Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Najważniejsza wiadomość jest taka, że po wprowadzonych zmianach wszystko, co było w bazie najcenniejsze, nadal tam jest. Zmienił się za to sposób organizacji treści i ścieżki dotarcia do poszukiwanych materiałów. Zmiany nie są może rewolucyjne, ale na tyle istotne, że warto o nich wspomnieć. Przyjrzyjmy się nowej odsłonie Passport GMID, wprowadzonej jesienią 2021 r.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EMIS

Kiedy pojawi się konieczność sporządzenia listy przedsiębiorstw spełniających określone kryteria, dobrze wiedzieć, że w bazie EMIS Intelligence istnieje narzędzie o nazwie Company Screener. Dzięki niemu można wyselekcjonować firmy korzystając z rozbudowanych filtrów, a następnie wyświetlić wybrane wskaźniki opisujące kondycję podmiotów z listy. Company Screener zawiera dane o firmach z Polski oraz z innych rynków wschodzących (emerging markets).

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EBSCO

Baza EBSCO oferuje dostęp do ponad trzydziestu tysięcy książek elektronicznych. Dobrze wiedzieć jak z nich korzystać, bo można robić to na kilka sposobów: czytać online, zapisywać fragmenty do pliku pdf lub wypożyczać całe książki i korzystać z nich offline przez określony czas. Po szczegóły zapraszam do dalszej części wpisu.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: IBUK Libra

Twórcy IBUK Libra zdecydowali się na odświeżenie bazy i to dobra okazja, aby ją przedstawić tym, którzy do tej pory z niej nie korzystali albo przypomnieć tym, którzy dawno tam nie byli. Z nowym wyglądem, IBUK pozostał czytelnią online i w chwili kiedy powstaje ten wpis, użytkownicy z UEK mają dostęp do prawie czterech tysięcy pozycji, głównie z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EMIS, Passport GMID, SWAID

W tym odcinku sprawdzimy gdzie szukać raportów dotyczących wybranych sektorów gospodarki. Takie opracowania pozwalają na szersze spojrzenie na daną branżę, wykraczające poza perspektywę pojedynczego przedsiębiorstwa. Dzięki nim możliwe jest zorientowanie się w rozmiarach rynku i poznanie jego głównych aktorów. Rozmiar i stopień szczegółowości raportów jest różny, w zależności od wydawcy.

Czytaj dalej