Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Wspomnienia Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego

Wspomnienia przywołane jak w pamiętniku : precyzyjnie, z datami, klimatem miejsc, niebywałą świeżością i w ciekawej konwencji listów, które są odpowiedzią na zadawane pytania. Treści pytań nie poznajemy, tylko odpowiedzi, które ułożono według pięciu tematów.

Pytania zostały zadane przez znajomą dziennikarkę, Jolantę Workowską, do której Profesor wysyłał listy od lipca 2009 do czerwca 2016 roku. Gdyby nie wyjaśnienia Autora we wstępie do książki, trudno byłoby poznać odbiorcę tych listów, ponieważ żaden nie rozpoczyna się od tak charakterystycznego dla listów nagłówka, a w treści nie znajdziemy osobistych odniesień do adresata czy tradycyjnych, grzecznościowych zwrotów na zakończenie.

Autor wspomnień, Jerzy Mikułowski Pomorski, przybliża nam swoją sylwetkę w wielu aspektach. Profesor urodził się w Katowicach, mieszkał tam jednak dosyć krótko, a jego beztroskie dzieciństwo upłynęło m.in. w Leszczkowie. Wojenne losy rodzinne powodowały konieczność zmiany miejsca zamieszkania. W końcu, wraz z Matką, znalazł się w Krakowie. Tutaj ukończył szkoły, studiował prawo i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Śląskim , ale tak naprawdę to wszystko, co najważniejsze związane było z Krakowem : młodzieńcza praca w Ośrodku Prasoznawczym, w Przekroju, w Życiu Literackim, później w Tygodniku Powszechnym. Także pobyt w Teatrze 38, przyjaźń z młodymi artystami z Piwnicy pod Baranami, poznanie tam swojej przyszłej żony Ali.

Poza przygodami podczas młodzieńczych wyjazdów, poszukiwaniem swojego miejsca w świecie, poznajemy aktywność naukową Profesora w dwóch dziedzinach : socjologii i nauce o mediach, którym się Autor poświęcił. Wcześnie nawiązywał ciekawe kontakty, przede wszystkim jako działacz International Institute of Communications, w którym pracował od 1974 roku, czy uczestnik kongresów IAMCR (Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Komunikowaniem Masowym), uczestnik seminariów Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury. Był także członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Jeden z rozdziałów Profesor poświęca książkom swojego autorstwa. Od tej pierwszej Muzeum – Zamek w Łańcucie. Studium Socjologiczne wydanej w 1971 roku, przez kolejne poświęcone problemom masowego komunikowania, historii Krakowa i Nowej Huty, szeroko rozumianej kultury, komunikacji międzyludzkiej, socjologii i informacji. Jak sam pisze „ ... byłem pierwszym spośród polskich autorów, którzy termin środki masowego komunikowania zastąpił słowem media”.

Akademia Ekonomiczna w Krakowie, a obecnie Uniwersytet Ekonomiczny, to ważne miejsce w Jego biografii. Społeczności akademickiej znany jest jako były Rektor Akademii Ekonomicznej (1990-1996), ale też kierownik Zakładu Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych. Pełnił również funkcję wicedyrektora Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w latach 1991-2007, do przejścia na emeryturę, był kierownikiem, a wcześniej założycielem Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu.

Szczególnie miejsce Profesor Mikułowski Pomorski znalazł w pamięci pracowników Biblioteki Głównej, którzy doskonale pamiętają czas Jego rektorowania, bo właśnie wtedy zakończyły się trwające siedemnaście lat prace w nowopowstającym budynku Biblioteki. W 1994 roku nastąpiło jego uroczyste otwarcie.

Bliskim współpracownikom Profesora na pewno wiele z opisanych wspomnień jest znanych. Pracownicy Uniwersytetu, którzy spotykali Pana Rektora tylko w kontaktach służbowych na pewno z zaciekawieniem przeczytają tą książkę. Wielka szkoda, że zabrakło w niej zdjęć z prywatnego albumu, które ubarwiłyby te wszystkie opowieści, a także zilustrowały miejsca, które autor zwiedził.

Mikułowski Pomorski Jerzy : Reperować płot czy wymierzać sprawiedliwość : wspomnienia.
Kraków, Universitas 2017 s. 345, ISBN : 97883-242-3156-0

Elżbieta Kochan

17 listopada 2017 roku, Profesor Jerzy Mikułowski Pomorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

https://www.us.edu.pl/prof-jerzy-mikulowski-pomorski-doktorem-honoris-causa-uniwersytetu-slaskiego

Wcześniej otrzymał tytuł doktora honoris causa w USA w Grand Valley State University oraz w Anglii w University of Teesside.

© 2009 Biblioteka Główna UEK