Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/drupal7/biblioteka/ekonomia/_inc.php on line 5
Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie
Vol. 17, nr 39, 2019 ISSN 1641-750X © BG UEK 2000 - 2019      Redakcja  |     Dodaj link  |  polski  angielski


Przeglądaj działami:

Organizacje, Towarzystwa i Stowarzyszenia w Polsce:

rekordy: 310   poprzedni   następny | wszystkie
  AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA  więcej...
  AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  więcej...
  ALLIANZ Polska S.A.  więcej...
  Alter Ego - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach  więcej...
  Aviva Commercial Union  więcej...
  AXA Ubezpieczenia  więcej...
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny  więcej...
  BBI ZENERIS NFI S.A.  więcej...
  BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group  więcej...
  Biuro do spraw Substancji Chemicznych   więcej...
  Biuro Informacji Kredytowej S.A.  więcej...
  BPH TFI  więcej...
  BRE Corporate Finance S.A.  więcej...
  Business Centre Club  więcej...
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy  więcej...
  Centre for European Migration (Warsaw University) = Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego  więcej...
  Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE  więcej...
  Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER  więcej...
  Centrum im. Adama Smitha  więcej...
  Centrum im. Hugona Steinhausa  więcej...
  Centrum Informacji Gospodarczej  więcej...
  Centrum Informacji o Środowisku - ekoportal.pl  więcej...
  Centrum Prawa Bankowego i Informacji  więcej...
  Centrum Prawa Ekologicznego  więcej...
  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)  więcej...
  CFA Society of Poland  więcej...
nowość ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Polska  więcej...
  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  więcej...
  CONCORDIA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  więcej...
  Credit Suisse  więcej...
  D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.  więcej...
  Dom Inwestycyjny BRE Banku  więcej...
  Dom Kredytowy NOTUS  więcej...
  DQS Polska  więcej...
  e-insurance.pl  więcej...
  Enterprise Investors  więcej...
  Ergo Hestia  więcej...
  Euler Hermes  więcej...
nowość Europejska Agencja Środowiska (EEA)   więcej...
  Europejskie Centrum Konsumenckie Polska  więcej...
  Europejskie Stowarzyszenie Producentów AGD (CECED Polska)  więcej...
  Expander  więcej...
  Federacja Konsumentów  więcej...
  Federacja Konsumentów  więcej...
  Federacja Zielonych GAJA  więcej...
  Finamo  więcej...
  Fitch Polska S.A.  więcej...
  Forum Obywatelskiego Rozwoju  więcej...
  Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej (FREE)  więcej...
nowość Fundacja Aeris Futuro  więcej...
  Fundacja Edukacji Ekonomicznej  więcej...
  Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego  więcej...
nowość Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja  więcej...
  Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych  więcej...
nowość Fundacja EkoRozwoju  więcej...
  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  więcej...
  Fundacja Kaleckiego  więcej...
  Fundacja Komunikacji Społecznej  więcej...
  Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie  więcej...
  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii  więcej...
  Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego  więcej...
  Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL   więcej...
nowość Fundacja Nasza Ziemia  więcej...
  Fundacja Polski Instytut Winorośli i Wina   więcej...
  Fundacja Republikańska  więcej...
nowość Fundacja VIVA Akcja dla zwierząt  więcej...
  Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów  więcej...
  Generali Polska S.A.  więcej...
  Global Finance Sp.z o. o.  więcej...
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  więcej...
  Główny Urząd Miar  więcej...
  Główny Urząd Statystyczny  więcej...
  Gold Finance  więcej...
  HDI-Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  więcej...
  IDEA TFI  więcej...
  InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.  więcej...
  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych  więcej...
  Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie  więcej...
  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową  więcej...
  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur  więcej...
  Instytut Badań Strukturalnych  więcej...
  Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  więcej...
  Instytut Ludwiga von Misesa  więcej...
  Instytut Marki Polskiej  więcej...
  Instytut na Rzecz Ekorozwoju  więcej...
  Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk  więcej...
  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych  więcej...
  Instytut Praktycznej Edukacji  więcej...
  Instytut Rozwoju Służb Społecznych  więcej...
  Instytut Rynku Hotelarskiego  więcej...
  Instytut Sobieskiego  więcej...
  Instytut Spraw Publicznych  więcej...
  Instytut Wiedzy i Innowacji  więcej...
