Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(50)/2017
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(50)/2017
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

W 50. jubileuszowym numerze Biuletynu polecam dwa artykuły. Pierwszy z nich przedstawia platformę IBUK Libra z punktu widzenia jej użyteczności dla studentów Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem. Drugi tekst omawia najnowsze zmiany w prenumeracie wydawnictw ciągłych dla naszej Biblioteki na rok 2018. Warto także zapoznać się z recenzjami dwóch interesujących książek kupionych ostatnio do naszego księgozbioru.

Zwyczajowo zamieszczono omówienia nowych nabytków Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Czytelni Czasopism, a także sprawozdania z konferencji oraz wyjazdów szkoleniowych, w których brali udział nasi bibliotekarze.

Zapraszam do lektury i życzę wszystkim Czytelnikom Wesołych Świąt.

Aureliusz Potempa
Sekretarz naukowy BG UEK

© 2009 Biblioteka Główna UEK