Wykorzystane bazy danych: EBSCOhost, IBUK Libra, OECD iLibrary, Open Knowledge Repository, SpringerLink

Dawno nie było na blogu o książkach, więc najwyższa pora to zmienić, tym bardziej że nastąpiło kilka zmian jeśli chodzi o naszą ofertę. Nie ma już opisywanej wcześniej bazy ebrary, jest za to EBSCO eBook Academic Collection. Poza tym w kilku innych bazach jest dostęp do pełnych tekstów książek, z których można korzystać online lub ściągnąć jako plik pdf. Zapraszam na krótki przegląd źródeł.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: EBSCOhost, Open Knowledge Repository, ScienceDirect

Świat nauki nie ustaje w próbach lepszego zrozumienia otaczającego nas świata i zachodzących w nim zjawisk. Cały czas powstają nowe publikacje, które w mniejszym lub większym stopniu przybliżają nas do tego celu. Warto być na bieżąco. Dzięki temu, że proces wydawniczy zazwyczaj trwa długo, możemy nawet „nagiąć” czas i już teraz, pod koniec października 2014 r., zapoznać się z artykułami i książkami, które zostaną opublikowane w 2015 r.

Czytaj dalej

Wykorzystane bazy danych: katalog WORLD BANK, Open Knowledge Repository, World DataBank

Od 27 stycznia w naszej Bibliotece na 2. piętrze można oglądać wystawę poświęconą Bankowi Światowemu (który obchodzi właśnie 70. urodziny). To dobra okazja żeby  przypomnieć, że przez wiele lat byliśmy Biblioteką Depozytową BŚ, a efektem tej współpracy jest pokaźny zbiór publikacji drukowanych i dostęp do źródeł elektronicznych. To osobna kolekcja ze swoim własnym katalogiem, dlatego jej elementów nie znajdziemy w katalogu komputerowym naszej Biblioteki. Na przykładzie równouprawnienia płci zobaczymy jak się po tym zbiorze poruszać, zajrzymy także do zasobów elektronicznych udostępnianych przez BŚ.

Czytaj dalej