  InterRisk S.A. Vienna Insurance Group  więcej...
  Investors Fundusze Otwarte Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A  więcej...
  Investors TFI SA  więcej...
  Izba Bawełny w Gdyni  więcej...
  Izba Domów Maklerskich  więcej...
  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami  więcej...
  Jupiter NFI S.A.  więcej...
  KBC Securities  więcej...
  Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB   więcej...
  Klub Polskie Forum ISO 9000  więcej...
  Koalicja Klimatyczna  więcej...
  Komisja Nadzoru Finansowego  więcej...
  Komisja Nadzoru Finansowego  więcej...
  Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk  więcej...
  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce  więcej...
  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.  więcej...
  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA  więcej...
  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna  więcej...
  Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.  więcej...
  Krajowa Izba Biopaliw  więcej...
  Krajowa Izba Doradców Podatkowych  więcej...
  Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy"   więcej...
  Krajowa Izba Rozliczeniowa  więcej...
  Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie  więcej...
  Krajowa Unia Producentów Soków  więcej...
  Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych  więcej...
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  więcej...
  Krajowy Instytut Ubezpieczeń  więcej...
  Legg Mason TFI S.A.  więcej...
  LIBERTY UBEZPIECZENIA  więcej...
nowość Liga Ochrony Przyrody  więcej...
  Link4  więcej...
  MACIF Życie TUW  więcej...
  Małopolska Organizacja Turystyczna  więcej...
  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy  więcej...
  Medicover - Indywidualne Ubezpieczenie Medyczne  więcej...
  MetLife TUnŻiR S.A  więcej...
  Międzynarodowa Organizacja Pracy  więcej...
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Geoturystyki  więcej...
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA w Polsce  więcej...
  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  więcej...
  Ministerstwo Finansów  więcej...
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  więcej...
  Ministerstwo Skarbu Państwa  więcej...
  Ministerstwo Środowiska  więcej...
  Mondial Assistance International AG SA  więcej...
nowość Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej  więcej...
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  więcej...
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.   więcej...
  NetTur  więcej...
  New Connect  więcej...
  NFI Midas  więcej...
  Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE  więcej...
  Ochotnicze Hufce Pracy  więcej...
  Octava NFI S.A.  więcej...
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM)  więcej...
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu  więcej...
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni  więcej...
  Open Finance  więcej...
  Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.   więcej...
  Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku  więcej...
  Ośrodek Badań i Rozwoju Jakości QM Mentor Sp. z o.o.  więcej...
nowość Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła  więcej...
  Państwowa Inspekcja Pracy  więcej...
  Pionieer Pekao Investments  więcej...
  PKO TFI  więcej...
  PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.   więcej...
nowość POLBISCO - Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych.  więcej...
  POLISA-ŻYCIE S.A.  więcej...
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.  więcej...
  Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.  więcej...
  Polska Federacja Biotechnologii  więcej...
  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka  więcej...
  Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa  więcej...
  Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ)  więcej...
  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"  więcej...
  Polska Izba Biegłych Rewidentów  więcej...
  Polska Izba Biomasy  więcej...
  Polska Izba Ekologii  więcej...
  Polska Izba Hotelarstwa  więcej...
  Polska Izba Mleka  więcej...
  Polska Izba Opakowań  więcej...
  Polska Izba Paliw Płynnych  więcej...
  Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych  więcej...
  Polska Izba Przemysłu Skórzanego  więcej...
  Polska Izba Przemysłu Targowego  więcej...
  Polska Izba Spedycji i Logistyki  więcej...
  Polska Izba Turystyki  więcej...
  Polska Izba Ubezpieczeń  więcej...
  Polska Nagroda Jakości  więcej...
  Polska Organizacja Gazu Płynnego  więcej...
  Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)  więcej...
  Polska Organizacja Turystyczna  więcej...
  Polska Sekcja INFORMS  więcej...
  Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS)  więcej...
nowość Polski Instytut Ekonomiczny  więcej...
  Polski Instytut Winorośli i Wina  więcej...
  Polski Klub Ekologiczny  więcej...
  Polski Komitet Normalizacyjny  więcej...
  Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki  więcej...
  Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego  więcej...
  Polski Związek Pszczelarski  więcej...
  Polskie Centrum Akredytacji  więcej...
  Polskie Centrum Akredytacji (PCA)  więcej...
  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.  więcej...
