Oświadczenie wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa i komisarz Vĕry Jourovej tuż przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Oświadczenie STATEMENT/18/3889   Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego, Andrus Ansip, powiedział: Nowe przepisy o ochronie danych staną się jutro rzeczywistością. Dzięki nim prywatność Europejczyków będzie lepiej chroniona online. Również przedsiębiorstwa odniosą korzyści z przepisów, które w całej UE będą … Continued

Komisja proponuje nowe przepisy dotyczące OLAF-u jako bliskiego partnera Prokuratury Europejskiej

wpis w: Aktualności | 0

Komisja Europejska – Komunikat prasowy IP/18/3862   Utworzenie Prokuratury Europejskiej wyznacza początek nowego etapu w walce z nadużyciami finansowymi mającymi wpływ na budżet UE. W tym kontekście Komisja Europejska proponuje dzisiaj wprowadzenie zmian do rozporządzenia (UE, Euratom) 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9 57