Scenariusze gospodarcze na jutro

Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Zastanawialiście się kiedyś co by było, gdyby nasilił się kryzys zadłużeniowy w strefie euro? Albo gdyby pogłębiła się tam recesja? A gdyby gospodarka Chin zaczęła gwałtownie hamować? A jak na ewentualną recesję w USA zareagowałby świat? Nikt oczywiście nie wie na pewno co by to zmieniło, ale istnieją narzędzia dzięki którym można przeanalizować potencjalne konsekwencje takich zdarzeń dla różnych krajów. Poznajcie CAMI (Centre for Analytics, Modelling and Innovation).

CAMI to część portalu Passport GMID (wejście jak zwykle przez stronę Biblioteki –> E-źródła –> Bazy danych – portale). Wejdziemy tam od razu z głównej strony portalu.

Mamy do wyboru dwie ścieżki. Albo zdecydujemy się na modelowanie wskaźników makroekonomicznych albo cen towarów. Na potrzeby tego odcinka skupimy się na opcji numer jeden.

Po kliknięciu Go, w pierwszym momencie można dostać zawrotu głowy. Ale to tylko pierwsze wrażenie, tak naprawdę to jest to bardzo przejrzyste narzędzie. Do czego ono służy? Chodzi o to, aby zbadać, bazując na pewnych założeniach, jakie efekty będzie miało natężenie określonego procesu dla konkretnych wskaźników w konkretnym kraju. Na przykład jak pogłębienie recesji w strefie euro wpłynie na bezrobocie w Polsce. Albo jak hamowanie chińskiej gospodarki odbije się na PKB Stanów Zjednoczonych. Ale proponuję zacząć od początku.

Mamy do dyspozycji cztery główne scenariusze oraz dodatkowo możliwość próby określenia wpływu załamania lub rozkwitu gospodarki wybranego kraju na inne państwa. Plus dwa dodatkowe scenariusze zakładające szok: naftowy bądź kursowy. Klikając na literę i dowiemy się więcej na temat wybranego scenariusza.

Jeśli ta skrótowa informacja nie zaspokoi naszej ciekawości, powinniśmy skorzystać z możliwości ściągnięcia jego szczegółowy opisu w pliku pdf.

Dla przykładu zobaczmy prognozę skutków recesji w strefie euro na Polskę. A konkretnie na nasze PKB, inflację, stopy procentowe oraz poziom bezrobocia (kliknij aby powiększyć). Te wskaźniki są przedmiotem analizy dla wszystkich krajów badanych przez CAMI.

Nie musimy się ograniczać do jednego scenariusza. Możemy wybrać kilka naraz i zobaczyć ich wirtualne efekty na każdym wykresie   (kliknij aby powiększyć). Każdy scenariusz jest oznaczony innym kolorem więc łatwo zorientujemy się w tym pozornym chaosie.

Jeśli zdecydujemy się zbadać ewentualne konsekwencje załamania gospodarczego w danym kraju, możemy za pomocą suwaka określić natężenie tego załamania.

Dzięki temu mamy możliwość porównania efektów w zależności od skali hipotetycznego zjawiska.

Jeśli mamy ochotę na konkretne liczny zamiast orientacyjnego wykresu, musimy wybrać u góry opcję Country risks.

Również tutaj mamy możliwość ustawić za pomocą suwaka stopień zaawansowania procesów i tym samym wygenerować różne wersje „przyszłości”. Takich wersji możemy stworzyć naprawdę wiele, pokazałem tylko drobny wycinek tego, co możemy zrobić w tym programie.

Należy mieć  świadomość, że CAMI to narzędzie operujące stosunkowo niewielkim zbiorem zmiennych. Świat, co oczywiste, jest znacznie bardziej skomplikowany i nie inaczej jest z procesami gospodarczymi, zatem wygenerowane tutaj prognozy należy traktować bardzo ostrożnie. Nie zmienia to faktu że warto do CAMI zajrzeć, bo podobnie jak nie sposób dokładnie wymodelować wszystkiego, tak też nie wszystko jest przypadkowe i pewne tendencje i wpływ jednych procesów na inne da się wychwycić. Przyjemnej zabawy!