Wykorzystane bazy danych: EBSCO, Multiwyszukiwarka

Zasadniczo można wyróżnić dwa główne obszary zastosowań Multiwyszukiwarki EBSCO Discovery Service (w skrócie EDS). Po pierwsze, umożliwia ona szybkie sprawdzenie dostępności pełnych tekstów z czasopism naukowych. A po drugie, zgodnie z obietnicą zawartą w nazwie, pozwala na przeprowadzenie jednego wyszukiwania dla wielu baz jednocześnie.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Notoria

Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych danymi spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – dla użytkowników z UEK baza Notoria jest teraz dostępna również zdalnie, czyli z dowolnego miejsca na świecie. Aby z niej skorzystać wystarczy aktywne konto biblioteczne. Zapraszam na krótki przegląd zawartości bazy.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Najważniejsza wiadomość jest taka, że po wprowadzonych zmianach wszystko, co było w bazie najcenniejsze, nadal tam jest. Zmienił się za to sposób organizacji treści i ścieżki dotarcia do poszukiwanych materiałów. Zmiany nie są może rewolucyjne, ale na tyle istotne, że warto o nich wspomnieć. Przyjrzyjmy się nowej odsłonie Passport GMID, wprowadzonej jesienią 2021 r.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EMIS

Kiedy pojawi się konieczność sporządzenia listy przedsiębiorstw spełniających określone kryteria, dobrze wiedzieć, że w bazie EMIS Intelligence istnieje narzędzie o nazwie Company Screener. Dzięki niemu można wyselekcjonować firmy korzystając z rozbudowanych filtrów, a następnie wyświetlić wybrane wskaźniki opisujące kondycję podmiotów z listy. Company Screener zawiera dane o firmach z Polski oraz z innych rynków wschodzących (emerging markets).

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EBSCO

Baza EBSCO oferuje dostęp do ponad trzydziestu tysięcy książek elektronicznych. Dobrze wiedzieć jak z nich korzystać, bo można robić to na kilka sposobów: czytać online, zapisywać fragmenty do pliku pdf lub wypożyczać całe książki i korzystać z nich offline przez określony czas. Po szczegóły zapraszam do dalszej części wpisu.

Czytaj dalej