Baza OECD iLibrary (OECD) jest wydawna przez Organisation for Ecomonic Cooperation and Development i obejmuje ok. 8000 książek, 96 periodyków (roczników i analiz, opracowań typu „working papers”), 8 tytułów czasopism, 3800 dokumentów roboczych i dane statystyczne.

Baza OECD może być subskrybowana wraz z dodatkowym pakietem baz statystycznych tworzonych przez International Energy Agency (IEA).

Wyłącznym dystrybutorem bazy OECD w Polsce jest firma AKME Archive, osoba kontaktowa: Pani Joanna Kukawska, joanna.kukawska@akmearchive.pl.

Subskrybenci bazy OECD w roku 2017:

 1. Centralna Biblioteka Statystyczna
 2. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 3. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 5. Politechnika Białostocka
 6. Politechnika Warszawska
 7. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 11. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 12. Uniwersytet Łódzki
 13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 14. Uniwersytet w Białymstoku