Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce powstało jesienią 2001 roku z inicjatywy bibliotek uczelni państwowych i prywatnych. Rosnące koszty dostępu do informacji i bieżącego uzupełniania zbiorów, a w szczególności dostępu do informacji na nośnikach elektronicznych, zmuszają biblioteki do poszukiwania nowych form ich pozyskiwania.

Jedną z takich form jest organizacja konsorcjów bibliotecznych, które poprzez zbiorowy zakup i możliwość negocjowania cen z producentami dają możliwość bardzo znacznego obniżenia kosztów nabywania nowych źródeł informacji. Również instytucje dofinansowujące biblioteki chętniej partycypują w kosztach nabytków dla grupy bibliotek.

Cele naszego Konsorcjum zapisane są w tekście Porozumienia sygnowanego przez Rektorów bądź Dziekanów wyższych uczelni. Tekst ten jest dostępny na stronie internetowej. Konsorcjum ma charakter otwarty i w każdym momencie mogą do niego dołączyć następne biblioteki.