• Find-eR – narzędzie do przeszukiwania zasobów Biblioteki Komisji Europejskiej oraz źródeł i kolekcji dostępnych online
  • EUR-Lex – baza aktów prawnych Unii Europejskiej
  • EU Bookshop – księgarnia internetowa i zarazem biblioteka oraz archiwum publikacji wydawanych od 1952 r. przez instytucje  Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
  • Baza UNION – katalog zbiorów Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej przy Uniwersytecie Szczecińskim, rejestruje książki, czasopisma i dokumenty elektroniczne o tematyce europejskiej
  • EU Whoiswho – elektroniczna baza kadr i jednostek administracyjnych instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej
  • IATE – wspólna terminologiczna baza danych instytucji Unii Europejskiej
  • CURIA – baza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • TED (Tenders Electronic Daily) – Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej poświęcony europejskim zamówieniom publicznym