Przyszłość Europy: Przewodniczący Juncker tworzy grupę zadaniową na potrzeby realizacji scenariusza „Robić mniej, ale efektywniej”

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/4621   Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powołał dzisiaj oficjalnie „Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i »robić mniej, ale efektywniej«”. Grupa zadaniowa przedłoży przewodniczącemu w terminie do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi … Continued

Kształcenie ogólne i zawodowe w Europie: wyzwaniem pozostają nadal nierówności

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/4261   Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia, opublikowanego dziś przez Komisję, krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze. Potwierdza się jednak teza, iż poziom wykształcenia w dużej mierze zależy … Continued

1 2 3 4 33