Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(51)/2018
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(51)/2018
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek “Mobilna biblioteka – mobilne technologie – mobilni bibliotekarze – mobilni czytelnicy”

W dniach 10-11 maja 2018 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbyła się XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”. Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji była "Mobilna Biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy". Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Uczestnicy dyskutowali o nowych mobilnych usługach, jakie świadczą biblioteki oraz o mobilności księgozbiorów, bibliotekarzy i czytelników. Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowała Bernadetta Gągulska.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne. W wystąpieniach sesji pierwszej omówiono następujące zagadnienia:

 • rola mobilności i cyfryzacji życia w kreowaniu współczesnych obiektów kultury,
 • zaangażowanie polskich bibliotek akademickich w prace międzynarodowych gremiów i stowarzyszeń bibliotekarskich w kontekście rozwoju idei Otwartej Nauki,
 • funkcjonalność i rozwój mobilnych katalogów bibliotecznych,
 • struktura organizacyjna współczesnej polskiej biblioteki publicznej,
 • technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych,
 • Obwoźna Czytelnia Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej,
 • usługa book / rent a librarian - wypożycz (sobie) bibliotekarza.

Sesja druga koncentrowała się na takich tematach jak:

 • analiza zadań związanych z działalnością bibliotek publicznych oraz z książką i promocją czytelnictwa, zgłoszonych do budżetów obywatelskich w 2017 r.,
 • zarządzanie projektami naukowo-kulturalnymi w bibliotece akademickiej w oparciu o model biznesowy Canvas,
 • wykorzystanie środków komunikacji na odległość w budowaniu relacji z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych,
 • wykorzystanie botów w codziennej pracy bibliotek akademickich,
 • analiza śladów cyfrowych użytkowników witryn internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich,
 • analiza opinii przedstawicieli kultury książki o wiarygodności treści publikowanych w prasie drukowanej i elektronicznej oraz na portalach internetowych.

Tematy wystąpień sesji trzeciej, to:

 • ocena efektywności serwisu elektronicznego uczelni na przykładzie ASP w Gdańsku,
 • wykorzystanie urządzeń mobilnych w dostępie czytelników do biblioteki, na przykładzie multiwyszukiwarki PRIMO i strony internetowej Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie,
 • wyzwania dla bibliotek związane z rozproszeniem informacji o publikacjach Open Access w Internecie,
 • obawy i nadzieje w "uwolnieniu zawodu" bibliotekarza na przykładzie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach,
 • kształtowanie postaw czytelniczych wśród więźniów na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Część merytoryczną zakończyła dyskusja na temat różnie rozumianej mobilności w wygłoszonych podczas sesji, referatach.

Niespodzianką pierwszego dnia konferencji był koncert organowy w Bibliotece ASP. Na elektrycznych organach zagrał, ku ogólnemu zaskoczeniu, dr Marian Wrona - kierownik tej instytucji. Organy, jak się dowiedzieliśmy, zostały nabyte przez Uczelnię na potrzeby studentów. Po wysłuchaniu koncertu uczestnicy udali się do restauracji "Miasto Aniołów" na uroczystą kolację. Wieczór zakończył się spacerem po gdańskiej starówce z przewodniczką panią Czaykowską-Stój, znawcą gdańskich zabytków i legend.

Drugiego dnia obrady rozpoczęła sesja czwarta, którą wypełniły referaty poświęcone zagadnieniom szczegółowym, takim jak:

 • mobilność w usługach udostępniania w przeszłości i współcześnie,
 • ewolucja bibliotek akademickich,
 • analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych,
 • mobilne ekstensje w systemie komunikacji wizualnej biblioteki akademickiej na przykładzie CINiBA,
 • współpraca zagranicznych bibliotek z podmiotami kulturalnymi, społecznymi i gospodarczymi,
 • polska biblioteka akademicka w dobie mobilności, studium przypadku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

W ramach sesji piątej niżej podpisana przedstawiła referat pt. "Selekcja wydawnictw ciągłych (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)". Podjęła w nim próbę wskazania wybranych problemów i uwarunkowań selekcji wydawnictw ciągłych w bibliotece akademickiej. Posługując się przykładem własnej biblioteki przedstawiła doświadczenia w zakresie bieżącej selekcji gazet i czasopism oraz dodatków na nośnikach CD-ROM. W obszarze selekcji restrospektywnej zwróciła uwagę na działania w zakresie retrokonwersji katalogu, upatrując w nich szansę na uporządkowanie księgozbioru.

W ramach sesji szóstej zaprezentowano kolejno dwa referaty, które dotyczyły:

 • wartości dodanej akademickiej biblioteki w kontekście programu Erasmus +, na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej,
 • planu szkoleń bibliotecznych, przygotowywanych do wdrożenia w Bibliotece Politechniki Gdańskiej.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach wkomponowanych w program dwudniowych obrad, były to:

 1. Dr Marcin Karwowski "Metaprogramy - sposób na lepsze zrozumienie czytelników, pracowników i siebie";
 2. Dr Izabela Mrochen "Usłyszeć obraz i zobaczyć słowa. Dobre praktyki w bibliotekach cyfrowych".

Podsumowując, tematyka obrad cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem o czym świadczy ożywiona dyskusja, która odbyła się na zakończenie spotkania. Bibliotekarze jawią się jako osoby: zaangażowane, zafascynowane tym co robią, z wolą dobrych rozwiązań a mobilność bibliotek i bibliotekarzy przejawia się w myśleniu, poszukiwaniu nowości i nowych rozwiązań. Organizatorzy zadeklarowali opublikowanie recenzowanych materiałów pokonferencyjnych.

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK