Nowy LEX i okolice

Wykorzystane bazy danych: LEX

Kiedy powstawał poprzedni wpis, Czytelnia Czasopism on-line była jeszcze osobną bazą. Została jednak zlikwidowana, a jej zawartość w całości przeniesiona do LEXa. Musimy zatem do niego wrócić i zobaczyć gdzie teraz znajdują się czasopisma o tematyce prawniczej. Pozostała część planu bez zmian – przyjrzymy się dwóm pozostałym elementom z grupy, czyli Informatorowi Prawno-Gospodarczemu i Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.

Na początek, tak dla formalności – ekran logowania. Trafimy tu niezależnie od tego, który z elementów widocznych na obrazku wybierzemy z listy baz na stronie Biblioteki. Klikamy w jeden z trzech przycisków.

Proponuję zacząć od Informatora Prawno-Gospodarczego. Stanowił on ważny element poprzedniego wcielenia bazy LEX, ale do nowej platformy włączony nie został. Wygląda i działa tak jak do tej pory, zatem dla kogoś kto korzystał z tego źródła wcześniej nie będzie żadnej różnicy. Kilka kolejnych akapitów będzie dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji tam zajrzeć.

Po lewej stronie widzimy skromne menu, które jednak w zupełności nam wystarczy. Domyślnie baza otwiera się na pierwszej pozycji z listy, czyli na Podmiotach. Można ich szukać na kilka sposobów, te najbardziej oczywiste jak nazwa czy numer KRS są widoczne od razu. Jeśli potrzebujemy dodatkowych kryteriów, wystarczy wybrać przycisk więcej.

Najpopularniejszym celem użytkowników odwiedzających bazę były (i prawdopodobnie będą nadal) sprawozdania finansowe. Tym bardziej że w LEX IPG można znaleźć starsze sprawozdania niż w innych dostępnych u nas bazach, co umożliwia porównywanie wyników spółek w dłuższej perspektywie. Nawigacja jest tutaj identyczna jak w przypadku podmiotów, inne są tylko kryteria. Jeżeli mamy wątpliwość co do któregokolwiek z nich, wystarczy najechać kursorem na znaczek z literą „i”.

Kiedy podamy na przykład nazwę przedsiębiorstwa, otrzymamy listę wyników zawierającą wszystkie sprawozdania finansowe obecne w bazie. Są one zapisane w formie pliku pdf, który oczywiście możemy sobie ściągnąć. Baza daje także możliwość prześledzenia metryki podmiotu.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ostatnich trzech pozycji z menu – zostajemy skierowani na zewnątrz bazy, do odpowiednich stron rządowych.

W przypadku ksiąg wieczystych będzie to strona Ministerstwa Sprawiedliwości, przy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej trafimy na strony Ministerstwa Rozwoju, a jeśli będziemy zainteresowani przeglądaniem bazy REGON, zostaniemy przeniesieni do serwisu Głównego Urzędu Statystycznego.

Warto wiedzieć, że w Informatorze Prawno-Gospodarczym znajdują się również roczniki Monitora Sądowego, Monitora Polskiego B oraz  Monitora Spółdzielczego „B”. Kiedy wiemy, że interesujące nas informacje znajdują się w konkretnym numerze któregoś z wymienionych roczników, najszybciej będzie do nich dotrzeć korzystając z tej zakładki.

Skoczmy teraz do Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN. Nie ma tu wiele do omawiania, zawartość odpowiada obietnicy zawartej w nazwie. Bibliografia, czyli (cytując Wikipedię) „uporządkowany według pewnych kryteriów i spełniający określone zadania informacyjne wykaz (spis) dokumentów pisanych”, w naszym przypadku o tematyce prawnej. Tylko tyle i aż tyle.

Domyślnie ustawione jest przeglądanie bazy za pomocą haseł. Każde z nich można rozwinąć i wybrać bardziej szczegółowe zagadnienie.

Kiedy już to zrobimy, zobaczymy listę publikacji przypisanych do wybranego tematu. Baza domyślnie pokazuje nam dokumenty uszeregowane według autora, ale możemy to zmienić, na przykład na sortowanie według daty. Nie sprawdzałem wszystkich pozycji, wybrałem jedną na chybił-trafił i okazało się, że publikacji na ten temat jest w bazie ponad cztery tysiące. To daje pewne pojęcie o skali zjawiska.

Na koniec jeszcze kilka słów o Czytelni Czasopism on-line, a raczej o tym, gdzie teraz szukać tego, co stanowiło jej zawartość. Nie będzie to trudne – na stronie startowej LEXa wybieramy Roczniki.

Domyślnie pokażą się nam Dzienniki Ustaw, musimy przejść do zakładki Czasopisma.

I tutaj znajduje się wszystko to, co było wcześniej w Czytelni Czasopism on-line, ułożone alfabetycznie według tytułu czasopisma. Po prostu wybieramy interesujący nas rocznik i gotowe.

Musimy jednak pamiętać, że nie wszystkie artykuły są dostępne w pełnym tekście. Czasami zobaczymy komunikat Dokument posiada tylko metrykę, innym razem możemy natknąć się na same tezy z powiązanymi aktami prawnymi.