Parlament Europejski przyjął Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2014-2020

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) ustanawiają maksymalne roczne kwoty (pułapy) dla wydatków UE jako całości oraz dla głównych kategorii wydatków (pozycje) na okres pięciu lub więcej lat. WRF dla okresu 2014-2020 zostały ustalone na 960 miliardów euro w zobowiązaniach oraz 908 miliardów euro w płatnościach.

Więcej informacji na stronie Parlamentu Europejskiego