Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Robert Lucas Jr. - główny teoretyk nowej klasycznej makroekonomii

Robert Emerson Lucas Junior (ur. 15 września 1937 w Yakima, Waszyngton) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1995 roku za rozwinięcie i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań i gruntowną przebudowę analizy makroekonomicznej oraz pogłębienie wiedzy o polityce gospodarczej. W latach 1970-2000 zrewolucjonizował teorię makroekonomiczną.

W młodym wieku zamierzał zostać inżynierem, ale na uniwersytecie w Chicago, gdzie uzyskał stypendium umożliwiające mu podjęcie studiów, takiej specjalności nie było. Studia wyższe ukończył w zakresie historii (1959) oraz ekonomii (1964).

W latach 1967–1974 był profesorem Carnegie Mellon University w Pittsburghu. Od 1975 jest profesorem University of Chicago. Poza tym jest członkiem Amerykańskiej Akademii Umiejętności w Bostonie (od 1980) oraz Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie (od 1981).

„Hipoteza racjonalnych oczekiwań, rozpropagowana przez Lucasa, jest we współczesnej ekonomii podstawowym narzędziem analizy skuteczności polityki ekonomicznej prowadzonej przez rządy. Stanowi także istotną okoliczność, jaką biorą one pod uwagę planując tę politykę. Hipoteza zakłada, że podmioty ekonomiczne uczą się na podstawie dostępnego im doświadczenia, co pozwala rozpoznawać działania rządu zanim jeszcze zostaną one praktycznie wdrożone, nie popełniając przy tym ponownie tych samych błędów co w przeszłości. O pojawianiu się tego zjawiska informuje twierdzenie o nieefektywności polityki (prowadzonej przez rząd). (…) Noblista przyczynił się także do szerokiej akceptacji hipotezy efektywnego rynku, która uznaje za praktycznie nieosiągalne uzyskanie korzyści przez podmioty rynkowe dzięki posiadaniu przez niektóre z nich istotnej wiedzy, jak może się początkowo wydawać dostępnej tylko niektórym sprzedawcom i nabywcom. Lucas jest głównym przedstawicielem nowej ekonomii klasycznej” [1].

Jedną z najbardziej znaczących prac Roberta Lucasa jest artykuł zatytułowany Expectations and the Neutrality of Money, który opublikował w 1972 roku. To właśnie ten artykuł położył fundamenty pod współczesną teorię racjonalnych oczekiwań [2]. W 1995 r. Robert Lucas otrzymał za ten wkład Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Wykład wygłoszony podczas uroczystości wręczenia nagrody w dniu 7 grudnia 1995 roku nosi tytuł Monetary Neutrality.

W 1976 roku opublikował inny wpływowy artykuł zatytułowany Econometric Policy Evaluation: A Critique znany obecnie jako krytyka Lucasa. Argumentował w nim, że „modele ekonometryczne gospodarek nie dają wiarygodnych prognoz ekonomicznych, ponieważ sytuacje gospodarcze zależą od oczekiwań społeczeństwa i polityki gospodarczej rządu. Wraz ze zmianą polityki rządu czy nastawieniem społecznym sztywne modele tracą sens. Lucas wskazywał na potrzebę wartościowania miękkich danych” [3].

Znany jest także wkład Lucasa do teorii wzrostu gospodarczego. Relatywnie łatwo dostępny opis jego poglądów na teorię cyklu koniunkturalnego można znaleźć w Models of Business Cycle (1987).

Wybrane publikacje:

Lucas Jr, R. E., Rapping, L. A. (1969). Real Wages, Employment, and Inflation. Journal of Political Economy, 77(5), 721-754.
Lucas, R. E. (1972). Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4(2), 103-124.
Lucas Jr, R. E. (1972). Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis. The Econometrics of Price Determination, 50, 59.
Lucas, R. E., Prescott, E. C. (1974). Equilibrium Search and Unemployment. Journal of Economic Theory, 7(2), 188-209.
Lucas Jr, R. E. (1975). An Equilibrium Model of the Business Cycle. Journal of Political Economy, 83(6), 1113-1144.
Lucas, R. E. (1976, January). Econometric Policy Evaluation: A Critique. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (Vol. 1, pp. 19-46). North-Holland.
Lucas, R. E. (1977, January). Understanding Business Cycles. In Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (Vol. 5, pp. 7-29). North-Holland.
Lucas, R. E., Sargent, T. (1981). After Keynesian Macroeconomics. Rational Expectations and Econometric Practice, 1, 295-319.
Lucas Jr, R. E. (1981). Business Cycle Theory. Cambridge, MIT Press.
Lucas, R.E. (1981). Studies in Business-Cycle Theory. MIT Press.
Lucas, R. E. (1987). Models of Business Cycles. Oxford: Basil Blackwell.
Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
Lucas Jr, R. E. (1990). Supply-Side Economics: An Analytical Review. Oxford Economic Papers, 42(2), 293-316.
Lucas, R. E. (1990). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries?. The American Economic Review, 80(2), 92-96.
Lucas, R.E. (1995) – "Monetary Neutrality" Prize Lecture – 1995 Nobel Prize in Economics , December 7, 1995
Lucas, R. E. (2002). Lectures on economic growth. Harvard University Press. [pol.] Lucas, R. E. (2010). Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo CH Beck.

Bibliografia:

Durlauf, S. N., Blume, L. (Eds.). (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics (Vol. 5, pp. 212-218). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Jasiński, L. J. (2012). Nobel z ekonomii 1969–2011 : poglądy laureatów w zarysie. Wydawnictwo Key Text.
Kamiński, W. (2001). Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 1969-2000: moje impresje i fascynacje. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
http://encyklopedia.naukowy.pl/Robert_Lucas_Jr
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1995/press.html

Lucyna Janas


  1. Jasiński, L. J. (2012). Nobel z ekonomii 1969–2011 : poglądy laureatów w zarysie. Wydawnictwo Key Text, s. 139.
  2. Hipoteza racjonalnych oczekiwań sformułowana została po raz pierwszy w 1961 r. przez Johna Muth'a i rozwinięta w latach 70., dzięki pracom R. Lucasa, T. Sargenta, N. Wallace i R.Barro.
  3. https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/robert-e-lucas/
© 2009 Biblioteka Główna UEK