Analytics – narzędzia w Passport GMID, część 1

Wykorzystane bazy danych: Passport GMID

Przyszedł czas, aby uważniej przyjrzeć się narzędziom analitycznym oferowanym przez bazę Passport GMID. To dłuższy temat, nie da się go sensownie omówić w jednym wpisie, dlatego w tym odcinku część pierwsza, a na dokończenie zapraszam za niedługo. Twórcy bazy nie od dziś proponują oprócz danych liczbowych i analiz opisujących przeszłość i teraźniejszość, także prognozy na przyszłość. Od czasu kiedy poprzednio o tym pisałem minęło ponad pięć lat i możliwości bazy znacznie wzrosły. Zobaczmy jakie narzędzia mamy dziś do dyspozycji i co możemy z ich pomocą zrobić.

We wpisie sprzed pięciu lat pt. Scenariusze gospodarcze na jutro opisywałem CAMI (Centre for Analytics, Modelling and Innovation), które było pierwowzorem obecnego narzędzia o nazwie Macro Model. Teraz możemy używać bardziej rozbudowanej wersji, a także korzystać z nowych instrumentów.

Zacznijmy od strony startowej bazy. Możemy dotrzeć do wyznaczonego punktu na kilka sposobów: albo klikniemy w Analytics na samej górze strony, albo poszukamy kafelka o tej samej nazwie poniżej i naciśniemy przycisk GO. Przypuszczalnie ze względu na aktualność tematu, jedno z narzędzi, czyli Brexit Tool również wylądowało na głównej stronie.

Za moment do niego przejdziemy, na razie zobaczmy dostępne menu. Nasza licencja pozwala na skorzystanie z siedmiu narzędzi. W tym odcinku omówione zostaną: Brexit Scenarios Tool oraz przede wszystkim Macro Model. Rozróżnienie wynika z rozmiarów obu elementów, Macro Model to podstawowy i największy instrument w tym zestawie, poza tym scenariusze w nim zawarte można znaleźć także w innych miejscach. Jeśli korzystaliście już z Passport GMID, to wiecie że różne elementy tej bazy lubią się ze sobą przenikać.

Na rozgrzewkę proponuję analizę konsekwencji poszczególnych ścieżek, którymi może potoczyć się historia z Brexitem. To mały moduł, przedstawiający cztery najbardziej (zdaniem analityków) prawdopodobne scenariusze. Widzimy je od razu, po wejściu lądujemy w zakładce Scenarios. W zależności od tego który z nich wybierzemy, otrzymamy różne szacunki dotyczące wpływu na wybrane rynki, na PKB oraz na dochód rozporządzalny gospodarstw domowych (z podziałem na 5 grup dochodowych).

Jako scenariusz bazowy (baseline) przyjęty został ten najbardziej prawdopodobny według twórców, o nazwie FTA/CU czyli Free Trade Agreement / Customs Union. Zakłada on zaistnienie porozumienia tworzącego coś na kształt strefy wolnego handlu czy też unii celnej między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Wszystkie pozostałe scenariusze są prezentowane w odniesieniu do niego. Kliknięcie na literkę „i” spowoduje wyświetlenie podstawowych założeń dotyczących każdego ze scenariuszy. Jeśli te informacje okażą się dla nas niewystarczające, możemy jeszcze poprosić o bardziej szczegółowy opis, wybierając Download Detailed Definition.

Natomiast w zakładce Latest data zobaczymy najbardziej aktualne dane opisujące kondycję brytyjskiej gospodarki. Niewiele więcej tutaj zdziałamy, polecam natomiast spojrzeć tuż pod tytuł naszego narzędzia – w chwili kiedy powstaje ten wpis widnieje tam link do raportu Quarterly Brexit Report: Q3 2019, można tam znaleźć więcej informacji o wydarzeniach spowodowanych wynikiem referendum z 2016 r.

Przejdźmy do Macro Model, gdzie będziemy mieć znacznie większe pole do popisu. Pomysł tego narzędzia opiera się na stworzeniu kilkunastu scenariuszy „globalnych” czyli takich, których skutki dotkną cały świat. Procenty obok nazw wskazują na szacowane prawdopodobieństwo ich zaistnienia w rzeczywistości.

Kiedy piszę te słowa, na liście znajduje się czternaście pozycji. Mimo że ich nazwy wyjaśniają bardzo wiele, i tak warto kliknąć w literkę „i” żeby poznać szczegóły założeń twórców wybranego scenariusza. Także tutaj istnieje możliwość uzyskania bardziej szczegółowego opisu – przez kliknięcie  w Open Detailed Definition. Dobrze widać to na obrazku poniżej: intuicyjnie wiemy co znaczy spowolnienie wśród rynków wschodzących, ale zerknięcie na szczegóły zamienia intuicję w konkretną wiedzę.

Oprócz scenariuszy ogólnoświatowych, niżej na stronie dostępne są również scenariusze krajowe. Dla każdego państwa możemy zasymulować poważne załamanie gospodarcze, spowolnienie wzrostu oraz intensywny wzrost gospodarczy. Co więcej, możemy samodzielnie określić nasilenie wybranego zjawiska, na przykład tak jak na obrazku poniżej – prognozy dla Polski będą się różnić w zależności od ustalonego przez nas poziomu hipotetycznego spadku PKB (minimum to 1,5 procent, maksimum 2,4 procent).

Na jednym wykresie możemy umieścić kilka scenariuszy (globalnych i krajowych). Każdy z nich jest oznaczony innym kolorem, łatwo zatem zobaczyć ich wpływ na wzrost PKB, stopę bezrobocia, inflację i stopy procentowe. Pionowa linia oddziela zebrane rzeczywiste dane z ostatnich lat od prognoz na lata nadchodzące. Dla każdego z dostępnych krajów został opracowany ogólny scenariusz bazowy (Euromonitor Baseline), zakładający najbardziej zdaniem twórców prawdopodobny rozwój wydarzeń. Tego scenariusza nie da się odznaczyć, jest on prezentowany zawsze, a to co wybraliśmy jest prezentowane obok niego.

Możemy wyświetlić po prostu prognozę albo różnicę wybranych przez nas scenariuszy od wspomnianego scenariusza bazowego. Możemy otrzymać dane kwartalne albo roczne oraz mamy wybór co do sposobu prezentacji – wykres lub tabela. W każdym z wariantów efekt wygląda bardzo czytelnie.

Ale to nie wszystko, ciekawie wygląda też wizualizacja w zakładce External Risks. Pokazane są tutaj wszystkie scenariusze (oprócz wstrząsu wywołanego cenami ropy) i stopień podatności na nie wybranego kraju w perspektywie jednego (kolor jasnoniebieski), dwóch (granatowy) i trzech (pomarańczowy) lat. Jeśli chcemy, możemy ograniczyć liczbę prezentowanych scenariuszy wybierając przycisk Choose Scenarios. Wykres po prawej stronie pokazuje stopień zależności gospodarki wybranego państwa od gospodarek innych krajów.

A gdybyśmy chcieli spojrzeć szerzej, to najlepiej zajrzeć do zakładki Comparison. Zamiast jednego kraju zobaczymy całą ich listę i wpływ jednego z wybranych przez nas scenariuszy na ich wzrost PKB, stopę bezrobocia, inflację lub stopy procentowe. Na obrazku poniżej wybrana opcja różnicy od scenariusza bazowego. Warto także zajrzeć do polecanych raportów, w tym przypadku Global Economic Forecast: Q3 2019.

W kolejnym wpisie zobaczymy pozostałe narzędzia z sekcji Analytics dostępne w bazie Passport GMID.