Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Prenumerata czasopism w 2018 roku

Od kilku lat obserwujemy w naszej Uczelni systematyczne uszczuplanie budżetu na zakup księgozbioru. W 2017 r. limit środków finansowych przyznanych Bibliotece Głównej na prenumeratę czasopism na rok 2018 był mniejszy o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Sytuacja ta, a także stały wzrost cen, zmusiły nas do poczynienia cięć na listach prenumerowanych tytułów. W przypadku czasopism polskich, członkowie Rady Bibliotecznej na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 r. podjęli decyzję o zaprzestaniu prenumeraty prasy do Katedr i Jednostek Administracyjnych i to zarówno gazet i czasopism dostępnych w zbiorach Biblioteki, jak i tytułów realizowanych wyłącznie na potrzeby poszczególnych jednostek. Decyzję powyższą podtrzymano na posiedzeniu Rady Bibliotecznej w dniu 18 stycznia 2017 r. po ponownej, wnikliwej analizie tego problemu. Członkowie zaakceptowali również propozycje zaprzestania prenumeraty osiemnastu czasopism importowanych, udostępnianych w Bibliotece Głównej. Przy typowaniu tytułów do rezygnacji pracownicy Oddziału Wydawnictw Ciągłych brali pod uwagę przede wszystkim stopień wykorzystania czasopism, ich dostępność online, dostępność na terenie Krakowa, a także ważność jako źródła opierając się na rankingu czasopism Journal Cication Report.

Prenumerata czasopism zagranicznych

Zakup czasopism importowanych w naszej Uczelni odbywa się poprzez przetarg nieograniczony. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę naukowych czasopism zagranicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2018 wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABE-IPS Sp. z o. o. i to z nią podpisano umowę. Wykaz tytułów prenumerowanych w 2018 r. obejmuje 116 czasopism, jest to o 17 tytułów mniej niż w 2017 r. Zaprzestano kontynuacji następujących czasopism:

ASta - Advances in Statistical Analysis, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis;
Canadian Journal of Economics,
dostępny online w tzw. licencji krajowej;
L'Espresso;
Foreign Policy, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
Industrial Marketing Management, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
International Labour Review, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
Kommersant' - Den'gi;
Marketing. Zeitschrift für Forschung und Praxis;
Marketing Review St. Gallen, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
Politico, dostęp Open Access;
Review of Radical Political Economics;
Revue Francaise de Gestion, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
RMA Journal;
Viertelsjahrehefte zur Wirtschaftsforschung;
Wirtschaftswoche;
ZFO Zeitschrift für Führung und Organisation, dostępny online w tzw. licencji krajowej;
ZFBF Schmalenbachs Zeitschrift für Betriebswirtschaftliche Forschung, dostępny online w tzw. licencji krajowej.
Nie prenumerujemy też dwumiesięcznika Koževenno-obuvnaâ Promyšlennost', który przestał się ukazywać.
Nowym zamówionym tytułem jest Journal of the Society of Leather Technologists & Chemists zaproponowany do zakupu przez pracowników naukowych. Dwumiesięcznik będzie udostępniany w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa.

Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2018 r.

L.p.Tytuł czasopismaIlość egz.ISSN
1AMERICAN ECONOMIC REVIEW + JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE + JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : APPLIED ECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : ECONOMIC POLICY + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MACROECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL : MICROECONOMICS10002-8282
2AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY10002-9246
3AMERICAN STATISTICIAN10003-1305
4ANNALS OF APPLIED STATISTICS11932-6157
5ANNALS OF PUBLIC AND COOPERATIVE ECONOMICS11370-4788
6ANNALS OF REGIONAL SCIENCE10570-1864
7ANNALS OF STATISTICS10090-5364
8APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGYONLINE1098-5336
9APPLIED ECONOMICS + APPLIED ECONOMICS LETTERS10003-6846
10APPLIED ECONOMICS QUARTERLY11611-6607
11BANKER, THE + THE TOP 1000 WORLD BANKS RANKING /dodatek10005-5395
12BIOMETRIKA10006-3444
13BLOOMBERG BUSINESSWEEK10007-7135
14BROOKINGS PAPER ON ECONOMIC ACTIVITY10007-2303
15CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW10008-1256
16CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS + CONTRIBUTIONS TO POLITICAL ECONOMY10309-166X
17CHALLENGE10577-5132
18CONTROLLING & MANAGEMENT REVIEW12195-8262
19DECISION SUPPORT SYSTEMS10167-9236
20DEUTSCH PERFEKT11861-1605
21ECOLOGICAL ECONOMICS10921-8009
22ECONOMETRICA + dostęp online10012-9682
23ECONOMETRICS JOURNAL11368-4221
24ECONOMIC JOURNAL10013-0133
25ECONOMIC POLICY10266-4658
26ECONOMICA10013-0427
27ECONOMICS AND PHILOSOPHY10266-2671
28ECONOMICS OF TRANSITION10967-0750
29ECONOMIST, THE10013-0613
30EUROPA WORLD OF LEARNING12165-1965
31EUROPA WORLD YEAR BOOK10956-2273
32EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE & TECHNOLOGY11438-7697
33EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION10168-6577
34EUROPE-ASIA STUDIES10966-8136
35L'EXPRESS10014-5270
36FEMINIST ECONOMICS11354-5701
37FINANCIAL TIMES / Premium FT.com; 1 stanowiskoONLINE
38FINANZARCHIV10015-2218
39FLEISCHWIRTSCHAFT10015-363X
40FOOTWEAR SCIENCE11942-4280
41HARVARD BUSINESS REVIEW10017-8012
42GERMAN JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: ZfP12397-0022
43INTERECONOMICS10020-5346
44INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION10964-8305
45INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW10969-5931
46INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW10020-6598
47INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING10169-2070
48INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH10959-3969
49INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW10306-7734
50INTERNATIONAL WHO IS WHO, THE10074-9613
51ISACA JOURNAL11944-1967
52JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE10075-2800
53JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS10883-7252
54JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS10044-2372
55JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES10021-9886
56JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS10147-5967
57JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH10093-5301
58JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS10304-3878
59JOURNAL OF ECONOMETRICS10304-4076
60JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY10022-0507
61JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGY11350-178X
62JOURNAL OF ECONOMICS10931-8658
63JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION - REVUE D' INTEGRATION EUROPEENNES10703-6337
64JOURNAL OF FINANCE10022-1082
65JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION11042-9573
66JOURNAL OF FORECASTING10277-6693
67JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS10022-1821
68JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS10022-1996
69JOURNAL OF MARKETING10022-2429
70JOURNAL OF MARKETING RESEARCH10022-2437
71JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS10304-3932
72JOURNAL OF MONEY, CREDIT AND BANKING10022-2879
73JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY10022-3808
74JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS10895-562X
75JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS10047-2727
76JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE10022-4146
77JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY10047-2786
78JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION10002-9726
79JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION10162-1459
80JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: A ( Statistics in Society) + SIGNIFICANCE10964-1998
81JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: B (Statistical Methodology)11369-7412
82JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: C (Applied Statistics)10035-9254
83JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS10144-0322
84KYKLOS10023-5962
85LONG RANGE PLANNING10024-6301
86MACROECONOMIC DYNAMICS11365-1005
87MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW10938-8249
88MANAGEMENT SCIENCE10025-1909
89MELLIAND TEXTILBERICHTE10341-0781
90MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH11613-4125
91NBER MACROECONOMICS ANNUAL10889-3365
92OXFORD ECONOMIC PAPERS10030-7653
93OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY10266-903X
94PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE10894-3214
95PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS10048-3915
96POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW10098-7921
97POPULATION STUDIES10032-4728
98QUANTITATIVE ECONOMICS + dostęp online11759-7323
99QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS10033-5533
100QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE, THE11062-9769
101REGIONAL STUDIES + Spatial Economic Analysis, Territory, Politics, Governance, Area Development and Policy10034-3404
102REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, THE10034-6527
103REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS10034-6535
104REVIEW OF WORLD ECONOMICS11610-2878
105SCANDINAVIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW10358-5522
106SOCIOLOGICAL THEORY10735-2751
107SPIEGEL, DER10038-7452
108TAX POLICY AND THE ECONOMY19892-8649
109TEST10040-3946
110TEXTILE RESEARCH JOURNAL10040-5175
111THEORETICAL ECONOMICS + dostęp online11933-6837
112TIME10928-8430
113TOURISM MANAGEMENT10261-5177
114WALL STREET JOURNAL EUROPEONLINE
115WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK11026-2628
116WORLD ECONOMY, THE10378-5920

