Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/drupal7/biblioteka/ekonomia/_inc.php on line 5
Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie
Vol. 17, nr 39, 2019 ISSN 1641-750X © BG UEK 2000 - 2019      Redakcja  |     Dodaj link  |  polski  angielski


Przeglądaj działami:

Czasopisma polskie:

rekordy: 398   poprzedni   następny | wszystkie
   Information Systems in Management  więcej...
  2+3D to kwartalnik projektowy  więcej...
  ABC Jakości  więcej...
 Acta Biochimica Polonica  więcej...
nowośćActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica  więcej...
  Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia   więcej...
 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie  więcej...
  AGROENERGETYKA  więcej...
  Analityka  więcej...
nowośćAnalizy i Studia CASP  więcej...
nowośćAnnales : Etyka w życiu gospodarczym  więcej...
 Annales UMCS Sectio H Oeconomia  więcej...
 Annals of Marketing Management & Economics  więcej...
 Applicationes Mathematicae  więcej...
  Archives of Environmental Protection - Archiwum Ochrony Środowiska  więcej...
  Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska  więcej...
 Argumenta Oeconomica  więcej...
 Argumenta Oeconomica Cracoviensia  więcej...
  Atest - Ochrona Pracy  więcej...
  Atrakcje  więcej...
  AURA: Ochrona Środowiska  więcej...
  Badania Operacyjne i Decyzje  więcej...
nowość Bake & Sweet. Magazyn branży piekarskiej i cukierniczej  więcej...
  Bank  więcej...
 Bank i Kredyt  więcej...
  Beauty Forum  więcej...
 Bezpieczeństwo Pracy  więcej...
 Bezpieczny Bank  więcej...
  Biotechnologia  więcej...
 Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego  więcej...
nowość Biuletyn Głównego Księgowego  więcej...
 Biuletyn Informacyjny (NBP)  więcej...
  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych on-line  więcej...
  Biuletyn Opakowaniowy  więcej...
  Biuletyn Rachunkowości  więcej...
  Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów  więcej...
  Biuletyn VAT  więcej...
  Biznes i Turystyka  więcej...
  BiznesPolska.pl  więcej...
  Branża Dziecięca  więcej...
  Brief. Pierwszy Magazyn Marketingu i Sprzedaży  więcej...
  Bromatologia i Chemia Toksykologiczna  więcej...
 Business and Economic Horizons  więcej...
  CABINES Świat Kosmetyki Profesjonalnej  więcej...
 Catallaxy  więcej...
  Cement-Wapno-Beton  więcej...
 Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics  więcej...
 Central European Review of Economics & Finance  więcej...
  Chemia Przemysłowa  więcej...
  Chemia, Zdrowie, Środowisko  więcej...
  Chemical Review  więcej...
  Chłodnictwo  więcej...
  Chłodnictwo & Klimatyzacja  więcej...
  CIO Magazyn Dyrektorów IT  więcej...
 Comparative Economic Research  więcej...
 Contemporary Economics  więcej...
  Control and Cybernetics  więcej...
  Controlling i Rachunkowość Zarządcza  więcej...
 Copernican Journal of Finance & Accounting  więcej...
  Cukiernictwo  więcej...
  Cukiernictwo i Piekarstwo  więcej...
 Current Issues of Tourism Research  więcej...
  Czas Wina  więcej...
nowość Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie  więcej...
  Czysta Energia  więcej...
 Decyzje  więcej...
 Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics  więcej...
  Doradca Podatkowy  więcej...
  Doradca Podatnika  więcej...
  Drewno  więcej...
 Dynamic Econometric Models  więcej...
  Dziennik Ubezpieczeniowy  więcej...
 Dziennik Urzędowy Ministra Finansów  więcej...
 Dziennik Urzędowy NBP  więcej...
 e-Finanse  więcej...
 E-mentor  więcej...
nowość Echa Leśne  więcej...
 Econometric Research in Finance  więcej...
 Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne  więcej...
nowośćEconomics and Business Review  więcej...
 Economics and Organization of Enterprise  więcej...
nowośćEconomics and Sociology   więcej...
 Edukacja Ekonomistów i Menedżerów  więcej...
  EKO i MY  więcej...
 Ekonometria  więcej...
 Ekonomia  więcej...
 Ekonomia i Prawo  więcej...
  Ekonomia i Środowisko  więcej...
 Ekonomia Międzynarodowa  więcej...
 Ekonomia Społeczna  więcej...
 Ekonomia XXI Wieku  więcej...
  Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa  więcej...
 Ekonomista  więcej...
  Elastomery  więcej...
 Electronic Journal of Polish Agricultural Universities  więcej...
  Elektronika Praktyczna  więcej...
  Energia i Recykling  więcej...
nowość Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów  więcej...
 Entrepreneurial Business and Economics Review  więcej...
  Environment Protection Engineering  więcej...
  Environmental Biotechnology  więcej...
 Equilibrium  więcej...
  Eurologistics  więcej...
  Fachowy Wykonawca  więcej...
  Farby i Lakiery  więcej...
 Fibres & Textiles in Eastern Europe  więcej...
 Finanse : Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN  więcej...
 Finanse i Prawo Finansowe  więcej...
  Finanse Komunalne  więcej...
 Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia  więcej...
  Focus  więcej...
 Folia Oeconomica Cracoviensia  więcej...
 Folia Oeconomica Stetinensia  więcej...
 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae - Oeconomica  więcej...
 Folia Turistica  więcej...
  Food forum  więcej...
  Food from Poland  więcej...
  Food-Lex  więcej...
 Forbes  więcej...
  Forum Eksploatatora  więcej...
 Forum Scientiae Oeconomia  więcej...
 Forum Scientiae Oeconomia  więcej...
 Foundations of Management  więcej...
  Gazeta Cukrownicza  więcej...
  Gazeta Podatkowa on-line  więcej...
 Gazeta Podatnika  więcej...
  Gazeta Ubezpieczeniowa  więcej...
 Global Management Journal  więcej...
  Gospodarka Materiałowa i Logistyka  więcej...
  Gospodarka Mięsna  więcej...
 Gospodarka Narodowa  więcej...
 Gospodarka w Praktyce i Teorii  więcej...
  Gospodarka Wodna  więcej...
  Gospodarka, Rynek, Edukacja  więcej...
  Harvard Business Review Polska  więcej...
  Hasło Ogrodnicze  więcej...
  Herba Polonica  więcej...
  HOTELARZ  więcej...
 Hotelarz  więcej...
 Hurt & Detal  więcej...
  Informatyka Ekonomiczna  więcej...
nowośćINTERCATHEDRA  więcej...
 International Business and Global Economy  więcej...
nowośćInternational Journal of Contemporary Management   więcej...
  Inżynieria i Ochrona Środowiska  więcej...
  Inżynieria materiałowa  więcej...
 Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego  więcej...
  IZOLACJE  więcej...
 Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration  więcej...
  Journal of Apicultural Science  więcej...
 Journal of Banking and Financial Economics  więcej...
 Journal of Capital Market and Behavioral Finance  więcej...
  Journal of Ecological Engineering  więcej...
  Journal of Ecology and Health   więcej...
 Journal of Economics and Management   więcej...
 Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)  więcej...
 Journal of Intercultural Management  więcej...
 Journal of Management and Business Administration. Central Europe  więcej...
 Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets   więcej...
 Journal of Modern Management Process  więcej...
  Journal of NutriLife  więcej...
 Journal of Positive Management  więcej...
  Jurysdykcja Podatkowa  więcej...
  Kalejdoskop Mięsny  więcej...
  Kierunek spożywczy  więcej...
nowość Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne  więcej...
nowośćKoniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH  więcej...
 Konsumpcja i Rozwój  więcej...
 Konsumpcja i Rozwój  więcej...
  Kosmetyka i Kosmetologia  więcej...
 Kosmetyki  więcej...
  Kurier Finansowy  więcej...
nowośćKwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa  więcej...
nowośćKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie  więcej...
 Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia  więcej...
  Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski  więcej...
  Lakiernictwo Przemysłowe  więcej...
  Les Nouvelles Esthetiques  więcej...
  Logistyka  więcej...
  Logistyka a Jakość  więcej...
  Logistyka Odzysku  więcej...
 Magazyn Instalatora  więcej...
nowość Magazyn Jakość  więcej...
  Magazyn Łazienka  więcej...
  Magazyn Przemysłu Rybnego  więcej...
  Magazyn WINO   więcej...
 Management  więcej...
 Management and Business Administration. Central Europe  więcej...
 Management Forum  więcej...
  Management Systems in Production Engineering  więcej...
 Managerial Economics  więcej...
  Marketing i Rynek  więcej...
nowość Marketing i Zarządzanie  więcej...
nowośćMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych  więcej...
