Pomoc państwa: Komisja zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN (około 9,4 mld EUR)

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/5261   Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców. Decyzja ta przyczyni się do … Continued

Erasmus+: kolejny rekordowy rok

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/17/4964   Na koniec obchodów 30-lecia programu Erasmus Komisja Europejska prezentuje sprawozdanie z osiągnięć programu Erasmus+ w 2016 r. Sprawozdanie z działalności Erasmus+ w 2016 r. potwierdza kluczową rolę, jaką ten program odgrywa w budowaniu odporniejszej Europy … Continued

1 2 3 4 35