Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(34)/2009
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(34)/2009

Wydawca:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27


Komitet redakcyjny:

Aureliusz Potempa
Anita Medoń-Wosz
Jarosław Matyjaszek (opracowanie graficzne)


Skład komputerowy:

Krzysztof Dradra
Jarosław Matyjaszek


Webmaster:

Krzysztof Dradra
Jarosław Matyjaszek

Kraków 2011
© 2009 Biblioteka Główna UEK