Prenumerata czasopism polskich

Przy zakupie czasopism polskich obowiązuje procedura udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro. W 2017 r. przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę czasopism polskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2018 roku. Ofertę złożyły dwie firmy. Podpisano umowę na dostawę czasopism w 2018 r. z firmą Garmond Press - Kraków Sp. z o. o. r. Prenumeratą objęto 7 dzienników i 209 czasopism. W celach oszczędnościowych zredukowano liczbę prenumerowanych tytułów do pojedynczych egzemplarzy, bez dubletów, które będą udostępniane w Bibliotece Głównej. Duże zmiany zaszły na rynku wydawniczym, przestało się ukazywać aż 13 tytułów dotychczas przez nas prenumerowanych. Są to:

ABC Jakości;
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności;
Business in Brief;
CIO : magazyn dyrektorów IT;
Chemik;
Ekologia i Technika;
Inwestor;
Kosmetyka i Kosmetologia;
Notes Wydawniczy;
Praca i Zdrowie;
Praca za Granicą;
Przegląd Urbanistyczny;
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, dostępny online bezpłatnie.
Nowością jest miesięcznik Energia i Recykling, który powstał z połączenia potencjału Czystej Energii (wcześniej prenumerowanej) i Recyklingu.

Wykaz tytułów czasopism polskich prenumerowanych w 2018 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSN
1Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki1230-1159
2Bank i Kredyt0137-5520
3Bank. Miesięcznik Finansowo-Bankowy1230-9125
4Bezpieczeństwo i Higiena Żywności1643-4714
5Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka0137-7043
6Bibliotekarz0208-4333
7Biuletyn Opakowaniowy1734-4603
8Biuletyn Głównego Księgowego2084-5863
9Business in Brief2451-1250
10Businessman.pl1898-3162
11Cement-Wapno-Beton1425-8129
12Charaktery1427-695X
13Chrońmy Przyrodę Ojczystą0009-6172
14Control and Cybernetics0324-8569
15Controlling i Rachunkowość Zarządcza1428-8117
16Controlling i Zarządzanie2392-0157
17Cukiernictwo i Piekarstwo2450-8403
18Czysta Energia1643-126X
19Domy Spółdzielcze0137-7078
20Drewno1644-3985
21Dzieje Najnowsze0419-8824
22Edukacja i Dialog0866-952X
23Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa0860-6846
24Ekonomia i Środowisko0867-8898
25Ekonomista0013-3205
26Elektronika Praktyczna1230-3526
27Farby i Lakiery1230-3321
28Finanse + Controlling2449-9307
29Finanse Komunalne1232-0307
30Finansowanie Nieruchomości1733-4217
31Food Lex2299-6486
32Food Service1231-2274
33Forbes. Profit1733-7291
34Forum2450-8284
35Forum Akademickie1233-0930
36Forum Budowlane1425-8773
37Gazeta Bankowa0860-7613
38Gazeta Finansowa2391-6079
39Geografia w Szkole0137-7566
40Gazeta Ubezpieczeniowa1428-7501
41Gospodarka Materiałowa i Logistyka1231-2037
42Gospodarka Narodowa0867-0005
43Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w ...1643-5435
44Gospodarka Surowcami Mineralnymi0860-0953
45Handel1230-9664
46Handel Wewnętrzny0438-5403
47Handel Wewnętrzny w Polsce1899-7988
48Harvard Business Review Polska1730-3591
49Herito2082-310X
50Home and Market (miesięcznik)1734-302X
51Hotelarz0137-7612
52Integracja1232-8510
53Inwestycje Zagraniczne w Polsce1231-1103
54Journal of Apicultural Science1643-4439
55Karta0867-3764
56Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski1426-790X
57Konsumpcja i Rozwój2083-6929
58Konsumpcja w Polsce1899-7996
59Kontrola Państwowa0452-5027
60Krakowski Rynek Nieruchomości1231-5745
61Kraków1733-0459
62Kultura i Społeczeństwo0023-5172
63Kwartalnik Historii Kultury Materialnej0023-5881
64Kwartalnik Historii Nauki i Techniki0023-589X
65Kwartalnik Prawa Prywatnego1230-7173
66Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski1643-7381
67Literatura na Świecie0324-8305
68Logistyka a Jakość1509-3719
69Logistyka. Magazynowanie. Transport ...1231-5478
70Logistyka OdzyskuONLINE
71MM Magazyn Przemysłowy0945-5485
72Magazyn Przemysłu Rybnego1428-362X
73Magazyn Wino1730-0193
74Marketing i Rynek1231-7853
75Marketing w Praktyce1425-8315
76Miesięcznik Ubezpieczeniowy1732-2413
77Monitor Księgowego1731-5786
78Monitor Podatkowy1231-1855
79Monitor Prawa Celnego i Podatkowego1732-5544
80Monitor Spółdzielczy0137-771X
81Murator0239-6866
82National Geographic. Polska1507-5966
83Newsweek Polska1642-5685
84Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka1506-2899
85Nowa Szkoła0029-537X
86Nowe Książki0137-8562
87Nowe Zeszyty Samorządowe1507-2738
88Nowy Przemysł1429-866X
89Odpady i Środowisko1508-9886
90Odra0472-5182
91Operations Research and Decision2081-8858
92Organizacja i Kierowanie0137-5466
93Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych0867-7433
94Orzecznictwo Sądów Polskich0867-1850
95Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna1234-5261
96Packaging Polska1509-1767
97Palestra0031-0344
98Państwo i Prawo0031-0980
99PC World z DVD1689-4669
100Personel i Zarządzanie1641-0793
101Perspektywy1427-3543
102Podróże1505-3601
103Polish Journal of Cosmetology1731-0083
104Polish Journal of Ecology1505-2249
105Polish Journal of Environmental Studies1230-1485
106Polish Journal of Food and Nutrition Sciences1230-0322
107Polish Journal of Microbiology1733-1331
108Polish Sociological Review1231-1413
109Polimery0032-2725
110Polityka0032-3500
111Polityka Gospodarcza Polski w Integrującej się Europie1734-3488
112Polityka Społeczna0137-4729
113Polska Gazeta Transportowa1230-7599
114Poradnik Gazety Prawnej1234-5695
115Poznaj Swój Kraj0032-6151
116Poznaj Świat0032-6143
117Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186
118Prawo Asekuracyjne1233-5681
119Prawo Europejskie w Praktyce1733-2036
120Prawo i Środowisko1234-8937
121Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818
122Problemy Zarządzania1644-9584
123Przegląd Biblioteczny0033-202X
124Przegląd Budowlany0033-2038
125Przegląd Europejski1641-2478
126Przegląd Geograficzny0033-2143
127Przegląd Historyczny0033-2186
128Przegląd Komunalny + dostęp online1232-9126
129Przegląd Komunikacyjny0033-2232
130Przegląd Legislacyjny1426-6989
131Przegląd Mleczarski0478-6599
132Przegląd Organizacji0137-7221
133Przegląd Podatkowy. Podatki, Cła0867-7514
134Przegląd Polityczny1232-6488
135Przegląd Prawa Handlowego1230-2996
136Przegląd Prawa Publicznego1896-8996
137Przegląd Rusycystyczny0137-298X
138Przegląd Sądowy0867-7255
139Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490
140Przegląd Zachodni0033-2437
141Przemysł Drzewny0373-9856
142Przyroda Polska0552-430X
143Pszczelarstwo0478-7080
144Rachunkowość Budżetowa1428-8176
145Rachunkowość0481-5475
146Real Estate Manager2450-8098
147Respublica2353-8457
148Roczniki PZH (Państwowy Zakład Higieny)0035-7715
149Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny0035-9629
150Rynek Energii1425-5960
151Rynek Kolejowy1644-1958
152Rynek Turystyczny1230-2716
153Rynki Alkoholowe1233-8818
154Samorząd Terytorialny0867-4973
155Serwis Administracyjno-Samorządowy1426-112X
156Serwis Prawno - Pracowniczy1234-8325
157Sprawy Międzynarodowe0038-853X
158Studia Europejskie1428-149X
159Studia Medioznawcze1641-0920
160Studia Polityczne1230-3135
161Studia Prawnicze0039-3312
162Studia Regionalne i Lokalne1509-4995
163Studia Socjologiczne0039-3371
164Środowisko. Ogólnopolski Biuletyn Ekologiczny1230-9842
165Świat Butów1428-3905
166Świat Nauki0867-6380
167Towaroznawcze Problemy Jakości1733-747X
168Transport Miejski i Regionalny1732-5153
169Traveler1507-9566
170Trzeci Sektor1733-2265
171Tworzywa Sztuczne w Przemyśle2082-6877
172Tygodnik Powszechny0041-4808
173Tygodnik Solidarność0208-8045
174Unia Europejska.pl2084-2694
175Wiadomości Chemiczne0043-5104
176Wiadomości Statystyczne0043-518X
177Wiadomości Turystyczne1641-2451
178Wieś i Rolnictwo0137-1673
179Wprost0209-1747
180Wspólnota0867-0935
181Wycena1230-8781
182Zagadnienia Ekonomiki Rolnej0044-1600
183Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194
184Zamówienia Publiczne. Doradca1428-3530
185Zarządzanie Biblioteką2081-1004
186Zarządzanie Przedsiębiorstwem1643-4773
187Zarządzanie Zasobami LudzkimiONLINE
188Zdrowie Publiczne0044-2011
189Zeszyty Literackie0751-0357
190Zeszyty Metodyczne Rachunkowości1429-396X
191Zeszyty Naukowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne1644-8979
192Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1641-4381
193Żywienie Człowieka i Metabolizm0209-164X
194Żywność Nauka Technologia Jakość1425-6959
195Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej0066-6874
196Archives of Environmental Protection2083-4772
197Bibliografia Historii Polskiej0067-6721
198Człowiek i Społeczeństwo0239-3271
199Etyka0014-2263
200Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Nauk. Uniw. Wrocławskiego2080-5985
201Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego2083-5809
202Prakseologia0079-4872
203Rocznik StrategicznyISBN
204Roczniki Biblioteczne0080-3626
205Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych0080-3634
206Roczniki Historyczne0324-8585
207Turyzm0867-5856
208Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie0137-2599
209Zeszyty Prasoznawcze0555-0025

Wykaz tytułów gazet polskich prenumerowanych w 2018 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSN
1Dziennik. Gazeta Prawna Premiumx 2080-6744
2Dziennik Polskix 0137-9089
3Gazeta Krakowskax 2353-6144
4Gazeta Wyborczax 0860-908X
5Parkiet Plusx 1231-2207
6Puls Biznesux 1427-6852
7Rzeczpospolita pakiet plusx 0208-9130

Prenumerata czasopism polskich specjalnych

W 2018 r. w prenumeracie indywidualnej znajdują się zamawiane bezpośrednio u wydawców następujące grupy wydawnictw ciągłych:

  • prasa fachowa SIGMA-NOT wraz z dostępem elektronicznym do numerów archiwalnych kupowanych czasopism, tzw. prenumerata w wersji PLUS;
  • wydawnictwa statystyczne, z których zamawiana jest pełna oferta Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie;
  • publikacje Biblioteki Narodowej;
  • czasopisma zamawiane u indywidualnych dostawców, dostępne wyłącznie w ofercie redakcyjnej.

Wykaz tytułów czasopism polskich specjalnych prenumerowanych w 2018 r.

Dostawca - SIGMA-NOT (prenumerata PLUS)

L.p.Tytuł czasopisma
1Atest
2Aura
3Chłodnictwo
4Gospodarka Mięsna
5Gospodarka Wodna
6Opakowanie
7Problemy Jakości
8Przegląd Gastronomiczny
9Przegląd Papierniczy
10Przegląd Piekarski i Cukierniczy
11Przegląd Włókienniczy
12Przegląd Zbożowo-Młynarski
13Przemysł Chemiczny
14Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny
15Przemysł Spożywczy
16Szkło i Ceramika (tylko wersja drukowana)

Dostawca - Biblioteka Narodowa

L.p.Tytuł czasopisma
1Polska Bibliografia Bibliologiczna
2Rocznik Biblioteki Narodowej

Dostawcy indywidualni

L.p.Tytuł czasopisma
1Food Forum
2Logistyka w Polsce. Raport

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK