• Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie
 • Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechniki Radomska
 • Politechniki Warszawska
 • Szkoła Główna Handlowa
 • UMCS w Lublinie
 • Uniwersytet Białostocki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa i Handlu im. R. Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Zachodniopomorska Wyższa Szkoła Biznesu w Szczecinie