Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(51)/2018
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(51)/2018
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Małopolskie Forum Bibliotek : Biblioteka 2.028. Między nadmiarem a niedostatkiem

W dniach 24-26 października odbywały się w Krakowie obrady uczestników Małopolskiego Forum Bibliotek, zorganizowanego przez Bibliotekę Jagiellońską, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Okręgu Małopolskiego. Organizatorzy zapowiedzieli, że tytuł konferencji odwołuje się do modelu Biblioteki 2.0, w którym większość elementów i narzędzi należy do sfery Web 2.0, gdzie odbiorcy współtworzą treść. Postawiono pytania : „ Czy ponad dekadę od powstania tego modelu został on z powodzeniem wdrożony w bibliotekach? W jaki sposób użytkownicy angażowani są w rozwijanie współczesnych programów działań i usług bibliotecznych? Jak ewaluują ich potrzeby i oczekiwania wobec współczesnych bibliotek? ”

Postawiono też pytanie o to, czego biblioteki mają w nadmiarze, a co jest ich niedostatkiem i w jakim zakresie dotyczy to użytkowników?

Uroczyste otwarcie Forum i pierwsza sesja odbyły się w wyjątkowym miejscu, jakim jest Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczestnicy zostali przywitani przez prof. Zdzisława Pietrzyka, dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej.

Wykład inauguracyjny: „Droga treści z umysłu autora do umysłu czytelnika. Użyć książki czy przesłać ją wprost z mózgu do mózgu z pomocą Internetu?” wygłosił prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej. Profesor w swoim niezwykle ciekawym wystąpieniu przekonywał, że możliwe jest wykorzystanie Brain-Computer Interface (BCI) do przesyłania treści wprost z umysłu autora do umysłu czytelnika. Przytoczył wiele niezwykłych przykładów badań prowadzonych przez naukowców, które mają na celu odkrywanie możliwości i zdolności mózgu wspomaganego nowoczesnymi technologiami.

Kolejnym było wystąpienie dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, pt.: „Budowanie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej”, w którym zajął się przedstawieniem stanu bibliotek w Polsce. Wskazał na niski poziom odwiedzin i czytelnictwa, na potrzebę wykorzystania nowych technologii, zredefiniowania zadań bibliotek i wysoką ich specjalizację.

Następny referat poświęcony Bibliotece 4.0 wygłosił dr Stanisław Skórka, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedstawił koncepcję bibliotek przyszłości poczynając od hybrydowej, następnie bibliotekę bez ścian, nowej generacji, aż po Bibliotekę 4.0.

W dalszej części sesji głos zabrał: mgr Jędrzej Leśniewski dyrektor Biblioteki Politechniki Wrocławskiej : „Escape room number 2028, czyli pokój zagadek dla bibliotek (akademickich)”, omawiający problem biblioteki zorientowanej na bibliotekarza a także wykorzystywania przez użytkowników nieautoryzowanych źródeł przy wyszukiwaniu informacji. “Średni może więcej, czyli o funkcjonowaniu bibliotek medycznych”, to temat wystąpienia mgr. inż. Witolda Kozakiewicza dyrektora Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dalsza część obrad odbywała się w dwóch równoległych sesjach w Sali konferencyjnej Nowego Gmachu Biblioteki Jagiellońskiej i Sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W obydwu sesjach przewidziano wiele miejsca na wystąpienia sponsorów. Wśród wystąpień w bibliotece na Rajskiej moją szczególną uwagę zwrócił referat pt.:”Zmiany w strukturze organizacyjnej i zadaniach biblioteki akademickiej, jako efekt ewolucji roli technologii informacyjnych w pracy bibliotekarzy świadczących informację naukową pracownikom uczelni - na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, wygłoszony przez dr. Dawida Kościewicza. W swoim wystąpieniu prelegent mówił o zmianach i w zakresie organizacji pracy biblioteki, jak i nowych zadaniach, roli i funkcjach jednostki.

Kolejnego dnia obrady toczyły się na terenie 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. W programie znalazły się dwa wystąpienia: Heleny Gomer ze szwedzkiej Södertälje City Library („Libraries make a difference”), w którym prelegentka zaznaczyła, że biblioteki w Szwecji cieszą się wielkim poważaniem wśród obywateli, mają dla nich znaczenie i są demokratycznym miejscem dającym dostęp do świata. Następne, to wystąpienie Dominika Cieszkowskiego, zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej, który zaprezentował zebranym „e-usługę OMNIS”.

W dalszej części odbywała się debata o przyszłości zawodu bibliotekarza „Gdy nie będzie książek. O bibliotekarzu w cyberświecie”. Podczas niej uczestnicy: Paweł Braun (Biblioteka Miejska w Łodzi), dr Małgorzata Dąbrowicz (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), Marek M. Górski (Biblioteka Politechniki Krakowskiej), Natalia Gromow (Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni), Piotr Marcinkowski (Aleph Polska), Jerzy Woźniakiewicz (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie) prowadzili rozważania nad przyszłym kształtem zawodu bibliotekarza, nad wyzwaniami, i budowaniem nowych relacji z użytkownikami.

W ostatnim dniu obrad w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyło się sześć warsztatów, uczestnicy Forum mieli możliwość wybrać interesujący ich temat.

Miałam możliwość uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Olgę Marlewicz: Reuse zasobów z domeny publicznej. Jak wykorzystywać zdigitalizowane zasoby w promocji zbiorów bibliotecznych (na przykładzie bloga BJ). Spotkanie miało formę luźnej prezentacji, uczestnicy mogli włączać się w trakcie prowadzenia, zadawać pytania, prosić o szczegóły.

Tegoroczne Małopolskie Forum Bibliotek zgromadziło przedstawicieli wszystkich typów bibliotek w Polsce a tematyka poświęcona przyszłości bibliotek, jak również problem dnia codziennego, na jakie napotykają bibliotekarze w swojej pracy, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy zgodnie potwierdzali, że takie spotkania są ważne, inspirujące i bardzo potrzebne.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK