Company Screener w bazie EMIS

Wykorzystane bazy danych: EMIS

Kiedy pojawi się konieczność sporządzenia listy przedsiębiorstw spełniających określone kryteria, dobrze wiedzieć, że w bazie EMIS Intelligence istnieje narzędzie o nazwie Company Screener. Dzięki niemu można wyselekcjonować firmy korzystając z rozbudowanych filtrów, a następnie wyświetlić wybrane wskaźniki opisujące kondycję podmiotów z listy. Company Screener zawiera dane o firmach z Polski oraz z innych rynków wschodzących (emerging markets).

Do bazy EMIS Intelligence wchodzimy ze strony biblioteki, z zakładki Zasoby online. Na stronie startowej, na samej górze strony wybieramy zakładkę Spółki.

Następnie kierujemy się do kafelka z napisem Utwórz listę spółek.

Baza domyślnie prezentuje wyniki dla wszystkich dostępnych w tym narzędziu krajów i regionów, dlatego na początku zobaczymy listę firm o najwyższych przychodach. Może się ona zmieniać w czasie, w zależności od pojawiania się nowych sprawozdań finansowych.

Po lewej stronie znajdują się filtry, dzięki którym precyzyjnie określimy kryteria, jakie będą musiały być spełnione aby przedsiębiorstwo pojawiło się na liście wyników. Na pierwszy rzut oka nie jest ich specjalnie dużo, wystarczy jednak kliknąć w ikonkę sugerującą „więcej” aby rozwinąć całą zawartość.

Przyjrzyjmy się najpierw górnej części zestawienia. Mamy możliwość określenia kraju lub regionu (ewentualnie miasta), sektora gospodarki, statusu działalności, formy prawnej, kwestii związanych z giełdą, a także liczby zatrudnionych i krajów importu oraz eksportu.

W tym momencie warto wspomnieć o jednym drobiazgu, który może znacząco wpłynąć na pracę z bazą. Jak już wspomniałem, system domyślnie zaznacza wszystkie możliwe kraje i regiony, przez co część kryteriów zostaje uśredniona do wspólnego standardu. Dobrze widać to na przykładzie Formy prawnej.

Jeśli nic nie zmienimy, zobaczymy wyłącznie standard o nazwie Global, jak na obrazku powyżej. Natomiast kiedy wyczyścimy zaznaczenie w menu kraje/regiony i zdecydujemy się wybrać tylko jeden kraj, sytuacja będzie wyglądać inaczej.

Dla przykładu wybrałem Polskę i ponownie otworzyłem menu Forma prawna. Jak widać pojawił się drugi standard o nazwie Local, a w nim liczne opcje do wyboru, specyficzne dla polskiego porządku prawnego.

Analogicznie, w menu Sektory, po wybraniu tylko Polski pojawiła się klasyfikacja PKD, której nie było widać przy zaznaczonych wszystkich krajach.

Poniżej znajduje się więcej filtrów do wyboru. System wyświetla kilka najbardziej popularnych z kategorii Dane Finansowe, Wskaźniki Finansowe i Multiples & Market Data (wskaźniki i dane rynkowe).

Klikając na przycisk Dodaj nowy filtr przy wybranej kategorii przechodzimy do okna w którym możemy przeglądać wszystkie dostępne filtry i dodać te, które będą potrzebne. Szczególnie dużo można ich znaleźć w zakładce Wskaźniki Finansowe.

No dobrze, zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Zdecydowałem się wyszukać firmy mające swoją siedzibę w Polsce, konkretnie w Krakowie, zatrudniające co najmniej sto osób i notujące przychody nie mniejsze niż dwadzieścia milionów złotych.

Po prawej stronie pokazała się lista wyników. Dopóki nie zwiniemy z powrotem filtrów, będzie wyglądała dosyć skromnie.

Dopiero teraz widać kryteria decydujące o kształcie listy, pojawił się także przycisk Dostosuj kolumny.

Po jego wybraniu otwiera się to samo okno, które widzieliśmy już na etapie wybierania filtrów. Wtedy te wskaźniki służyły wyłonieniu listy podmiotów spełniających określone warunki. Teraz możemy posłużyć się dowolnymi wskaźnikami z zestawu do porównania między firmami z listy.

Przekładając to na nasz przykład: jeśli dodamy w tym momencie zysk brutto i wynik finansowy (zysk/strata), to na liście wyników pojawią się dwie nowe kolumny, zawierające wartości tych parametrów dla wyselekcjonowanych wcześniej przedsiębiorstw.

Listę można sortować według dowolnej kolumny, w tym celu wystarczy kliknąć na jej nazwę.

Za pierwszym kliknięciem zostanie przeprowadzone sortowanie od wartości najmniejszej do największej.

Jeśli klikniemy jeszcze raz, system pokaże listę firm począwszy od tej, która notuje najwyższą wartość w wybranej kolumnie.

Kiedy tabela wygląda już tak jak sobie tego życzyliśmy, czas na zapisanie danych. Inicjujemy ten proces zielonym przyciskiem Eksport.

Nie dostaniemy od razu pliku xls z danymi. Najpierw trzeba zalogować się do swojego konta w serwisie. Jeżeli takiego konta nie mamy – trzeba założyć, nie ma innego wyjścia jeśli chcemy pobrać dane.

Tworzenie swojego profilu jest proste i darmowe. Dobrze użyć adresu mailowego w domenie uek.krakow.pl lub student.uek.krakow.pl

Gorsza wiadomość jest taka, że po logowaniu nie wracamy do utworzonej wcześniej listy, ale musimy zrobić wszystko od początku. Dlatego, planując eksport danych, lepiej najpierw się zalogować i dopiero potem konstruować tabelę.

Innym mankamentem, o którym trzeba wspomnieć, jest krótki zakres czasowy dostępnych danych i trudność w ich porównywaniu w czasie. Możemy uzyskać jedynie wartości z ostatnich pięciu lat i nie sposób przedstawić w jednej tabeli wartości danego wskaźnika dla kolejnych roczników. Zamiast tego trzeba za każdym razem generować nową tabelę ze zmienionym rokiem.

Nie zmienia to faktu, że Company Screener może być bardzo przydatnym narzędziem.