  Marketing w Praktyce  więcej...
  Meblarstwo. Komponenty i Technologie  więcej...
  Media & Marketing - Polska  więcej...
  Medycyna Pracy  więcej...
 Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics)  więcej...
  Miesięcznik Ubezpieczeniowy  więcej...
 Modern Management Review  więcej...
  Monitor Księgowego  więcej...
  Monitor Podatkowy  więcej...
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń  więcej...
 Myśl Ekonomiczna i Polityczna  więcej...
  Nafta-Gaz  więcej...
  Nauka. Przyroda. Technologie  więcej...
 Nauki o Finansach  więcej...
 Nauki o Zarządzaniu  więcej...
 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy  więcej...
  Nowoczesne Technologie w Przemyśle  więcej...
  Nowoczesny Bank Spółdzielczy  więcej...
  Nowoczesny Magazyn  więcej...
 Nowy Przemysł  więcej...
  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów  więcej...
  Ochrona przed korozją  więcej...
 Ochrona Środowiska  więcej...
 Ochrona środowiska GUS  więcej...
  Odzież  więcej...
 Oeconomia Copernicana  więcej...
  Okno  więcej...
 Olsztyn Economic Journal  więcej...
  Opakowanie  więcej...
 Optimum. Studia Ekonomiczne  więcej...
 Organizacja i Kierowanie  więcej...
 Organizacja i Zarządzanie  więcej...
  Packaging Polska  więcej...
  Parkiet: Gazeta Giełdy On-line  więcej...
  Pasieka  więcej...
  Personel i Zarządzanie  więcej...
  Piekarstwo  więcej...
  Piekarz Polski  więcej...
  Plastics Review  więcej...
  Polimery  więcej...
  Polish Journal of Cosmetology  więcej...
  Polish Journal of Ecology  więcej...
  Polish Journal of Environmental Studies  więcej...
  Polish Journal of Food and Nutrition Sciences  więcej...
 Polish Journal of Management Studies  więcej...
  Polish Journal of Microbiology  więcej...
  Polish Market  więcej...
 Polityka Społeczna  więcej...
  Polska. Narodowy Portal Turystyczny  więcej...
  Polski Przemysł  więcej...
 Poradnik Handlowca  więcej...
  Poradnik Organizacji Non-profit  więcej...
nowość Poradnik Rachunkowości Budżetowej  więcej...
  Poradnik VAT  więcej...
  Postępy Mikrobiologii  więcej...
  Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  więcej...
  Praca i Zabezpieczenie Społeczne  więcej...
  Praca, Zdrowie, Bezpieczeństwo  więcej...
 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias  więcej...
 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  więcej...
 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości  więcej...
  Pracodawca i Pracownik  więcej...
  PRO-TEST  więcej...
  Problemy Ekorozwoju  więcej...
  Problemy Jakości  więcej...
 Problemy Zarządzania  więcej...
 Progress in Economic Sciences  więcej...
 Promotor  więcej...
 Przedsiębiorczość - Edukacja  więcej...
nowośćPrzedsiębiorczość i Zarządzanie  więcej...
nowośćPrzedsiębiorczość Międzynarodowa  więcej...
  Przegląd Gastronomiczny  więcej...
  Przegląd Komunalny  więcej...
  Przegląd Mleczarski  więcej...
 Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska  więcej...
  Przegląd Organizacji  więcej...
  Przegląd Papierniczy  więcej...
  Przegląd Piekarski i Cukierniczy  więcej...
  Przegląd Podatkowy  więcej...
  Przegląd Podatku Dochowego on-line  więcej...
  Przegląd Prawa Ochrony Środowiska (PPOŚ)  więcej...
 Przegląd Prawno-Ekonomiczny  więcej...
 Przegląd Statystyczny  więcej...
  Przegląd Techniczny  więcej...
  Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra  więcej...
  Przegląd Zbożowo-Młynarski  więcej...
  Przemysł Chemiczny  więcej...
  Przemysł Farmaceutyczny  więcej...
  Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny  więcej...
  Przemysł Spożywczy  więcej...
  Przetwórstwo Tworzyw  więcej...
 Psychologia Ekonomiczna  więcej...
  Pszczelarstwo  więcej...
  Puls Biznesu  więcej...
nowość Quality Magazyn  więcej...
  Rachunkowość  więcej...
  Rachunkowość Budżetowa  więcej...
 Raport o Inflacji  więcej...
 Rating & Rynek  więcej...
  Reporter Chemiczny  więcej...
 Research Papers in Economic and Finance  więcej...
 Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie  więcej...
 Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy  więcej...
  Roczniki Państwowego Zakładu Higieny  więcej...
  Rośliny oleiste  więcej...
 Rozprawy Ubezpieczeniowe  więcej...
  Rubber Review  więcej...
 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny  więcej...
nowośćRynek - Społeczeństwo - Kultura  więcej...
  Rynek Energii  więcej...
  Rynek Rolny  więcej...
 Rynek Spożywczy  więcej...
  Rynek Turystyczny  więcej...
  Rynki Alkoholowe  więcej...
  Rzeźnik Polski  więcej...
  Serwis Prawno-Pracowniczy  więcej...
 Space-Society-Economy  więcej...
 Społeczeństwo i Ekonomia  więcej...
  Stal – Metale & Nowe Technologie  więcej...
 Statistics in Transition  więcej...
 Studia Ekonomiczne  więcej...
 Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego  więcej...
 Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne  więcej...
 Studia Historiae Oeconomicae  więcej...
 Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą  więcej...
 Studia i Prace WNEiZ US  więcej...
 Studia Oeconomica Posnaniensia  więcej...
 Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku  więcej...
nowośćStudia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  więcej...
 Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji  więcej...
  Szkło i Ceramika  więcej...
 Śląski Przegląd Statystyczny  więcej...
  Świat DRUKU  więcej...
nowośćŚwiat Hoteli. Czasopismo Hotelarzy  więcej...
 Świat Marketingu  więcej...
  Świat Szkła  więcej...
  Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna  więcej...
  Technologia i jakość wyrobów  więcej...
  Technologia Wody  więcej...
  Towaroznawcze Problemy Jakości  więcej...
  Towary Niebezpieczne  więcej...
 Trends in the World Economy  więcej...
 Turystyka i Rozwój Regionalny  więcej...
 Turystyka Kulturowa  więcej...
 Turyzm  więcej...
  Tworzywa  więcej...
  Tworzywa sztuczne w przemyśle  więcej...
 Tygodnik dla Biur Turystycznych  więcej...
 Tygodnik dla Hotelarzy i Kwaterodawców  więcej...
 Tygodnik Forum Branży Turystycznej  więcej...
nowośćTygodnik Gospodarczy  więcej...
  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  więcej...
  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  więcej...
 Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka  więcej...
nowość W piekarni, cukierni. Magazyn.  więcej...
 Warsaw Forum of Economic Sociology  więcej...
  Warzywa  więcej...
  Ważenie, Dozowanie, Pakowanie  więcej...
  Wiadomości Chemiczne  więcej...
  Wiadomości Kosmetyczne  więcej...
 Wiadomości Statystyczne  więcej...
  Wiadomości Turystyczne  więcej...
 Wiadomości Ubezpieczeniowe  więcej...
  Wiedza i jakość  więcej...
  Wokół Płytek Ceramicznych  więcej...
 Współczesna Gospodarka  więcej...
nowośćWspółczesne Finanse : Teoria i Praktyka  więcej...
 Współczesne Problemy Ekonomiczne  więcej...
 Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka  więcej...
nowośćZarządzanie Finansami i Rachunkowość  więcej...
 Zarządzanie i Finanse  więcej...
 Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie  więcej...
 Zarządzanie Przedsiębiorstwem  więcej...
 Zarządzanie Publiczne  więcej...
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  więcej...
 Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe  więcej...
 Zarządzanie. Teoria i Praktyka  więcej...
 Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie  więcej...
 Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Łódzkiej  więcej...
 Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej  więcej...
nowośćZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie  więcej...
 Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie  więcej...
 Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  więcej...
nowośćZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze  więcej...
 Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Ekonomia  więcej...
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  więcej...
nowośćZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie  więcej...
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki  więcej...
 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia   więcej...
 Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej  więcej...
 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu  więcej...
 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  więcej...
 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej  więcej...
 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce  więcej...
 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie  więcej...
nowośćZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii  więcej...
 Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek  więcej...
 Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych  więcej...
nowośćZeszyty Teoretyczne Rachunkowości  więcej...
  Ziemniak Polski  więcej...
  Zrównoważony Rozwój - Zastosowania  więcej...
  Źródło. Wody mineralne i napoje.  więcej...
  Życie Handlowe  więcej...
 Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.  więcej...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK