Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(52)/2019
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(52)/2019
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Prenumerata czasopism na 2020 rok

W 2019 r. limit środków finansowych przyznanych Bibliotece Głównej na prenumeratę czasopism na rok 2020 był porównywalny z rokiem poprzednim. Przy uwzględnieniu stałego wzrostu cen czasopism i poczynionych oszczędnościach w zakresie prenumeraty czasopism polskich utrzymano kontynuację wszystkich tytułów zagranicznych. Część oszczędności wynikała ze zmian na polskim rynku wydawniczym; niektóre tytuły czasopism, przestały się ukazywać lub pojawiły się w wolnym dostępie. Komisja ds. Selekcji Zbiorów podjęła decyzję o zakupie nowego tytułu i rezygnacji z pięciu krajowych czasopism rzadko wykorzystywanych.

Prenumerata czasopism zagranicznych

Zakup czasopism importowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbywa się poprzez przetarg nieograniczony. W 2019 r. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę naukowych czasopism zagranicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2020. Postępowanie wiązało się z przygotowaniem wniosku, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (RUZP), opracowaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy, aktualizowaniem listy czasopism, uzgodnieniami zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i we wzorze umowy z pracownikiem Działu Zamówień Publicznych, przygotowaniem odpowiedzi na pytania oferentów, dwustopniowym sprawdzaniem ofert oraz ich oceną. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EBSCO Sp. z o. o. i to z nią podpisano umowę. Wykaz tytułów prenumerowanych w 2020 r. obejmuje 115 czasopism kontynuowanych.

Wykaz tytułów czasopism zagranicznych prenumerowanych w 2020 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSN
1AMERICAN ECONOMIC REVIEW + JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE + JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: APPLIED ECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: ECONOMIC POLICY + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: MACROECONOMICS + AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: MICROECONOMICS0002-8282
2AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY0002-9246
3AMERICAN STATISTICIAN0003-1305
4ANNALS OF APPLIED STATISTICS1932-6157
5ANNALS OF PUBLIC AND COOPERATIVE ECONOMICS1370-4788
6ANNALS OF REGIONAL SCIENCE0570-1864
7ANNALS OF STATISTICS0090-5364
8APPLIED ECONOMICS + APPLIED ECONOMICS LETTERS0003-6846
9APPLIED ECONOMICS QUARTERLY1611-6607
10BANKER, THE + THE TOP 1000 WORLD BANKS RANKING /dodatek0005-5395
11BIOMETRIKA0006-3444
12BROOKINGS PAPER ON ECONOMIC ACTIVITY0007-2303
13CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW0008-1256
14CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS + CONTRIBUTIONS TO POLITICAL ECONOMY0309-166X
15CHALLENGE0577-5132
16DEUTSCH PERFEKT1861-1605
17ECOLOGICAL ECONOMICS0921-8009
18ECONOMETRICA + dostęp online0012-9682
19ECONOMETRICS JOURNAL1368-4221
20ECONOMIC JOURNAL0013-0133
21ECONOMIC POLICY0266-4658
22ECONOMICA0013-0427
23ECONOMICS AND PHILOSOPHY0266-2671
24ECONOMIST, THE0013-0613
25EUROPEAN JOURNAL OF LIPID SCIENCE & TECHNOLOGY1438-7697
26EUROPE-ASIA STUDIES0966-8136
27L'EXPRESS0014-5270
28FEMINIST ECONOMICS1354-5701
29FINANCIAL TIMES / Premium FT.com; 1 stanowiskoONLINE
30FINANZARCHIV0015-2218
31FLEISCHWIRTSCHAFT0015-363X
32FOOTWEAR SCIENCE1942-4280
33HARVARD BUSINESS REVIEW0017-8012
34GERMAN JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: ZfP2397-0022
35INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION0964-8305
36INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW0969-5931
37INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW0020-6598
38INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING0169-2070
39INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH0959-3969
40INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW0306-7734
41ISACA JOURNAL1944-1967
42JAHRBUCH FÜR WIRTSCHAFTSGESCHICHTE0075-2800
43JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS0883-7252
44JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS0044-2372
45JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES0021-9886
46JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS0147-5967
47JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH0093-5301
48JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS0304-3878
49JOURNAL OF ECONOMETRICS0304-4076
50JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY0022-0507
51JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGY1350-178X
52JOURNAL OF ECONOMICS0931-8658
53JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION - REVUE D' INTEGRATION EUROPEENNES0703-6337
54JOURNAL OF FINANCE0022-1082
55JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION1042-9573
56JOURNAL OF FORECASTING0277-6693
57JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS0022-1996
58JOURNAL OF MARKETING0022-2429
59JOURNAL OF MARKETING RESEARCH0022-2437
60JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS0304-3932
61JOURNAL OF MONEY, CREDIT AND BANKING0022-2879
62JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY0022-3808
63JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS0895-562X
64JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS0047-2727
65JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE0022-4146
66JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY0047-2786
67JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION0002-9726
68JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION0162-1459
69JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: A ( Statistics in Society) + SIGNIFICANCE0964-1998
70JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: B (Statistical Methodology)1369-7412
71JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES: C (Applied Statistics)0035-9254
72JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS & CHEMISTS0144-0322
73KYKLOS0023-5962
74LONG RANGE PLANNING0024-6301
75MACROECONOMIC DYNAMICS1365-1005
76MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW0938-8249
77MANAGEMENT SCIENCE0025-1909
78MELLIAND TEXTILBERICHTE0341-0781
79NBER MACROECONOMICS ANNUAL0889-3365
80OXFORD ECONOMIC PAPERS0030-7653
81OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY0266-903X
82PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE0894-3214
83PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS0048-3915
84POPULATION STUDIES0032-4728
85QUANTITATIVE ECONOMICS + dostęp online1759-7323
86QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS0033-5533
87QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS AND FINANCE, THE1062-9769
88REGIONAL STUDIES + Spatial Economic Analysis, Territory, Politics, Governance, Area Development and Policy0034-3404
89REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, THE0034-6527
90REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS0034-6535
91REVIEW OF WORLD ECONOMICS1610-2878
92SOCIOLOGICAL THEORY0735-2751
93SPIEGEL, DER0038-7452
94TAX POLICY AND THE ECONOMY9892-8649
95TEST0040-3946
96TEXTILE RESEARCH JOURNAL0040-5175
97THEORETICAL ECONOMICS + dostęp online1933-6837
98TIME0928-8430
99TOURISM MANAGEMENT0261-5177
100WALL STREET JOURNAL EUROPEONLINE
101WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK1026-2628
102WORLD ECONOMY, THE0378-5920

