Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(52)/2019
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(52)/2019
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Unia Europejska. Czym jest i czym się zajmuje
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019.- 62 s.

Publikacja ta jest przewodnikiem na temat Unii Europejskiej (UE) i prowadzonych przez nią działań. W sekcji pierwszej wyjaśniono pokrótce, czym jest UE. W sekcji drugiej „Co robi Unia Europejska?” opisano działania, które UE podejmuje w 35 różnych obszarach, aby poprawić jakość życia obywateli w Europie i poza nią. W sekcji trzeciej „W jaki sposób Unia Europejska podejmuje decyzje i działania” opisano instytucje znajdujące się w centrum procesu decyzyjnego UE oraz to, w jaki sposób ich decyzje przekładają się na działania. Niebieską czcionką zaznaczono linki do bardziej szczegółowych informacji, z których można korzystać w wersji HTML i PDF niniejszej publikacji. (fragment tekstu)

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/27bee15d-9ba9-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-110508231

Czysta energia dla wszystkich Europejczyków
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019.- 22 s.

W niniejszym dokumencie przedstawiono szereg korzyści, które przyniosą nowe przepisy UE, pod różnymi względami – środowiskowymi, gospodarczymi, bezpieczeństwa dostaw, konsumenckimi i międzynarodowymi – oraz w dłuższej perspektywie. Głównym przesłaniem jest fakt, że zmiany te są dobre dla naszej planety, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pacy oraz dla konsumentów. (fragment tekstu)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF

UE & ja
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019.- 61 s.

Jeśli jesteście obywatelami jednego z krajów UE, jesteście również obywatelami UE. Ale co to oznacza w praktyce? Co takiego zrobiła dla nas Unia Europejska? Przede wszystkim zawdzięczamy jej to, że w Europie panuje pokój, co jest ogromnym osiągnięciem. Ale to nie jedyne, co dała nam Europa. Ta broszura przeznaczona jest dla nastolatków w wieku 14–18 lat zainteresowanych tematyką europejską. Zawiera ona informacje o tym, jak powstała Unia Europejska, na jakich wartościach się opiera, jak funkcjonują jej instytucje i jak wpływa na codzienne życie mieszkańców Europy. Dowiecie się z niej również o licznych wyzwaniach, z którymi UE ma obecnie do czynienia, a które będą również kształtowały Waszą przyszłość. Unię Europejską budowano stopniowo, w miarę upływu czasu. Co jakiś czas wprowadzane są nowe reformy i wkrótce to Wasze pokolenie będzie decydowało o tym, w jakim kierunku powinna zmierzać Unia. Dlatego pora, abyście wyrobili sobie własną opinię na temat UE. Ta publikacja i zawarte w niej zadania powinny zapewnić Wam nie tylko materiał do przemyśleń, lecz również materiał do dyskusji z kolegami i rodziną. (fragment tekstu)

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/56fe2150-a83c-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-109067158

O Unii Europejskiej. Sieci, informacje, porady
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019.- 44 s.

W broszurze, która trafia do Państwa rąk, zebraliśmy dane na temat działających w Polsce sieci i punktów informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu krótki opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci oraz ich dane kontaktowe. Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych obszarach, aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji. (fragment tekstu)

https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/docs/komisja_europejska.pdf

CORDIS Results Pack, plastik w oceanach. Tematyczny zbiór wyników innowacyjnych badań finansowanych przez UE
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019. - 18 s.

Ogromne ilości odpadów plastikowych zaśmiecających rzeki, morza i oceany stały się jednym z największych problemów naszych czasów. Sytuacja jest na tyle poważna, że niektórzy eksperci ostrzegają nawet o nadchodzącej katastrofie ekologicznej. Jednocześnie tworzywa sztuczne są materiałami, które odgrywają niezwykle ważną rolę w naszym codziennym życiu. W najnowszym wydaniu broszury CORDIS Results Pack prezentujemy osiem finansowanych przez Unię Europejską projektów związanych z poszukiwaniem nowych, zrównoważonych i osiągalnych rozwiązań, które pomogą nam poradzić sobie z tym globalnym problemem. (fragment tekstu)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9e9d6113-54f7-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-pl

Europa w 12 lekcjach
Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2019.- 44 s.

Czemu służy Unia Europejska? Dlaczego i w jaki sposób została stworzona? Jak funkcjonuje? Czego już dokonała dla swoich obywateli i jakie nowe wyzwania przed nią stoją? Czy w erze globalizacji Unia może skutecznie rywalizować z innymi wielkimi gospodarkami, utrzymując przy tym swoje standardy społeczne? Jaka będzie rola Europy na scenie światowej w nadchodzących latach? Gdzie sięgną granice UE? Jaka przyszłość czeka euro? Oto niektóre z pytań, na które stara się odpowiedzieć ekspert UE, Pascal Fontaine. (fragment tekstu)

https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF

Magdalena Bednarek

© 2009 Biblioteka Główna UEK