Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

IBUK Libra dla Towaroznawców

Platforma IBUK Libra, należąca do Wydawnictwa Naukowego PWN jest wirtualną czytelnią liczącą kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych, naukowych oraz popularnonaukowych wydanych przez najważniejsze akademickie oficyny wydawnicze.

Studenci Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, w ramach wykupionej prenumeraty, mają do dyspozycji księgozbiór składający się z 2131 pozycji pełnotekstowych.

Rys. 1 Strona logowania za pośrednictwem BG UEK

Z zasobów platformy można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek i czasopism w wersji elektronicznej, ale również zaawansowane narzędzia pracy z tekstem.

Przeglądanie bazy zaczynamy od zalogowania się w opcji ZDALNEGO DOSTĘPU, na stronie domowej Biblioteki Głównej UEK lub za pośrednictwem strony domowej Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem.

Dodatkową funkcją platformy jest możliwość zarejestrowania się i stworzenie własnego konta – półki, na którą odkładamy intersujące nas pozycje książkowe oraz czasopisma. Z pozycji własnego konta użytkownik może zapamiętywać, zaznaczać tekst publikacji oraz robić notatki.

Rys. 2 Logowanie na konto użytkownika

Użytkownik ma do wyboru możliwość przeszukiwania bazy za pomocą różnych kategorii wyszukiwawczych, są to: literatura akademicka i specjalistyczna, literatura popularna, publikacje darmowe (rys. 3). Towaroznawcom przede wszystkim, polecamy publikacje z kategorii literatura akademicka i specjalistyczne, a w nich: czasopisma naukowe, nauki ekonomiczne oraz nauki matematyczno-przyrodnicze.

Rys. 3 Przeglądanie Ibuk Libra z pozycji konta użytkownika

I tak po zalogowaniu się na własne konto pojawia się historia przeglądania dzięki której można powrócić do czytanych wcześniej pozycji. W drugim pasku mamy informację o ostatnio dodanych publikacjach w ramach prenumeraty (rys. 3).

Po wybraniu konkretnej kategorii wyświetla się poszukiwany zasób, w tym przypadku czasopisma naukowe (rys. 4).

Rys. 4 Kategoria: czasopisma naukowe

Studentów Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem zainteresują tu przede wszystkim wydawnictwa rodzime UEK – Zeszyty Naukowe oraz Monografie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Nauki Inżynierskie i Technologie czy Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina – Nauki Przyrodnicze.

Przeglądanie platformy wg kategorii ekonomia umożliwia dostęp do najważniejszych wydawnictw akademickich z zakresu mi in. zarządzania jakością, zarządzania produktem, logistyki, towaroznawstwa, marketingu (rys. 5 i 6).

Rys. 5 Kategoria: nauki ekonomiczne

Rys. 6 Zakładka: Logistyka

Kategoria nauki matematyczno–przyrodnicze nie wchodzi w główną prenumeratę UEK, nie mniej jednak studenci znajdą tu podstawowe publikacje pełnotekstowe z zakresu ochrony środowiska, chemii oraz podstaw toksykologii (rys. 7).

Rys. 7 Kategoria: nauki matematyczno-przyrodnicze

Poza przeglądaniem zawartości według kategorii, użytkownika ma możliwość przeszukiwać bazę za pomocą funkcji wyszukiwania zaawansowanego (rys. 8).

Rys. 8 Wyszukiwanie zaawansowane

A oto przykład przeszukiwania serwisu wg słów kluczowych: towaroznawstwo (rys. 9) i jakość (rys.10).

Rys. 9 Wynik wyszukiwania dla słowa kluczowego: Towaroznawstwo

Rys. 10 Wynik wyszukiwania dla słowa kluczowego: jakość

Przykładowo w kategorii jakość żywności wybieramy książkę „Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku” i otwieramy ją. Ukazuje nam się strona tytułowa publikacji, u góry strony – zakładka ze spisem treści i pasek przeszukiwań wg. słow kluczowych w obrębie publikacji oraz w bocznym pasku informacje o książce (rys. 11 i 12).

Rys. 11 Książka z pozycji interfejsu Libra Ibuk

Rys. 12 Informacja o książce

Dzięku funkcji opis bibliograficzny użytkownik może go wysłać na swoje konto (rys.13).

Rys. 13 Opis bibliograficzny książki

Użytkownik w ramach prenumeraty BG UEK może czytać pełny tekst publikacji natomiast funkcja wydruku stron jest niedostępna (rys. 14 i 15). Zakup poszczególnych stron możliwy jest z konta indywidualnego.

Rys. 14 Rozdział: Bezpieczeństwo żywności

Rys. 15 Funkcja dostępu i wydruku książki

Przeglądanie platformy IBUK Libra z pozycji myIBUK to spersonizowana pólka użytkownika, na której przechowuje wybrane przez siebie publikacje (rys. 16)

Rys. 16 Moja półka – myIBUK

Rys. 17 Przeglądanie wybranej pozycji książkowej

Funkcja półki umożliwia zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, cytowanie. Czytelnik może robić więc zakładki, notatki i zaznaczenia w tekście publikacji (rys. 18, 19, 20, 21).

A oto przykład: czytelnik w rozdziale „Trwałość zapachu” zaznacza tekst i uaktywnia interesującą go funkcję: notatki (rys. 18 i 19). Notatki pisane z własnymi uwagami.

Rys. 18 Narzędzia pracy z tekstem: zaznaczanie tekstu i robienie notatek

Rys. 19 Funkcja notatek

Funkcja zakładek i zaznaczeń pozwala powrócić do interesującego nas tekstu, schematów czy rysunków (rys.20 i 21).

Rys. 20 Zaznaczanie rysunków

Rys. 21 Funkcja zakładek

Wszystkie robione zaznaczenia w tekście przechowywane są w osobnej zakładce (rys. 22).

Rys. 22 Funkcja zaznaczeń w tekście

Platforma IBUK Libra, za swoim pośrednictwem, oferuje czytelnikowi dostęp kolekcji PWN oraz akademickich oficyn wydawniczych. Dzięki łatwemu i zintegrowanemu interfejsowi pozwala na szybkie dotarcie do poszukiwanych publikacji. Przygotowane narzędzia pracy z tekstem umożliwiają łatwe i spersonalizowane opracowanie tekstu, co w efekcie wzbogaca bibliografię prac inżynierskich i magisterskich o wiele ważnych pozycji naukowych.

Anna Masłowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK