Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(52)/2019
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(52)/2019
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Spotkanie sieci Europe Direct w Polsce

Obrady, spotkania oraz rozmowy o kwestiach bieżących wypełniły tegoroczne spotkanie sieci Europe Direct w Polsce, które odbyło się w dniach 18-20 lutego 2019 roku, w Gdańsku.

Organizatorem spotkania było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Na zjazd przybyli przedstawiciele centrów z Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Natolina, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia oraz reprezentanci Team Europe i Punktów Informacji Europe Direct.

Motywem przewodnim konferencji były działania promocyjne zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Pierwszego dnia konferencji pracownicy Centrów Dokumentacji Europejskiej obradowali we własnym gronie. Spotkanie było okazją do przybliżenia działalności poszczególnych ośrodków. W zastępstwie Pauliny Kufel, koordynatora sieci CDE w Polsce, brała w nim udział Justyna Budziarek z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Program wypełniła podzielona na dwie części prezentacja: „Biblioteka i instytucje kultury w świecie cyfrowej zmiany. Jak budować komunikację w mediach społecznościowych i za pomocą mediów własnych”, którą przedstawił Szymon Sikorski. Zwrócił uwagę na to, że dziś nie mówimy, że coś mamy i jakie to jest - raczej mówimy o tym, co nas łączy. Mówimy o tym, co jest ważne dla grupy społecznej, która dany projekt ma kupować. Biblioteka powinna być marką - miejscem, które ma swój brand i stanowić przestrzeń dla zbudowania społeczności. Zmieniają się modele biznesowe, zmienia się to, jak korzystamy z kultury, jak zdobywamy informacje i jak je konsumujemy. Mając silną markę wydajemy mniej na promocję.

Drugiego dnia spotkania zebrali się wszyscy uczestnicy konferencji i wspólnie wysłuchali wystąpień kolejnych prelegentów.

Jacek Safuła, dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce przedstawił prezentację o przedwyborczej kampanii informacyjnej Parlamentu Europejskiego. Zaprosił uczestników spotkania do zaangażowania się w kampanię "Tym razem głosuję", której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku. Kampania ma charakter apolityczny - nie wspiera żadnej partii czy ruchu politycznego ani kandydatów, ale promuje znaczenie wyborów i rolę Parlamentu Europejskiego jako jedynej instytucji Unii Europejskiej wybieranej bezpośrednio przez obywateli. Na stronie internetowej europarl.pl przygotowano specjalną zakładkę poświęconą wyborom, w której zamieszczono materiały do udostępnienia np. w mediach społecznościowych i przydatne informacje o wyborach.

Kalina Strzelba reprezentująca Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (https://www.frse.org.pl/) przybliżyła ideę Europejskiego Korpusu Solidarności. (http://eks.org.pl/)
Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie. Powołanie Korpusu zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej, które wygłosił we wrześniu 2016 r. Oficjalna inauguracja Korpusu odbyła się w grudniu 2016 r.

Arkadiusz Lewicki, koordynator ds. organizacyjnych Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przedstawił prezentację „Instrumenty Finansowe Programów UE w kontekście planu inwestycyjnego dla Europy”.
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców. Są to: Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME), „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”), Program „Kreatywna Europa”.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/

Na koniec uczestnicy, podzieleni na małe grupy, wzięli udział w warsztatach, których tematem była ”Koordynacja działań profrekwencyjnych i informacyjnych dotyczących pracy z młodzieżą, związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego”. Osoby pracujące do tej pory z młodzieżą opowiadały o swoich doświadczeniach z lekcji europejskich i z innych spotkań mających na celu informowanie o Unii Europejskiej. W trakcie warsztatów dzielono się również pomysłami jak włączyć się w działania informacyjne o wyborach i jak organizować wydarzenia związane z wyborami.

Oprócz wykładów i rozmów na temat sytuacji w poszczególnych ośrodkach CDE nie zabrakło również podczas spotkania, programu kulturalnego.

W ostatnim dniu konferencji uczestnicy zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności.
https://www.ecs.gda.pl/

Magdalena Bednarek

© 2009 Biblioteka Główna UEK