Baza Emerging Markets Information Service (EMIS) jest produkowana i udostępniana przez firmę Euromoney Polska S.A. i zawiera ok. 23 000 publikacji pełnotekstowych, głównie informacji finansowo – gospodarczych.

Baza EMIS może być subkrybowana w wersjach: Polska, Region lub Świat wraz z dodatkiem Municipium objętym dofinansowaniem, oraz dodatkami DealWatch i Benchmark, które nie są objęte dofinansowaniem.

Baza EMIS jest dystrybuowana bezpośrednio przed producentów. Osobami kontaktowymi w firmie Euromoney Polska w sprawie bazy EMIS są Pani Urszula Garbicz-Bryś, ugarbicz@emis.com oraz Pan Krzysztof Malatyński, kmalatynski@emis.com

Subskrybenci bazy EMIS  w roku 2017:

 1. Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej
 4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 6. Politechnika Białostocka
 7. Politechnika Lubelska
 8. Politechnika Rzeszowska
 9. Politechnika Warszawska
 10. Politechnika Wrocławska
 11. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 12. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 13. Uczelnia Łazarskiego
 14. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 15. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 16. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 17. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 18. Uniwersytet Jagielloński
 19. Uniwersytet Łódzki
 20. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Ekonomii
 21. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 22. Uniwersytet Opolski
 23. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 25. Uniwersytet Rzeszowski
 26. Uniwersytet Szczeciński
 27. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 28. Uniwersytet Warszawski
 29. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 30. Uniwersytet Zielonogórski
 31. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 32. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 33. Wyższa Szkoła Biznesu – National Luis University
 34. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 35. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie