Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce powstało jesienią 2001 roku z inicjatywy bibliotek uczelni państwowych i prywatnych. Rosnące koszty dostępu do informacji i bieżącego uzupełniania zbiorów, a w szczególności dostępu do informacji na nośnikach elektronicznych, zmuszają biblioteki do poszukiwania nowych form ich pozyskiwania.

Jedną z takich form jest organizacja konsorcjów bibliotecznych, które poprzez zbiorowy zakup i możliwość negocjowania cen z producentami dają możliwość bardzo znacznego obniżenia kosztów nabywania nowych źródeł informacji. Również instytucje dofinansowujące biblioteki chętniej partycypują w kosztach nabytków dla grupy bibliotek.

Cele naszego Konsorcjum zapisane są w tekście Porozumienia sygnowanego przez Rektorów bądź Dziekanów wyższych uczelni. Tekst ten jest dostępny na stronie internetowej. Konsorcjum ma charakter otwarty i w każdym momencie mogą do niego dołączyć następne biblioteki.

 

Zapraszamy na spotkanie członków KBKE w dniu 6.06.2017

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprasza na spotkanie członków Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, które odbędzie się w dniu 6.06.2017 (w godzinach 10.00-14.00) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Program spotkania przewiduje wystąpienia przedstawicieli dostawców baz, dyskusję oraz wymianę doświadczeń.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa w spotkaniu do dnia 19.05.2017 drogą mailową na adres: biblioteka2@ue.poznan.pl

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela: mgr Dorota Wojewoda (e-mail: d. wojewoda@ue.poznan.pl lub biblioteka2@ue.poznan.pl,  tel. 61 854 32 41).

 

Miejsce spotkania:

Budynek Główny UEP, sala nr 111A (I piętro)

aleja Niepodległości 10, 61-875 Poznań

 

Plan spotkania:

10.00-12.00 wystąpienia przedstawicieli wydawców baz danych EMIS, OECD iLibrary, Passport

12.00-12.30 przerwa

12.30-14.00 dyskusja