Prenumerata czasopism polskich

Przy zakupie czasopism polskich obowiązuje procedura udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. Euro. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę na: Dostawę czasopism polskich dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2020 roku. Prace polegały m.in. na przygotowaniu wniosku (załącznik nr 3 do RUZP) uruchamiającego postępowanie, przygotowaniu zapytania ofertowego, opracowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy oraz uaktualnieniu list czasopism. Zapytanie ofertowe wysłano do trzech kolporterów. Ofertę przedstawiła firma Garmond Press - Kraków Sp. z o. o., z którą podpisano umowę na dostawę czasopism w 2020 r. Prenumeratą objęto 7 dzienników i 168 czasopism. Kontynuowanych jest także 15 tytułów prasy fachowej SIGMA-NOT. Jest to tzw. prenumerata w wersji PLUS, wraz z dostępem elektronicznym do numerów archiwalnych kupowanych czasopism. Nowym zamówionym tytułem jest MIT Sloan Management Review. Polska. Czasopismo będzie udostępniane w Czytelni Głównej. Zrezygnowano z prenumeraty następujących czasopism:

 1. Forum Budowlane;
 2. Gospodarka Surowcami Mineralnymi;
 3. Przegląd Budowlany;
 4. Przegląd Geograficzny;
 5. Tygodnik Solidarność.

Istotne zmiany zaszły na rynku wydawniczym, przestało się ukazywać aż dwanaście tytułów dotychczas przez nas prenumerowanych, są to:

 1. Biuletyn Opakowaniowy;
 2. Finansowanie Nieruchomości;
 3. Handel Wewnętrzny;
 4. Nowa Szkoła;
 5. Nowe Zeszyty Samorządowe;
 6. PC World z DVD;
 7. Prawo Europejskie w Praktyce;
 8. Studia Medioznawcze;
 9. Unia Europejska.pl;
 10. Wycena;
 11. Zeszyty Literackie;
 12. Zeszyty Naukowe PTE.

Natomiast Przegląd Rusycystyczny jest dostępny tylko w bezpłatnej wersji elektronicznej.

Wykaz tytułów czasopism polskich prenumerowanych w 2019 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSN
1Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki1230-1159
2Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej0066-6874
3Archives of Environmental Protection2083-4772
4Bank i Kredyt0137-5520
5Bank. Miesięcznik Finansowo-Bankowy1230-9125
6Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka0137-7043
7Bibliografia Historii Polskiej0067-6721
8Bibliotekarz0208-4333
9Biuletyn Głównego Księgowego2084-5863
10Businessman.pl1898-3162
11Cement-Wapno-Beton1425-8129
12Charaktery1427-695X
13Chrońmy Przyrodę Ojczystą0009-6172
14Control and Cybernetics0324-8569
15Controlling i Rachunkowość Zarządcza1428-8117
16Controlling i Zarządzanie2392-0157
17Cukiernictwo i Piekarstwo2450-8403
18Człowiek i Społeczeństwo0239-3271
19Domy Spółdzielcze0137-7078
20Drewno1644-3985
21Dzieje Najnowsze0419-8824
22Edukacja i Dialog0866-952X
23Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa0860-6846
24Ekonomia i Środowisko0867-8898
25Ekonomista0013-3205
26Elektronika Praktyczna1230-3526
27Energia i Recykling2544-4875
28Etyka0014-2263
29Farby i Lakiery1230-3321
30Finanse + Controlling2449-9307
31Finanse Komunalne1232-0307
32Food Lex2299-6486
33Food Service1231-2274
34Forbes. Profit1733-7291
35Forum2450-8284
36Forum Akademickie1233-0930
37Gazeta Bankowa0860-7613
38Gazeta Finansowa2391-6079
39Geografia w Szkole0137-7566
40Gazeta Ubezpieczeniowa1428-7501
41Gospodarka Materiałowa i Logistyka1231-2037
42Gospodarka Narodowa0867-0005
43Handel1230-9664
44Harvard Business Review Polska1730-3591
45Herito2082-310X
46Home and Market (miesięcznik)1734-302X
47Hotelarz0137-7612
48Integracja1232-8510
49Journal of Apicultural Science1643-4439
50Karta0867-3764
51Kontrola Państwowa0452-5027
52Krakowski Rynek Nieruchomości1231-5745
53Kraków1733-0459
54Kultura i Społeczeństwo0023-5172
55Kwartalnik Historii Kultury Materialnej0023-5881
56Kwartalnik Historii Nauki i Techniki0023-589X
57Kwartalnik Prawa Prywatnego1230-7173
58Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski1643-7381
59Literatura na Świecie0324-8305
60Logistyka a Jakość1509-3719
61Logistyka. Magazynowanie. Transport...1231-5478
62MM Magazyn Przemysłowy0945-5485
63Magazyn Przemysłu Rybnego1428-362X
64Magazyn Wino1730-0193
65Marketing i Rynek1231-7853
66MIT Sloan Management Review Polska2657-9081
67Marketing w Praktyce1425-8315
68Monitor Księgowego1731-5786
69Monitor Podatkowy1231-1855
70Monitor Prawa Celnego i Podatkowego1732-5544
71Monitor Spółdzielczy0137-771X
72National Geographic. Polska1507-5966
73Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Nauk. Uniw. Wrocławskiego2080-5985
74Newsweek Polska1642-5685
75Nieruchomości. Prawo, Podatki, Praktyka1506-2899
76Nowe Książki0137-8562
77Nowy Przemysł1429-866X
78Odpady i Środowisko1508-9886
79Odra0472-5182
80Operations Research and Decision2081-8858
81Organizacja i Kierowanie0137-5466
82Packaging Polska1509-1767
83Palestra0031-0344
84Państwo i Prawo0031-0980
85Personel i Zarządzanie1641-0793
86Perspektywy1427-3543
87Podróże1505-3601
88Polish Journal of Cosmetology1731-0083
89Polish Journal of Ecology1505-2249
90Polish Journal of Food and Nutrition Sciences1230-0322
91Polish Sociological Review1231-1413
92Polimery0032-2725
93Polityka0032-3500
94Polityka Społeczna0137-4729
95Polska Gazeta Transportowa1230-7599
96Poradnik Gazety Prawnej1234-5695
97Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego2083-5809
98Poznaj Swój Kraj0032-6151
99Poznaj Świat0032-6143
100Praca i Zabezpieczenie Społeczne0032-6186
101Prakseologia0079-4872
102Prawo Asekuracyjne1233-5681
103Prawo i Środowisko1234-8937
104Press. Media, Reklama, Public Relations1425-9818
105Problemy Zarządzania1644-9584
106Przegląd Biblioteczny0033-202X
107Przegląd Europejski1641-2478
108Przegląd Historyczny0033-2186
109Przegląd Komunalny + dostęp online1232-9126
110Przegląd Komunikacyjny0033-2232
111Przegląd Legislacyjny1426-6989
112Przegląd Mleczarski0478-6599
113Przegląd Organizacji0137-7221
114Przegląd Podatkowy. Podatki, Cła0867-7514
115Przegląd Polityczny1232-6488
116Przegląd Prawa Handlowego1230-2996
117Przegląd Prawa Publicznego1896-8996
118Przegląd Sądowy0867-7255
119Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego0137-5490
120Przegląd Zachodni0033-2437
121Przemysł Drzewny0373-9856
122Przyroda Polska0552-430X
123Pszczelarstwo0478-7080
124Rachunkowość Budżetowa1428-8176
125Rachunkowość0481-5475
126Rocznik StrategicznyISBN
127Roczniki Biblioteczne0080-3626
128Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych0080-3634
129Roczniki Historyczne0324-8585
130Roczniki PZH (Państwowy Zakład Higieny)0035-7715
131Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny0035-9629
132Rynek Energii1425-5960
133Rynek Kolejowy1644-1958
134Rynek Turystyczny1230-2716
135Rynki Alkoholowe1233-8818
136Samorząd Terytorialny0867-4973
137Serwis Administracyjno-Samorządowy1426-112X
138Sprawy Międzynarodowe0038-853X
139Studia Europejskie1428-149X
140Studia Polityczne1230-3135
141Studia Prawnicze0039-3312
142Studia Regionalne i Lokalne1509-4995
143Studia Socjologiczne0039-3371
144Szkło i Ceramika0039-8144
145Środowisko. Ogólnopolski Biuletyn Ekologiczny1230-9842
146Świat Butów1428-3905
147Świat Nauki0867-6380
148Towaroznawcze Problemy Jakości1733-747X
149Transport Miejski i Regionalny1732-5153
150Traveler1507-9566
151Turyzm0867-5856
152Tworzywa Sztuczne w Przemyśle2082-6877
153Wiadomości Chemiczne0043-5104
154Wiadomości Turystyczne1641-2451
155Wieś i Rolnictwo0137-1673
156Wprost0209-1747
157Wspólnota0867-0935
158Zagadnienia Ekonomiki Rolnej0044-1600
159Zagadnienia Informacji Naukowej0324-8194
160Zamówienia Publiczne. Doradca1428-3530
161Zarządzanie Biblioteką2081-1004
162Zarządzanie Zasobami LudzkimiONLINE
163Zdrowie Publiczne0044-2011
164Zeszyty Metodyczne Rachunkowości1429-396X
165Zeszyty Prasoznawcze0555-0025
166Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości1641-4381
167Żywienie Człowieka i Metabolizm0209-164X
168Żywność Nauka Technologia Jakość1425-6959

Wykaz tytułów gazet polskich prenumerowanych w 2020 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSN
1Dziennik. Gazeta Prawna. Premium2080-6744
2Dziennik Polski0137-9089
3Gazeta Krakowska2353-6144
4Gazeta Wyborcza860-908X
5Parkiet Plus1231-2207
6Puls Biznesu1427-6852
7Rzeczpospolita. Pakiet Plus0208-9130

Wykaz tytułów czasopism polskich SIGMA-NOT prenumerowanych w 2020 r.

L.p.Tytuł czasopismaISSN
1Atest - wersja PLUS1230-4700
2Aura - wersja PLUS0137-3668
3Aura0137-3668
4Chłodnictwo - wersja PLUS0009-4919
5Gospodarka Mięsna - wersja PLUS0367-4916
6Gospodarka Wodna - wersja PLUS0017-2448
7Opakowanie - wersja PLUS0030-3348
8Problemy Jakości - wersja PLUS0137-8651
9Problemy Jakości0137-8651
10Przegląd Gastronomiczny - wersja PLUS0033-2119
11Przegląd Papierniczy - wersja PLUS0033-2291
12Przegląd Piekarski i Cukierniczy - wersja PLUS0033-2313
13Przegląd Włókienniczy - wersja PLUS1731-8645
14Przegląd Zbożowo-Młynarski - wersja PLUS0033-2461
15Przemysł Chemiczny - wersja PLUS0033-2496
16Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny - wersja PLUS0137-2645
17Przemysł Spożywczy - wersja PLUS0033-250X

Prenumerata czasopism polskich specjalnych

Zakup czasopism polskich specjalnych odbywa się według procedur szczególnych, do których nie stosuje się przepisów Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8). Udzielenie zamówienia następuje na podstawie wniosku (załącznik nr 2 do RUZP). W 2020 r. w prenumeracie indywidualnej znajdują się zamawiane bezpośrednio u wydawców następujące grupy wydawnictw ciągłych:

 • wydawnictwa statystyczne, z których zamawiana jest pełna oferta Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie;
 • publikacje Biblioteki Narodowej;
 • czasopisma zamawiane u indywidualnych dostawców, dostępne wyłącznie w ofercie redakcyjnej.

Wykaz tytułów czasopism polskich specjalnych prenumerowanych w 2020 r.

Dostawca - Biblioteka Narodowa

L.p.Tytuł czasopisma
1Rocznik Biblioteki Narodowej

Dostawcy indywidualni

L.p.Tytuł czasopisma
1Food Forum
2Tygodnik Powszechny

Bernadetta Gągulska

© 2009 Biblioteka Główna UEK