  Polskie Doradztwo Finansowe  więcej...
  Polskie Lobby Przemysłowe  więcej...
  Polskie Mięso. Izba Gospodarcza  więcej...
  Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych  więcej...
nowość Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK)  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Public Relations  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Turystyki  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami  więcej...
  Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą  więcej...
  Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO)  więcej...
  Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS)  więcej...
  Polskie Towarzystwo Biochemiczne  więcej...
  Polskie Towarzystwo Chemiczne  więcej...
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)  więcej...
  Polskie Towarzystwo Logistyczne  więcej...
  Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego  więcej...
  Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze (PTM)  więcej...
  Polskie Towarzystwo Mikrobiologów  więcej...
nowość Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra  więcej...
  Polskie Towarzystwo Reasekuracji  więcej...
  Polskie Towarzystwo Reasekuracji Spółka Akcyjna  więcej...
  Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych  więcej...
  Polskie Towarzystwo Statystyczne (PTS)  więcej...
  Polskie Towarzystwo Technologów Żywności  więcej...
  Polskie Towarzystwo Towaroznawcze  więcej...
  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  więcej...
  Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  więcej...
  Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją  więcej...
  Polskie Zrzeszenie Hoteli  więcej...
  Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego  więcej...
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  więcej...
  Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A.  więcej...
  Proama  więcej...
  Program Kapitał Ludzki  więcej...
  Publiczne Służby Zatrudnienia  więcej...
  PZU SA  więcej...
  Rada Bankowości Elektronicznej  więcej...
  Rada Krajowa Izb Turystyki w Polsce  więcej...
  Rada Ochrony Pracy  więcej...
  RealFinance Polska  więcej...
  Rekopol Organizacja Odzysku SA   więcej...
  Sekcja Analiz Demograficznych Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk  więcej...
  Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych (SKAD)  więcej...
  Serwis informacyjny urzędów pracy  więcej...
  SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  więcej...
  Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  więcej...
  Skarbiec TFI  więcej...
  Spółdzielcza Grupa Bankowa  więcej...
  Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznym EKOLAND  więcej...
  Stowarzyszenie Agencji Reklamowych w Polsce  więcej...
  Stowarzyszenie Ekologiczne “ Eko- Unia”  więcej...
  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  więcej...
nowość Stowarzyszenie Energii Odnawialnej   więcej...
  Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII)  więcej...
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich  więcej...
  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  więcej...
  Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB)  więcej...
  Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów  więcej...
  Stowarzyszenie Papierników Polskich  więcej...
  Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych  więcej...
nowość Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot  więcej...
  Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą  więcej...
  Stowarzyszenie Producentów Cementu  więcej...
  Stowarzyszenie Producentów i Użytkowników Materiałów Opakowaniowych i Opakowań (PROPAG)  więcej...
  Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych (SPFP)  więcej...
  Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU)  więcej...
  Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły   więcej...
  Stowarzyszenie Włókienników Polskich  więcej...
  Śląska Organizacja Turystyczna  więcej...
  Śląskie Towarzystwo Marketingowe  więcej...
  Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych  więcej...
  Towarzystwo Ekonomistów Polskich  więcej...
  Towarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ)  więcej...
  Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa S.A.  więcej...
  Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska S.A.  więcej...
  Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA  więcej...
  Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.  więcej...
  Towarzystwo Ubezpieczeń Prudential Polska  więcej...
  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ"  więcej...
  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  więcej...
  Union Investment TFI S.A.  więcej...
  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA  więcej...
  UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  więcej...
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  więcej...
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK)  więcej...
  Urząd Regulacji Energetyki  więcej...
  Warsaw Enterprise Institute  więcej...
  Warszawska Giełda Papierów Wartościowych S.A.  więcej...
  Warszawski Instytut Bankowości  więcej...
  Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych: WISE  więcej...
  Warta S.A. TUiR  więcej...
  Wielkopolski Instytut Jakości  więcej...
  WiseEuropa  więcej...
  The World Bank Office in Warsaw  więcej...
  Xelion. Doradcy Finansowi  więcej...
  XTB  więcej...
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych  więcej...
  Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie   więcej...
  Związek Banków Polskich  więcej...
  Związek Firm Public Relations  więcej...
  Związek Maklerów i Doradców (ZMiD)  więcej...
  Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie   więcej...
nowość Związek Producentów Cukru w Polsce  więcej...
  Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć  więcej...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK