Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(35)/2010
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(35)/2010

Wydawca:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27


Komitet redakcyjny:

Aureliusz Potempa
Jadwiga Pudełko


Skład komputerowy:

Krzysztof Dradra
Jarosław Matyjaszek


Webmaster:

Krzysztof Dradra
Jarosław Matyjaszek

Kraków 2011
© 2009 Biblioteka Główna UEK