Baza Passport (dawna nazwa GMID) jest produkowana przez firmę Euromonitor International (Wielka Brytania) i zawiera statystyki demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm.

Baza Passport może być subskrybowana w wersji podstawowej (moduły Markets, Reference i Sectors) lub z dodatkami (moduły Industrial (I), Cities (C), Institutional Channels (IC), Nutrition (N) i Ethical Labels (EL)), które od 2015 r. są także objęte dofinansowaniem.

Subskrybenci bazy Passport  w roku 2019:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (I)
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (I+C)
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (I+C)
 6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 7. Uniwersytet Warszawski (I+C)

Subskrybenci bazy Passport  w roku 2020:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 8. Uniwersytet Warszawski

Subskrybenci bazy Passport  w roku 2021:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 8. Uniwersytet Warszawski