Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(52)/2019
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(52)/2019
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Sprawozdanie z udziału w XX Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz XV Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej

Jedną z ważniejszych funkcji analiz bibliometrycznych jest dokumentowanie w liczbach wybranego fragmentu piśmiennictwa. W roku 2019 zainteresowanie taką analizą wyraziło środowisko naukowe skupione wokół obchodzącego 10-lecie czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). W odpowiedzi, powstało opracowanie pt. „Dziesięć lat drogi w świat”, które zaprezentowane zostało 13 czerwca w drugim dniu XX Warsztatów Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki w Prusimiu. To przepiękne miejsce, w którym podczas całej konferencji upały sięgały 35°C. Klimatyzowana sala obrad zachęciła jednak do zapoznania się z tematem analizy danych tekstowych, czyli metadanych opisujących artykuły CEJEME za lata 2009-2018. Niewątpliwym efektem tego spotkania było większe zrozumienie znaczenia autorskiej klasyfikacji tematyki artykułów, dokładności w sporządzaniu bibliografii załącznikowej czy też przedstawiania afiliacji. Pojawiające się pytania szczegółowe stały się z kolei impulsem do pogłębienia analiz i rozszerzenia interpretacji ich wyników już w nowej wersji referatu, powstałej po Warsztatach. Zupełnie inne spojrzenie na ten tekst mieli uczestnicy XV Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, które odbyło się w Krakowie, w dniach 18-19 września 2019. Tu zainteresowanie wzbudziły nie tyle wyniki analiz, co metody ich prowadzenia, zwłaszcza coraz bardziej przystępne analizy wielowymiarowe. Kuluarowe dyskusje wskazały potrzebę omówienia parametrów szczegółowych tych metod. Pod wpływem tych rozmów prezentacja została uzupełniona przykładami, które pokazują wiele równie prawdopodobnych interpretacji tych samych danych. Mocniej podkreślono też znaczenie udziału eksperta dziedzinowego w ocenie uzyskiwanych wyników. Finalna wersja referatu została przesłana do organizatorów Forum i ma się ukazać jeszcze w tym roku na stronie Konferencji. Do tego czasu można się z nią zapoznać na stronie domowej autorki.

Anna Osiewalska

© 2009 Biblioteka Główna UEK