Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(47)/2016
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(47)/2016
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 9 maja 2016 r.

W dniu 9 maja 2016 roku o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, któremu przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Na zebraniu obecnych było 12 osób.

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie przez członków Rady Bibliotecznej okresowej oceny bibliotekarzy dyplomowanych.
  2. Zaopiniowanie wniosków o coroczne nagrody Rektora dla pracowników Biblioteki Głównej.
  3. Sprawy różne.

Ad 1.

Dyrektor BG przedstawiła ocenę okresową 6 bibliotekarzy dyplomowanych, za lata 2014 - 2015. Wszystkie oceny były wyróżniające. Przewodnicząca RB przedstawiła ocenę okresową dyrektor BG. Ocena została przygotowana przez bezpośredniego przełożonego, Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. A. Pocztowskiego.

RB pozytywnie zaopiniowała i zaakceptowała jednomyślnie wszystkie oceny pracowników dyplomowanych wystawione przez dyrektor BG.
RB pozytywnie zaopiniowała i zaakceptowała jednomyślnie ocenę okresową dyrektor BG wystawioną przez Prorektora ds. Nauki.

RB przychyliła się do propozycji stworzenia w przyszłości nowego, odpowiedniego klucza oceny okresowej, kompatybilnego z charakterem pracy ciążącym na tej grupie pracowników, do obecnie zatwierdzonej wersji arkusza ocen.

RB z dużą satysfakcją przyjęła wysokie oceny bibliotekarzy dyplomowanych BG oraz ocenę dyrektor BG. Szczególne uznanie, w imieniu swoim i Katedry, wyraził prof. UEK dr hab. E. Molendowski dla pracy zespołu do spraw Dorobku.

Ad 2.

Dyrektor BG przedstawiła listę 22 pracowników BG zgłoszonych przez kierowników poszczególnych Oddziałów, do ubiegania się o nagrodę Rektora za 2015 rok dla wyróżniających pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Przewodnicząca RB postawiła wniosek o akceptację listy zgłoszonych pracowników.
RB jednomyślnie poparła wniosek (12 głosów na TAK).

Następnie dyrektor BG zaproponowała kandydaturę bibliotekarza dyplomowanego do nagrody Rektora za 2015 rok, za działalność organizacyjną, przedstawiając RB opinię o kandydatce.
Przewodnicząca RB postawiła wniosek o przyznanie nagrody Rektora dla zgłoszonej osoby.
RB jednomyślnie poparła wnioski (11 głosów na TAK).

Ad 3.

Dyrektor BG przedstawiła sprawę związaną z wrzutnią, jako że skończyła się już gwarancja na jej konserwację i naprawę. Należy podjąć decyzję o ewentualnej umowie na płatną obsługę serwisową zaproponowaną przez firmę SKK.
Zaplanowano zajęcie się tą sprawą na kolejnym spotkaniu RB, poprzez zaopiniowanie decyzji przez członków RB, przedstawicieli Parlamentu Studentów oraz Władze Uczelni.

Bożena Przęczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK