UNCTAD Stat

Wykorzystane bazy danych: UNCTAD Stat

Tym razem również będzie coś nowego. Zapraszam do wspólnej wycieczki po bazie  UNCTAD Stat, stworzonej przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD, ang. United Nations Conference on Trade and Development) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Baza jest prosta i funkcjonalna. Nie oszałamia grafiką, za to zawiera dane z całego świata nawet od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku do dziś. Oraz prognozy sięgające roku 2020.

Na stronie Biblioteki bazę UNCTAD Stat znajdziecie oczywiście w zakładce Bazy danych, w sekcji Statystyka. Już na ekranie startowym widać dokładnie jakich danych możemy oczekiwać. UNCTAD zajmuje się handlem i rozwojem, a twórcy bazy konsekwentnie się tego trzymają, nie uciekając w dygresje. Wskaźników jest niewiele, całe menu zmieściło się na obrazku poniżej.

UNCTAD Stat - menu

Na kolejnym obrazku (kliknij, aby powiększyć) widać jak to działa – wskaźniki zawierają odsyłacze do co najmniej jednej dynamicznej tabeli. A każda z nich to bardzo solidna porcja danych. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z nich, na przykład drugiej od góry, czyli Merchandise trade matrix – detailed products, exports in thousands of dollars, annual, 1995-2015.

UNCTAD Stat - menu

Domyślnie baza pokazuje nam dane dla całego świata i wszystkich produktów. To imponujące, ale zazwyczaj potrzebujemy danych bardziej szczegółowych. Uzyskamy je w prosty sposób dostosowując tabelę do naszych potrzeb. Klikając na ECONOMY wybierzemy kraj lub kraje, które chcemy badać, w sekcji PARTNER wyselekcjonujemy te kraje bądź grupy krajów, z którymi wymiana nas interesuje. Do tego zaznaczamy jaki okres czasu jest nam potrzebny (YEAR) i oczywiście jakie towary lub grupy towarów bierzemy pod uwagę (PRODUCT).

UNCTAD Stat - nawigacja

W efekcie otrzymamy zgrabną tabelę, którą bez problemu możemy zapisać jako plik xls – klikając na ikonkę excela. Jeśli tylko mamy taką chęć, nic nie stoi na przeszkodzie aby z wygenerowanych danych stworzyć wykres, wystarczy wybrać opcję Chart i zdecydować jaki rodzaj wykresu będzie nam najbardziej odpowiadał.

A teraz inny przykład: siła robocza. Baza proponuje tylko jedną tabelę, ale spójrzcie uważnie na obrazek poniżej.

UNCTAD Stat - wskaźniki

Już na pierwszy rzut oka widać, że dostaniemy dane dotyczące nie tylko siły roboczej ogólnie, ale również te dotyczące siły roboczej w rolnictwie. Kiedy otworzymy tabelę, zobaczymy że danych jest więcej.

UNCTAD Stat - wskaźniki

Na obrazku siłą rzeczy jedynie mały fragment większej całości. Po prawej stronie zmieścił się tylko pierwszy rok z dostępnych, w tym przypadku 1980. Podczas pracy w bazie można suwakiem u dołu ekranu przesuwać daty. Jak widać powyżej, przy każdym roku jest osobna kolumna dla zsumowanych płci  i osobna dla kobiet. Z jednego wskaźnika robi się zatem dużo więcej: mamy dane o sile roboczej ogólnie i z podziałem na kobiety i mężczyzn (po dokonaniu niezbyt skomplikowanego obliczenia) oraz dane o sile roboczej w rolnictwie,  ogólnie i z podziałem na kobiety i mężczyzn (po dokonaniu równie nieskomplikowanego obliczenia).

Tutaj też domyślnie wyświetlają się dane dla całego świata i grup krajów według położenia geograficznego i stopnia rozwoju. Klikając na wybraną grupę przejdziemy do wyników dla jej poszczególnych członków. Jeśli chcemy wybierać z alfabetycznej listy wszystkich krajów, powinniśmy przejść do Individual economies. Łatwiej zapanujemy nad wyborem grupy krajów kiedy klikniemy na ECONOMY, a następnie zwiniemy listę (na obrazku poniżej, w lewym górnym rogu  są dwa przyciski: ten po lewej wszystko rozwija, ten po prawej zwija). Możemy zażyczyć sobie danych zbiorczych dla całej grupy oraz jej wybranych elementów. Naturalnie nie musimy ograniczać się tylko do jednej grupy 🙂

UNCTAD Stat - wybór wskaźników

Różne wskaźniki mają różny zasięg czasowy, w tym przykładzie mamy do dyspozycji dane z prawie czterdziestu lat. Od 1980 roku nastąpiło wiele przemian politycznych, co musiało znaleźć odbicie w statystykach. Dlatego w wykazie krajów znajdziemy nie tylko kraje obecnie funkcjonujące, ale także te które już nie istnieją, jak na przykład Związek Radziecki czy RFN.

Warto zaznaczyć, że przy starszych datach często mamy do czynienia z danymi szacunkowymi. Na obrazku tego nie widać, ale kiedy w bazie najedziemy myszką na jakieś pole z wartością liczbową poprzedzoną cyfrą 5 w nawiasie, to pojawi się komunikat że cyfra 5 w tym wypadku oznacza właśnie dane szacunkowe.

UNCTAD Stat - przykładowe wyniki

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Moim zdaniem na dział Commodities, ze względu na zakres czasowy dostępnych danych, sięgający nawet do roku 1960 oraz bogaty wachlarz towarów, których ceny możemy prześledzić.

UNCTAD Stat - wskaźniki

Ponadto ciekawe i nieczęsto spotykane gdzie indziej dane uzyskamy w sekcji External financial resources i dalej Migrants’ remittances. Tabela Personal remittances: receipts and payments, annual, 1980-2014 pozwala poznać nie tylko bezwzględną wartość przekazów pieniężnych, ale również (po rozwinięciu opcji MEASURE, jak na obrazku poniżej), procentowego udziału tych przekazów w PKB i w ogólnej wartości handlu towarami i usługami.

UNCTAD Stat - menu

Na koniec może słówko o profilach krajów. Baza oferuje nam ich dwa rodzaje: ogólny i morski. Są to bardzo podstawowe dane na temat wybranego kraju pokazane w przyjemny dla oka sposób. Na obrazku poniżej fragment morskiego profilu Japonii.

UNCTAD Stat - profile państw