Zgromadzony w Centrum Dokumentacji Europejskiej księgozbiór ułożono według Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE) – specjalnej klasyfikacji opracowanej przez głównego wydawcę i dystrybutora materiałów Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. Schemat Klasyfikacji Wspólnot Europejskich (KWE) przedstawia się następująco:


 

0110  Integracja europejska

0120  Działalność instytucji

0130  Rozdysponowanie środków finansowych – budżet

0140  Ogólne informacje o Wspólnocie

0210 Wspólna taryfa celna

0220 Przepisy celne

0230 Kontyngenty celne

0240 Swobodny przepływ towarów

0250 Polityka handlowa

0260 Porozumienia handlowe

0310 Polityka rolna

0320 Struktury rolnicze – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolniczych – Sekcja Orientacji

0330 Środki pieniężne – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolniczych – Sekcja Gwarancji

0340 Produkty zwierzęce

0341 Białka

0342 Mleko i produkty mleczne

0343 Mięso, drób i jaja

0344 Inne produkty zwierzęce

0345 Kontrola weterynaryjna

0350 Produkty roślinne

0352 Owoce i warzywa

0353 Rośliny włókiennicze

0354 Uprawa roślin i ogrodnictwo

0355 Wino i uprawa winorośli

0356 Alkohol

0357 Oleje roślinne i tłuszcze

0358 Zdrowotność roślin

0359 Inne produkty roślinne

0360 Środki produkcji rolniczej

0370 Leśnictwo

0380 Polityka w zakresie rybołówstwa

0381 Umowy o rybołówstwie

0382 Regulacje w zakresie rybołówstwa

0410 Polityka zatrudnienia

0420 Rynek pracy i swobodny przepływ pracowników

0430 Kształcenie zawodowe

0440 Warunki pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy

0510 Polityka społeczna

0520 Polityka ochrony zdrowia

0530 Opieka społeczna i zabezpieczenia socjalne

0540 Europejski Fundusz Socjalny

0610 Prawo pierwotne

0611 Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne – współpraca

0620 Prawo wtórne

0630 Dostosowywanie ustawodawstwa

0640 Prawa i swobody obywatelskie

0641 Obywatelstwo europejskie

0710 Polityka transportowa

0720 Transport lądowy

0730 Transport morski

0740 Transport lotniczy

0810 Konkurencja

0820 Przedsięwzięcia

0830 Prawo spółek

0910 Polityka pieniężna i Europejski System Monetarny

0920 Integracja finansowa i wolny przepływ kapitału

0930 Podatki

0931 Harmonizacja opodatkowania

1010 Polityka gospodarcza

1020 Rynek wewnętrzny

1030 Polityka przemysłowa

1040 Sektor usług

1041 Bankowość, ubezpieczenia

1042 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług

1050 Konsumenci i konsumpcja

1110 Stosunki zewnętrzne

1120 Stosunki wielostronne i organizacje międzynarodowe

1130 Stosunki z krajami trzecimi

1131 Stosunki z krajami Europy Środkowej i Wschodniej

1140 Subwencje na rozwój

1150 Europejski Fundusz Rozwoju

1160 Umowy z krajami rozwijającymi się

1170 Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

1180 Zagadnienia międzynarodowe

1210 Polityka energetyczna

1220 EURATOM / energia jądrowa

1230 Węgiel i węglowodory

1240 Energia elektryczna

1310 Polityka regionalna

1320 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

1410 Polityka ochrony środowiska

1420 Degradacja środowiska naturalnego

1510 Polityka w zakresie badań naukowych

1520 Energia

1521 Atomistyka i ochrona przed promieniowaniem

1530 Chemia, fizyka i procesy przemysłowe

1540 Nauki medyczne i biologiczne

1560 Technika informacyjna i telekomunikacja

1570 Badanie przestrzeni kosmicznej

1610 Informacja i komunikacja

1620 Dokumentacja

1630 Polityka oświatowa i młodzieżowa

1640 Kultura

1710 Statystyki ogólne

1720 Statystyki gospodarcze i finansowe

1730 Statystyki ludności i warunków życia

1740 Statystyki energii i przemysłu

1750 Statystyki rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa

1760 Statystyki handlu zagranicznego

1770 Statystyki usług i transportu

1780 Statystyki dotyczące środowiska naturalnego

1790 Inne statystyki