Baza Emerging Markets Information Service (EMIS) jest produkowana i udostępniana przez firmę Euromoney Polska S.A. i zawiera ok. 23 000 publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo – gospodarczych.

Baza EMIS może być prenumerowana w wersjach: Polska, Region lub Świat wraz z dodatkiem Municipium oraz w wersjach rozszerzonych: Professional Polska, Professional Region lub Professional Świat. Rozszerzenie Professional obejmuje dodatkowe dane na temat rynku fuzji
i przejęć (dodatek DealWatch) oraz dodatkowe narzędzie analityczne Benchmark. Koszt rozszerzenia Professional nie jest dofinansowany
w roku 2018.

Baza EMIS jest dystrybuowana bezpośrednio przed producentów. Osobami kontaktowymi w firmie Euromoney Polska w sprawie bazy EMIS są Urszula Garbicz-Bryś, ugarbicz@emis.com oraz Anna Wyszyńska, awyszynska@emis.com

Subskrybenci bazy EMIS w roku 2018:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 2. Akademia Leona Koźmińskiego
 3. Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur
 4. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej
 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 8. Politechnika Białostocka
 9. Politechnika Lubelska
 10. Politechnika Rzeszowska
 11. Politechnika Warszawska
 12. Politechnika Wrocławska
 13. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 14. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 17. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 18. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Uniwersytet Jagielloński
 20. Uniwersytet Łódzki
 21. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 22. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 23. Uniwersytet Opolski
 24. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 25. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 26. Uniwersytet Rzeszowski
 27. Uniwersytet Szczeciński
 28. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 29. Uniwersytet Warszawski
 30. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 31. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 32. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 33. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie