accessible Business Journals, Freely Accessible Social Science Journals,
  • periodyki prenumerowane przez Bibliotekę w formie drukowanej lub print + online,
  • periodyki otrzymywane przez Bibliotekę w ramach darów,
  • periodyki otrzymywane w ramach kolekcji specjalnych: Banku Światowego, Centrum Dokumentacji Europejskiej, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
  • Nowość! Lista A-Z indeksuje książki elektroniczne z eBook Academic Collection.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI

Mamy do wyboru dwa sposoby wyszukiwania. Po pierwsze portal umożliwia wyszukiwanie czasopism i książek według następujących kryteriów: tytułu lub części tytułu, tematu, numeru ISSN lub ISBN. Po drugie, możliwe jest tematyczne przeglądanie dostępnych tytułów wg dziedziny nauki. Serwis nie umożliwia natomiast, w przeciwieństwie do jego poprzedniej wersji, alfabetycznego przeglądania tytułów czasopism. Brak również listy najważniejszych dostawców.

WYSZUKIWANIE TYTUŁÓW, TEMATÓW LUB ISSN/ISBN

Jeśli szukamy konkretnego tytułu publikacji proponuję użycie przeglądarki Full Text Finder. Umożliwia ona wyszukiwanie czasopism i książek wg początku tytułu, słów zawartych w tytule oraz numeru ISSN lub ISBN (rys. 3).

Rys. 3. Przeglądarka Lista A-Z.

Załóżmy, że szukamy czasopisma Intereconomics. W oknie wyszukiwawczym należy wpisać cały tytuł lub jego fragment zakończony gwiazdką. Dodatkowo przy wpisaniu znaków system podpowiada tytuły publikacji. Wyniki wyszukiwania obrazuje rys. 4.

Rys. 4. Wyniki wyszukiwania czasopisma Intereconomics.

Po znalezieniu tytułu, przez aktywny link można dotrzeć bezpośrednio do pełnego tekstu. Ten sam tytuł może pojawić się w różnych bazach. W naszym przypadku są to: EBSCOhost i SpringerLink. Zasięg chronologiczny w oferowanych bazach jest identyczny, różnią się one jednak prawami dostępu i ograniczeniami wprowadzonymi przez wydawnictwo. Na przykład w przypadku baz EBSCOhost należy zwrócić uwagę na roczne embargo czyli ograniczenie dostępu do pełnego tekstu. Lista dostarcza także informację o zasobie czasopisma dostępnego w Bibliotece. Do zasobu przechodzi się przez kliknięcie na link Katalog komputerowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

PRZEGLĄDAJ WG DYSCYPLINY

Opcja ta pozwala na tematyczne przeglądanie tytułów z pełnotekstowych baz danych i niektórych zasobów w katalogu. (Pamiętajmy, że nie przy każdym tytule to pole jest uwzględnione). Opcja dostępna jest z ekranu startowego, gdzie znajduje się alfabetyczny wykaz dyscyplin. Liczba podana w nawiasie wskazuje na ilość tytułów z danej tematyki. Po wybraniu interesującej nas dziedziny np. ekonomia, otrzymamy listę dostępnych tytułów. Jako rezultat wyszukiwania system wygenerował 1 284 tytuły. Na tym etapie pojawia się możliwość użycia rozmaitych filtrów. Listę wyników można ograniczyć do czasopism recenzowanych naukowo, zawęzić według tematu, typu zasobu (np. czasopismo, książka, raport, dziennik) lub wydawcy. Przycisk Pokaż więcej pozwoli rozwinąć dodatkowe możliwości ograniczenia. Szczegóły zobacz rys. 5.

Rys. 5. Wybór dziedziny ekonomia.

Aby zilustrować możliwości użycia dodatkowych filtrów, posłużmy się - dla przykładu - pojęciem ekonomia międzynarodowa i ograniczmy wyniki do czasopism recenzowanych. Otrzymaną listę 42 tytułów przedstawia rys. 6.

Rys. 6. Tytuły czasopism o tematyce ekonomia międzynarodowa.

Zachęcam do zapoznania się z nowym interfejsem Lista A-Z.

Wszelkich informacji na temat obsługi portalu w naszej Bibliotece udzielają pracownicy Oddziału Wydawnictw Ciągłych. Pytania można przesyłać także drogą e-mailową na adres: tworzydk@uek.krakow.pl.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK