Baza OECD iLibrary (OECD) jest wydawna przez Organisation for Ecomonic Cooperation and Development i obejmuje ok. 8000 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu „working papers”), 8 tytułów czasopism, 3800 dokumentów roboczych i dane statystyczne.

Oprócz publikacji OECD baza zawiera zasoby pochodzące od the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF).

Baza OECD może być subskrybowana wraz z dodatkowym pakietem baz statystycznych tworzonych przez International Energy Agency (IEA), który od roku jest 2014 objęty dofinansowaniem.

Wyłącznym dystrybutorem bazy OECD w Polsce jest firma AKME Archive, osoba kontaktowa: Pani Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl.

Subskrybenci bazy OECD w roku 2018:

 1. Centralna Biblioteka Statystyczna
 2. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 3. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 5. Politechnika Białostocka
 6. Politechnika Poznańska
 7. Politechnika Warszawska
 8. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 12. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 13. Uniwersytet Gdański
 14. Uniwersytet Łódzki
 15. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 16. Uniwersytet w Białymstoku