1 lipca Chorwacja stanie się członkiem Unii Europejskiej

1 lipca 2013 r. Chorwacja zostanie 28 członkiem Unii Europejskiej i będzie drugim (po Słowenii) państwem z byłej Jugosławii. Dwa lata po wejściu do UE rząd w Zagrzebiu chce również dołączyć do strefy Schengen.

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Chorwacja będzie miała 7 z łącznej liczby 352 głosów w Radzie. Od tej pory do przyjęcia aktów ustawodawczych większością kwalifikowaną wymaganych będzie co najmniej 260 głosów. Chorwacki zostanie uznany za język urzędowy UE i wszystkie akty unijne będą sporządzane również w tym języku.