Wskaźnik rozwoju społecznego

Wykorzystane bazy danych: Human Development Reports, World DataBank

W bazach danych dostępnych na naszej stronie można znaleźć prawie wszystko, co potrzebne do napisania dobrej pracy licencjackiej/magisterskiej lub sporządzenia porządnego referatu czy raportu. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, kiedy warto podeprzeć się źródłami zewnętrznymi. Na przykład jeśli jesteśmy zainteresowani tematyką związaną ze wskaźnikiem rozwoju społecznego. „U nas” znajdziemy wiele elementów składających się na to zagadnienie, ale istnieje baza prowadzona przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP, United Nations Development Programme), w całości poświęcona analizie rozwoju społecznego – Human Development Reports.

Krótką informację na temat tego, co to właściwie jest wskaźnik rozwoju społecznego i co się nań składa można znaleźć na przykład w Wikipedii (wersja w języku angielskim jest dużo bogatsza). Warto to wiedzieć zanim pójdziemy dalej, czyli do wspomnianej bazy Human Development Reports. Znajdziemy ją pod adresem http://hdr.undp.org/en.

Już na pierwszy rzut oka widać, że to bogate źródło. Nie będziemy omawiać wszystkiego, sami sobie sprawdzicie w miarę potrzeb i zainteresowań. W tym odcinku skupimy się na danych statystycznych, które znajdziemy w zakładce Data.

Oprócz sześciu gotowych tabel, mamy poniżej bardziej szczegółowe wskaźniki (na obrazku tyko początek – do litery „i”)

Nie sprawdzałem wszystkich, ale we wszystkich do których zajrzałem prezentowane są dane za lata 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 i potem corocznie 2006-2013. Kiedy klikniemy wybrany wskaźnik, otrzymamy jego wartości od razu dla wszystkich krajów. A jeśli chcemy przyjrzeć się konkretnemu krajowi, po prostu na niego klikamy. Zobaczymy wtedy wartości wszystkich wskaźników dla wybranego kraju.

Warto zwrócić uwagę również na menu znajdujące się po lewej stronie:

Dzięki informacjom tu zawartym można się dowiedzieć więcej o samych indeksach, a także o tym jak się oblicza wskaźniki i jak rozumieć prezentowane dane. To niezwykle ważna część bazy danych (nie tylko tej oczywiście), bez tej wiedzy rozumienie znalezionych danych nie zawsze jest pełne.

Warto zajrzeć także na mapę świata, aby wyświetlić graficzną prezentację danych (kliknij na obrazek, żeby powiększyć).

Wspomniałem wcześniej, że również w bazach dostępnych na naszej stronie można znaleźć informacje i dane statystyczne dotyczące rozwoju społecznego. Na przykładzie Wskaźnika Rozwoju Społecznego (Human Development Index – HDI) wyjaśnię różnice między tym co w bazie HDR a tym co w bazach danych na naszej stronie. Wskaźnik HDI został opracowany przez ONZ i występuje w bazie prowadzonej przej jedną z agend tej organizacji. Ale części składowe tego wskaźnika, takie jak przewidywana długość życia, liczba lat edukacji czy dochód narodowy per capita w USD (i wiele innych pokrewnych) są dostępne na przykład w World DataBank (strona Biblioteki –> E-źródła –> Statystyka międzynarodowa). Po wejściu wybieramy Databases i dalej jedną z baz widocznych na obrazku poniżej.

Oto przykłady, poniżej przewidywana długość życia (baza World Development Indicators):

A tutaj wyczerpujące dane na temat lat edukacji (baza Education Statistics):

Jak widzicie, danych nie powinno zabraknąć….