W zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej znajdują się oficjalne publikacje Unii Europejskiej wydawane przez instytucje, organy i agencje europejskie. Centrum gromadzi również podręczniki, materiały naukowe, dane statystyczne, wydawnictwa zwarte, raporty, informatory, przeglądy dokumentacyjne i czasopisma o tematyce europejskiej. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje zagadnienia integracji europejskiej, politykę rolną, handel międzynarodowy, finanse, politykę społeczną, prawo, przemysł, statystykę, transport, zatrudnienie i ochronę środowiska.

Zbiory Centrum znajdują się w zasobach Czytelni Głównej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kampus UEK przy ul. Rakowickiej 27, Budynek Biblioteki, p. III, pok. 301) i udostępniane wyłącznie na miejscu.

Od 1995 roku zasoby są katalogowane w bazie EURO, od 2013 roku w bazie rejestrowane są również dokumenty elektroniczne dostępne na stronie EU Bookshop.