Jeszcze prostsze zasady unijnej polityki rolnej

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/5242   Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., wspólna polityka rolna (WPR) stanie się jeszcze prostsza i jeszcze nowocześniejsza. Istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia … Continued

Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/5201   W opublikowanym sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do dzisiaj, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie. Do października 2017 … Continued

Pomoc państwa: Komisja zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN (około 9,4 mld EUR)

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/5261   Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców. Decyzja ta przyczyni się do … Continued

1 2 3 4 37