Baza Passport (dawna nazwa GMID) jest produkowana przez firmę Euromonitor International (Wielka  Brytania) i zawiera statystyki demograficzne i ekonomiczne z 205 krajów oraz dane i analizy dotyczące światowego handlu detalicznego, produkcji i działalności firm.

Baza Passport może być subskrybowana w wersji podstawowej (moduły Markets, Reference i Sectors) lub z dodatkami (moduły Industrial (I), Cities (C), Institutional Channels (IC), Nutrition (N) i Ethical Labels (EL)), które od 2015 roku są także objęte dofinansowaniem.

Baza Passport jest dystrybuowana bezpośrednio przed producenta. Osobą kontaktową w firmie Euromonitor w sprawie bazy Passport jest Pani Ecaterina Bondarenko, Ecaterina.Bondarenko@Euromonitor.com.

Subskrybenci bazy Passport  w roku 2018:

  1. Akademia Leona Koźmińskiego
  2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  3. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  4. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
  8. Uniwersytet Warszawski