Wykorzystane bazy danych: Emerald, Nature, Science, Science Direct

Koronawirus 2019-CoV, koronawirus z Wuhan, COVID-19 lub po prostu – koronawirus, bo wiadomo że o mowa o tym konkretnym drobnoustroju, jest już od pewnego czasu stałym tematem w serwisach informacyjnych. Wraz ze wzrostem liczby zachorowań w Europie jeszcze zwielokrotniła się w naszej części świata liczba poświęconych mu materiałów medialnych. Zobaczmy gdzie w tym przypadku szukać najświeższych doniesień naukowych.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Nature, Science

Tytuły o których słyszał lub powinien słyszeć każdy wykształcony człowiek. Charakteryzuje je tradycja (są wydawane odpowiednio od 1869 i od 1880 roku), prestiż i ogromna cytowalność zamieszczanych tam artykułów. Po prostu to, co zostanie w Nature i Science opublikowane, uchodzi za ważne. Choćby z tego powodu warto tam czasem zajrzeć.

Czytaj dalej