Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Najważniejsza wiadomość jest taka, że po wprowadzonych zmianach wszystko, co było w bazie najcenniejsze, nadal tam jest. Zmienił się za to sposób organizacji treści i ścieżki dotarcia do poszukiwanych materiałów. Zmiany nie są może rewolucyjne, ale na tyle istotne, że warto o nich wspomnieć. Przyjrzyjmy się nowej odsłonie Passport GMID, wprowadzonej jesienią 2021 r.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EMIS, Passport GMID, SWAID

W tym odcinku sprawdzimy gdzie szukać raportów dotyczących wybranych sektorów gospodarki. Takie opracowania pozwalają na szersze spojrzenie na daną branżę, wykraczające poza perspektywę pojedynczego przedsiębiorstwa. Dzięki nim możliwe jest zorientowanie się w rozmiarach rynku i poznanie jego głównych aktorów. Rozmiar i stopień szczegółowości raportów jest różny, w zależności od wydawcy.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Niestety, nie uciekniemy od tematu koronawirusa, choćbyśmy nie wiem jak bardzo tego chcieli. Jego wpływ na funkcjonowanie gospodarki już jest bardzo znaczący, a przecież będzie odczuwalny jeszcze długo. Od początku pandemii upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby zaczęły pojawiać się dane i opracowania uwzględniające ten czynnik, a analitycy nieustannie tworzą prognozy dotyczące dalszego rozwoju sytuacji. Zajrzyjmy do bazy Passport GMID po więcej szczegółów.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Zgodnie z obietnicą, w tym odcinku przedstawione zostaną pozostałe narzędzia z zestawu Analytics z portalu Passport GMID. Dotyczą one wydatków konsumenckich w zależności od poziomu dochodów gospodarstw domowych, struktury demograficznej krajów, cen surowców oraz ogólnego stanu gospodarki. Mamy zatem szeroki wachlarz tematów do wyboru, których wspólnym mianownikiem jest dostępność danych historycznych oraz prognozy na najbliższe lata. A na deser – korelacje.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Przyszedł czas, aby uważniej przyjrzeć się narzędziom analitycznym oferowanym przez bazę Passport GMID. To dłuższy temat, nie da się go sensownie omówić w jednym wpisie, dlatego w tym odcinku część pierwsza, a na dokończenie zapraszam za niedługo. Twórcy bazy nie od dziś proponują oprócz danych liczbowych i analiz opisujących przeszłość i teraźniejszość, także prognozy na przyszłość. Od czasu kiedy poprzednio o tym pisałem minęło ponad pięć lat i możliwości bazy znacznie wzrosły. Zobaczmy jakie narzędzia mamy dziś do dyspozycji i co możemy z ich pomocą zrobić.

Czytaj dalej