Baza OECD iLibrary (OECD) jest publikowana przez Organisation for Ecomonic Cooperation and Development i obejmuje ok. 14.640 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu “working papers”), 3 czasopisma, 6090 dokumentów roboczych i dane statystyczne.
Oprócz publikacji OECD baza zawiera zasoby pochodzące od the Nuclear Energy Agency (NEA), the OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), and the International Transport Forum (ITF).
Baza OECD może być subskrybowana wraz z dodatkowym pakietem baz statystycznych tworzonych przez International Energy Agency (IEA), który od roku jest 2014 objęty dofinansowaniem.

Subskrybenci bazy OECD w roku 2019:

 1. Centralna Biblioteka Statystyczna
 2. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Warszawska
 6. Polski Instytut Ekonomiczny
 7. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny
 13. Uniwersytet Łódzki
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomii
 15. Uniwersytet w Białymstoku

Subskrybenci bazy OECD w roku 2020:

 1. Centralna Biblioteka Statystyczna
 2. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Warszawska
 6. Polski Instytut Ekonomiczny
 7. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny
 13. Uniwersytet Łódzki
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomii
 15. Uniwersytet Opolski

Subskrybenci bazy OECD w roku 2021:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Akademia Kaliska (d. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
 3. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 4. Politechnika Białostocka
 5. Politechnika Warszawska
 6. Polski Instytut Ekonomiczny
 7. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny
 13. Uniwersytet Łódzki
 14. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomii