Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(52)/2019
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(52)/2019
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Szkolenia z baz danych w Bibliotece Głównej UEK

Elektroniczny dostęp do źródeł informacji naukowej stał się konieczną, często podstawową drogą dotarcia do najnowszych wyników badań, a bazy danych kupowane przez Bibliotekę UEK umożliwiają to w znaczącym zakresie.

Aby promować bazy, a także ułatwić jak najpełniejsze wykorzystanie danych w nich gromadzonych, rozpoczęliśmy cykl szkoleń skierowanych zarówno do pracowników naukowych, jak i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Do prowadzenia ich zapraszamy przedstawicieli wydawców, którzy na spotkaniach szczegółowo prezentują bazy, a także wyczerpująco odpowiadają na wszystkie pytania.

Do tej pory odbyły się cztery szkolenia, na których przedstawiono pięć baz danych.

Pierwszą prezentację bazy Thomson –Reuters EIKON zawierającej aktualne i historyczne dane z rynków pieniężnych, kapitałowych, walutowych (FX), terminowych i towarowych oraz notowania spółek giełdowych, poprowadził Rafał Janicki (CFA Customer Success Specialist Refinitiv). W szkoleniu uczestniczyło wielu pracowników naukowych, bibliotekarzy, a także, co bardzo cieszy, spora grupa studentów. Prowadzący po zakończeniu, jeszcze długo odpowiadał na licznie zadawane pytania. Szkolenie miało miejsce 15 listopada.

Dziesięć dni później odbyło się anglojęzyczne webinarium poświęcone bazie Orbis, dostarczającej szczegółowych danych finansowych i własnościowych na temat ponad 200 milionów firm (prywatnych i publicznych) z całego świata. Szkolenie przeprowadziła Lenka Hlucha ( Account Manager - Credit Risk and Procurement), przedstawicielka firmy Bureau van Dijk, twórcy bazy. Pracownicy i studenci mieli możliwość udziału w szkoleniu w udostępnionej sali dydaktycznej Biblioteki, jak również po zalogowaniu się na własnych komputerach.

W grudniu miały miejsce jeszcze dwa kolejne szkolenia. Pierwsze, przeprowadzone przez przedstawicielkę firmy EBSCO, Urszulę Nowicką (Customer Engagement Manager), dotyczyło cieszących się na Uczelni dużą popularnością baz danych wchodzących w skład platformy EBSCOhost zawierających pełne teksty artykułów z tysięcy czasopism oraz innych publikacji. Ostatnie w tym roku, przeprowadziła Anna Wyszyńska (Key Account Manager for CEE) z ISI Emerging Markets Group, właściciela serwisu EMIS Intelligence Region oraz bazy statystycznej CEIC.

W szkoleniach wzięło udział 110 pracowników naukowych, studentów i bibliotekarzy Biblioteki Głównej UEK. Na przyszły rok planujemy już kolejne, licząc że będą stanowiły istotne uzupełnienie prowadzonych przez bibliotekarzy szkoleń dla grup seminaryjnych.

Aureliusz Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK