Białystok

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet w Białymstoku
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: (85) 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
http://bg.uwb.edu.pl/cde/

Bydgoszcz

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel.: (52) 567 07 75
e-mail: cde@byd.pl
http://www.cde.wsg.byd.pl

Gdańsk

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot
tel.: (58) 523 13 06
e-mail: cdesopot@gnu.univ.gda.pl
http://ekonom.ug.edu.pl/obie/index.html?lang=pl&ao=centrum_dokumentacji_europejskiej

Katowice

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
tel.: (32) 20 83 716
e-mail: cde@bs.katowice.pl
http://www.bs.katowice.pl/pl/dla_czytelnikow/czytelnie_i_wypozyczalnia/cde

Lublin

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Główna
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Radziszewskiego 11
20-031 Lublin
tel.: (81) 537 58 72
e-mail: cde@hektor.umcs.lublin.pl
http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/centrum_eu.php

Łódź

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Instytut Europejski w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264
90-361 Łódź
tel.: (42) 291 03 17
e-mail: cde@ie.lodz.pl
http://www.ie.lodz.pl/cde

Olsztyn

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Biblioteka Główna
ul. Oczapowskiego 12b
10-719 Olsztyn
tel.: (89) 524 64 87
e-mail: cde@uwm.edu.pl
http://bu.uwm.edu.pl/pl/biblioteka/sekcja-centrum-dokumentacji-europejskiej

Opole

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet Opolski
Wydział Prawa i Administracji
ul. Katowicka 87a
45-060 Opole
tel.: (77) 452 75 23
e-mail: edc@uni.opole.pl
http://www.edc.uni.opole.pl/

Poznań

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań
tel.: (61) 854 32 62
e-mail: cde@ue.poznan.pl

http://biblioteka.ue.poznan.pl/index.php

Rzeszów

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Henryka Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel.: (17) 866 11 82
e-mail: rodm@wsiz.rzeszow.pl

Słupsk

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku

ul. Grodzka 3
76-200 Słupsk
tel.: (59) 842 72 01
e-mail: cde@mbp.slupsk.pl
http://biblioteka.slupsk.pl/

Szczecin

Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet Szczeciński
Biblioteka Główna

ul. Mickiewicza 16
70-384 Szczecin
tel.: (91) 444 24 08
e-mail: cide@bg.szczecin.pl

http://bg.szczecin.pl/

Toruń

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Biblioteka Główna

ul. Gagarina 13
87-100 Toruń
tel.: (56) 611 44 01
e-mail: cde@bu.uni.torun.pl
http://www.bu.umk.pl/dokumentacji-europejskiej

Warszawa

Biblioteka Europejska Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ul. Krywulta 2
00-370 Warszawa
tel.: (22) 523 84 40
e-mail: biblioteka@msz.gov.pl

Warszawa

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Kolegium Europejskie w Natolinie

ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa 78
tel.: (22) 545 94 40
e-mail: cde.pl@coleurop.pl
http://www.library.coleurop.pl/edc.htm

Warszawa

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Szkoła Główna Handlowa
Biblioteka Główna

ul. Rakowiecka 22b
02-521 Warszawa
tel.: (22) 564 97 39
e-mail: cde@sgh.waw.pl
http://biblioteka.sgh.waw.pl/pl/cde/Strony/default.aspx

Warszawa

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet Warszawski
Centrum Europejskie

Al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
tel.: (22) 553 33 04
e-mail: europauw@uw.edu.pl
http://www.ce.uw.edu.pl/biblioteka/

Wrocław

Centrum Dokumentacji Europejskiej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 951
e-mail: cde@ue.wroc.pl
http://www.bg.ue.wroc.pl/o_nas/18533/centrum_dokumentacji_europejskiej.html

Wrocław

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Kuźnicza 46/47
50-138 Wrocław
tel.: (71) 375 20 69
e-mail: rkielbus@prawo.uni.wroc.pl